Kennisplatform voor noord holland

“Ondernemers willen graag voldoen aan wet- en regelgeving en SGI Compliance helpt hen”

Geplaatst op 7 oktober 2022
“Ondernemers willen graag voldoen aan wet- en regelgeving en SGI Compliance helpt hen”

SGI Compliance is een internationaal opererend TICC-bedrijf (testing, inspection, certification & compliance). Interessant voor ondernemers zijn drie nieuwe innovatieve initiatieven: SGI Academy (duiding van de SGI-werkzaamheden), SNF-keurmerk inspectie (huisvesting arbeidsmigranten) en EPA (Energie Prestatie Advies). Drie specialisten van SGI geven toelichting.

Ruud Helderop, directeur Business Development, legt kort en goed uit wat SGI Compliance doet en voor wie: “In totaal werkt SGI in vijf landen met zo’n 600 medewerkers, waarvan circa 150 in Nederland. Wij zijn in ons vakgebied een top-3 speler. Onze klanten komen uit de vastgoed (particulier, industrieel, zakelijk), woningcorporaties en maritieme sector (vrachtschepen van meer dan 500 gross ton). Daarnaast zijn we actief in de waterveiligheid, binnenklimaat van kantoren en geven we keurmerken uit, bijvoorbeeld voor verduurzaming, verbetering en kwaliteit huisvesting. Controleren en specifiek advies geven is onze belangrijkste taak. SGI Compliance realiseert groei en investeert in kwaliteit door regelmatig specialistische bedrijven over te nemen.

Wat we veel doen is het in kaart brengen van asbest om overtredingen bij saneringen en verbouwingen te voorkomen. Voor woningcorporaties bijvoorbeeld. Asbest moet volgens de wetgeving op een correcte en gecontroleerde wijze verwijderd worden.”

SGI Academy: tijd nemen voor duiding

Ruud: “SGI Compliance heeft veel opdrachtgevers in het vastgoed zoals woningcorporaties en vastgoed eigenaren. Recent startte de SGI Academy: om onze specifieke kennis inzichtelijk te maken en om te zetten naar begrip, en onze dienstverlening beter uit te leggen. De vraag om duiding kwam uit de markt. Wet- en regelgeving worden steeds complexer. Dat roept vragen op bij onze klanten.

Inmiddels geven ervaren SGI Compliance-experts antwoorden op hun vragen en delen we onze met de jaren opgebouwde expertise aan cursisten. Dit zijn niet de uitvoerenden van de werkzaamheden, maar experts die het werk uitleggen en begrip geven aan degene die SGI Compliance opdrachten geven. Zij vertellen een verhaal waar een klant verder mee kan, geven awareness-cursussen en beantwoorden vragen als ‘Hoe werkt een inspectieprotocol, en wat doe ik met Legionella besmetting?’ En niet alleen klanten. Ook de brandweer heeft behoefte aan aanvullende kennis van zaken. Bijvoorbeeld hoe ze moeten omgaan met brand in een woning met asbest of zonnepanelen. In korte tijd heeft het nut van de SGI Academy zich bewezen.

SGI Compliance hecht waarde aan intensieve samenwerking met opdrachtgevers en we benaderen ons klantenbestand continu. Zo ontstaat een mix van cross-selling en preventief handelen. Door een positie als kenniscentrum in te nemen, in samenwerking met Hogeschool Utrecht, komen de klanten op ons af. Daarnaast kunnen wij onze cursisten een cursus voordelig aanbieden doordat zij gebruik kunnen maken van het STAP-budget (kijk op www.rijksoverheid.nl). We delen die kennis graag en maken zo de wereld een stukje beter.”

SNF-keurmerk inspectie (huisvesting arbeidsmigranten)

Awa Djamshidi, Business Development & Coördinator, pitchte nog niet zolang geleden het idee om het SNF-keurmerk (Stichting Normering Flexwonen) binnen SGI Compliance uit te rollen. Inmiddels is ze blij met de resultaten: “Mijn ouders zijn vluchteling en ik vind het heel fijn om bij te dragen aan de maatschappij. Dit keurmerk is hard nodig. Immigranten werken zich een slag in de rondte om het hoofd boven water te houden en verdienen gezonde en veilige huisvesting. Het is geen vanzelfsprekendheid dat ze die na hun procedure in Nederland krijgen. Dit keurmerk draagt bij aan woningen die aan de basiseisen voldoen om een fatsoenlijke start in Nederland mogelijk te maken.

Organisaties die huisvesting voor arbeidsmigranten aanbieden en werkgevers die arbeidsmigranten huisvesten komen in aanmerking voor opname in het register van SNF (www.normeringflexwonen.nl/aanmelden). In overleg met de organisatie stellen we een planning op voor inspectie van een woning of woningcomplex en voeren daarnaast een administratieve inspectie uit. We inspecteren de locatie, sanitair, voorzieningen, brandveiligheid, hygiëne (schimmels, bacteriën), veiligheid, afmetingen (m² per persoon), privacy (sloten), onderhoud, beheer, toezicht en we kijken of er niet meer mensen op een locatie wonen dan is toegestaan.

Met een SNF-keurmerk straal je als woning/accommodatie verhuurder een bepaalde kwaliteit uit. Uitzendbureaus werken inmiddels niet meer zonder. Gemeentes zijn er ook blij mee. Het geeft meer garantie met keurmerk dan zonder en bovendien is het een belangrijke stap naar een menswaardig onderkomen voor nieuwkomers.”

Meer informatie? Neem contact op met Awa Djamshidi of haar collega Tom Rave.

EPA (Energie Prestatie Advies)

Binnen SGI Compliance weet Kashif Matsari alles van EPA: “Iedereen kent het energielabel voor woningen en gebouwen. SGI Compliance geeft advies hoe het gewenste label te bereiken. Dat is nog een behoorlijke opgave. Want in 2023 moeten bedrijfsgebouwen voldoen aan energielabel C en worden er per 2030 wettelijke eisen gesteld om slecht geïsoleerde huurwoningen te verbeteren. Woning- en gebouweigenaren zoals woningbouwverenigingen, makelaars en ondernemers kunnen wel wat hulp gebruiken op weg naar het energiezuinig en duurzaam maken van hun vastgoed.

Bij een mutatie, oplevering of eigendomswisseling van een woning of gebouw is een energielabel verplicht. Energielabels (voor ieder pand) zijn tien jaar geldig. SGI Compliance start met een nulmeting van het bouwwerk. Vervolgens onderzoeken en geven we aan hoe men volgens een stappenplan richting label C kan komen.We geven verduurzamingsadvies waarmee de gebouweigenaar zelf de benodigde maatregelen kan toepassen. In eerste instantie gaat het om labelling van het bouwwerk en in tweede instantie om advies. De EPA Adviseurs van SGI Compliance zijn gecertificeerd om deze werkzaamheden conform normering uit te voeren. Het vastgestelde energielabel wordt geregistreerd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (rvo.nl).

Voor met name oudere gebouwen is het lastig of zelfs onhaalbaar om het gewenste label te halen. Het is belangrijk dat een klant vaststelt wat ze met een bepaald stuk vastgoed willen. Er gelden verschillende eisen voor woningbouw en utiliteitsbouw. Denk dus eerst na voordat je een pand aanpast, bijvoorbeeld voor kantoor-, woning- of gezondheidszorg toepassing. Een collectieve toepassing (opsplitsing naar woningen bijvoorbeeld) kan een gunstiger energielabel opleveren dan een enkelvoudig label voor een kantoorpand.

Het advies van SGI Compliance is gelardeerd met een schat aan kennis en ervaring. Hiermee kan de opdrachtgever beleid maken dat de vastgoedbeheerder verder kan uitvoeren om de energieprestatie te halen. De bouwkundige mogelijkheden zijn slechts een van de parameters waar we naar kijken. Globaal kun je zeggen dat hoe ouder een woning of pand is, hoe uitdagender de mogelijkheden zijn om tot een gunstiger energielabel te komen. Vanwege de constructie (betonvloer, spouw, dakconstructie) wordt het voor panden ouder dan vijftig jaar lastiger. Maar het hangt af wat je wilt en wat er bouwkundig mogelijk is.”

Neem voor meer informatie over energielabels contact op met Kashif Matshari.

Tenslotte

Ondernemers willen graag voldoen aan wet- en regelgeving. Dat is soms knap lastig. Alleen al om bij te houden wat er kan en moet, is een partij als SGI Compliance nuttig en bereid om te helpen. Kijk op sgicompliance.nl voor meer informatie over de genoemde dienstverlening.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: