Kennisplatform voor noord holland

Noord-Hollandse waarderingskaart voor stolpboerderijen

Geplaatst op 24 september 2020
stolpboerderijen

Noord-Holland houdt van haar stolpboerderijen. Met hun piramidevormige daken in het vlakke landschap van polder en droogmakerijen, als ijkpunt in dorpslint of verscholen aan duinrand. Maar hoeveel staan er eigenlijk nog in Noord-Holland en hoe zien ze er uit? De provincie Noord-Holland wil graag meer weten over dit Noord-Hollandse icoon en gaf stichting MOOI Noord-Holland de opdracht het uit te zoeken.

De Noord-Hollandse waarderingskaart voor stolpboerderijen zet alle stolpboerderijen, stolpschuren, schapenboeten, onvolledige stolpen, hooihuisboerderijen, Wieringer boerderijen en kapbergen op de kaart. Daarbij wordt Stichting MOOI Noord-Holland geholpen door allerlei organisaties, waaronder de Vrije Universiteit en Landschap Noord-Holland.

Inventarisatie

Iedere stolp is anders. Het is belangrijk om te onderzoeken hoeveel stolpboerderijen er momenteel nog staan in onze provincie en wat voor soort stolpen dat zijn. Als we dat weten kunnen we beter waarborgen dat de stolpboerderij ook in de toekomst op een goede manier gebruikt kan worden.

Helaas is het aantal stolpboerderijen sinds de vorige eeuw teruggelopen van circa 10.000 naar minder dan de helft. Dat heeft verschillende oorzaken, zoals veranderingen in de landbouw, uitbreiding van steden en dorpen, de aanleg van wegen, brand en verwaarlozing. Ieder jaar verdwijnen er ongeveer twintig stolpboerderijen. Hoe kunnen we zorgen dat de karakteristieke stolpboerderij niet definitief uit het Noord-Hollandse landschap verdwijnt?

Na een breed voorbereidend onderzoek is het stolpenteam vanaf deze herfst op pad om in het veld te inventariseren. Vanaf de openbare weg zal de situatie ter plaatse bekeken en gefotografeerd worden. Dit is belangrijk want juist dan is de inventarisatie en categorisering optimaal onderbouwd. In sommige gevallen blijkt de stolpboerderij op een hele andere plaats te staan dan men dacht, of staat er een stolp waarvan het bestaan nog niet bekend was.

Waarderingskaart

Op basis van al die informatie maakt MOOI Noord-Holland op verzoek van de provincie een waarderingskaart. Dit doen we om een volledig, onderbouwd overzicht te krijgen van het soort stolpen dat Noord-Holland rijk is. Op basis van de waarderingskaart kunnen gemeenten en provincie onderzoeken hoe ze het gebruik van de stolpboerderijen in het Noord-Hollandse landschap kunnen stimuleren en sloop zoveel mogelijk kunnen voorkomen. 

Historische informatie gezocht

We bouwen een enorme database op met informatie over de nog bestaande stolpen. Veel gemeenten en historische verenigingen hebben de afgelopen jaren de stolpen in hun gebied al onderzocht; de digitale informatie verzamelen we zoveel mogelijk. En we doen ook een beroep op bewoners en gebruikers. We zijn met name op zoek naar oude foto’s. Digitale informatie of een korte tekst (maximaal één A4) kan gemaild worden naar: stolpenkaart@mooi-noord-holland.nl

Meer weten over de Noord-Hollandse waarderingskaart voor stolpboerderijen? 

Kijk dan op https://www.mooinoord-holland.nl/portfolio-items/stolpenwaarderingskaart of neem contact op met het stolpenteam: 072 520 44 59.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: