Kennisplatform voor noord holland

Triple A in gezond en veilig: analyse, advies én aanpak

Geplaatst op 28 december 2021
Triple A in gezond en veilig: analyse, advies én aanpak

Of het nou om een risicobeheersplan gaat, analyse van de binnenluchtkwaliteit, een asbestonderzoek of projectmanagement bij circulaire sloop: SGI Compliance doet het allemaal, en meer. “Vanuit de verschillende divisies helpen wij industrieën, zorgplichtige en prioritaire locaties, vastgoedondernemingen en bedrijven in de offshore en maritieme sector om te voldoen aan alle wetten en regels. Onze specialisten kijken met een brede blik naar veiligheid, gezondheid en milieu.”

Voldoen aan alle wet- en regelgeving is voor veel bedrijven soms knap lastig. Niet uit onwil. Maar vaak raken regels en wetten de eigen corebusiness niet direct en is de impact daarom moeilijk in te schatten. Of bedrijven krijgen er alleen mee te maken in een specifiek project, of door veranderende omstandigheden in de markt. Of de wetgeving zelf is nieuw. “Zo is de verkoop en het beroepsmatig toepassen van asbest sinds 1993 verboden. Tot 1994 is het veel gebruikt in gebouwen en woningen, vooral na de Tweede Wereldoorlog. De kans dat asbest is toegepast bij de bouw is groot. Dat moet je dus verplicht laten uitzoeken door een specialist”, legt Tom Rave uit, accountmanager bij SGI Compliance. “Materialen en chemische stoffen die decennia geleden zijn toegepast – denk ook aan chroom-6 en andere zware metalen – kunnen slecht zijn voor de gezondheid van de mensen die nu gebruikmaken van het gebouw.”

Concreet advies

Rave houdt zich bezig met een gezonde en veilige leef- en werkomgeving, met een focus op vastgoed. “Wij geven vooral concrete adviezen. Wat kan een bedrijf nou het beste doen om te voldoen aan de wet- en regelgeving rondom gevaarlijke stoffen zoals asbest, PAK, PCB, chroom-6 of lood, of rondom brandveiligheid, binnenmilieu, legionella en elektrakeuring? Hoe kan een gebouw of object veilig en circulair conform het bouwbesluit worden gesloopt?” Als daar behoefte aan is kunnen Rave en zijn collega’s een bedrijf volledig ontzorgen. “We pakken dan het hele traject op: regelen leveranciers, aannemers of slopers en verzorgen de communicatie met bevoegd gezag – net waar behoefte aan is. De klant heeft daar geen omkijken meer naar.” Dat complete pakket is een belangrijk voordeel. “Eén aanspreekpunt en alles wordt geregeld. Bedrijven zijn dan niet alleen honderd procent zeker dat ze voldoen aan alle wet- en regelgeving in de betreffende kwestie, maar ook dat alle daaruit voortvloeiende acties correct, veilig en conform wet- en regelgeving worden vastgelegd en uitgevoerd”, zegt Rave.

Behalve gevaarlijke stoffen en veiligheid zetten Rave en zijn team ook in op energie en verduurzaming. “Sinds dit jaar adviseren we ook over energiebesparende maatregelen voor gebouwen. Energielabel, EPA-norm, CO2-voetafdruk: we lichten een pand compleet door en leggen dat vast. Vervolgens adviseren we over een praktisch plan van aanpak om het energielabel op te schroeven van D naar A.”

Meten is weten

Pepijn Prins is manager operations water & lucht bij SGI Compliance. Zijn team controleert op tekortkomingen in de drinkwaterinstallatie, voert periodieke beheermaatregelen uit, of een al dan niet klachtengerelateerd microbiologisch luchtonderzoek. “We meten bijvoorbeeld het CO2-gehalte in de binnenlucht of onderzoeken drinkwater op legionella. Zo’n onderzoek kan ook aan de hand van trendgegevens van dataloggers. Heel relevant nu met covid. Een gezonde en veilige leef- en werkomgeving is een belangrijk issue voor ziekenhuizen, zorginstellingen, scholen, kantoorpanden en andere bedrijfsgebouwen.” Vastgoedbeheerders, gebouweigenaren en facilitair managers weten maar al te goed dat klimaatbeheersings- en ventilatiesystemen regelmatige checks vereisen. “Drinkwatersystemen moeten voldoen aan de NEN1006-norm en de Waterwerkbladen. Hoe vaak zo’n installatie moet worden gecontroleerd hangt af van de gebruiksintensiteit en van wettelijke verplichtingen”, legt Prins uit. Van die specifieke microbiologische onderzoeken en de lucht- en watermetingen krijgt de klant een uitgebreide rapportage met alle data en bevindingen. “Met die informatie kunnen ze dan aan de slag om verbeteringen te realiseren.”

Europees geregeld

Behalve in vastgoed is SGI Compliance ook actief in de maritieme, offshore en industriesector. De dienstverlening aan die bedrijven draait ook om het voldoen aan wet- en regelgeving, doen van metingen en geven van adviezen rondom gevaarlijke stoffen en veiligheid. Zo zijn ze vanuit de divisie Maritime & Offshore tot eind vorig jaar razend druk geweest met de implementatie van Europese IHM-wetgeving: Inventory Hazardous Materials. “Sinds januari 2021 voldoen alle schepen in Nederland en de EU aan die wet. Dat betekent dat ze allemaal over een certificaat beschikken dat precies aangeeft welke gevaarlijke stoffen er op het schip verwerkt zijn, zoals chroom-6, lood, asbest of PCB’s”, vertelt Ernst-Jan Boer, operationeel manager Maritime & Offshore bij SGI Compliance. Doel van die Europese wetgeving is om de sloop en recycling van schepen en scheepsonderdelen veiliger te maken en te optimaliseren.

“Voor boorplatforms geldt IHM niet, maar toch zijn er een hoop offshorebedrijven die wél graag aan die regels willen voldoen. Dus inventariseren we ook daar hoe het zit met de verf, met asbest en andere aspecten rondom een gezonde en veilige werkomgeving”, legt Boer uit. “Het saneren zelf gebeurt altijd door een andere partij – dat is wettelijk verplicht. Maar we kunnen dat proces wel van a tot z begeleiden – daar zit ook echt onze expertise.”

Industrie wil flexibiliteit

Asbest, chroom-6, keramische vezels, radioactiviteit, PCB’s, PFAS: in industriële installaties, panden en complexen kun je deze bronnen allemaal aantreffen. De werkgever is verantwoordelijk voor een gezonde en veilige werkplek – dat is wettelijk zo vastgelegd. Als accountmanager industrie bij SGI Compliance komt Ramon Exposito regelmatig op grote en kleinere industriële locaties waar hij klanten adviseert over inventarisatie, analyse, advies of een plan van aanpak van zulke gevaarlijke materialen. “Chroom-6 is nu erg in het nieuws, maar laten we andere zware metalen als zink en lood ook niet vergeten. Wat het extra interessant maakt, is dat in de industrie flexibiliteit en korte doorlooptijd enorm belangrijk zijn. Inventariseren, risico-evaluatie, saneren: al die tijd kan de fabriek deels of volledig stil liggen. Dat kan enorm veel geld kosten. Tuurlijk: vanuit oogpunt van veiligheid en gezondheid geen sterk argument, maar voor het voortbestaan van de fabriek wel”, legt hij uit. De asbestwetgeving is vooral geënt op de woningbouw. “Dat er tussen de officiële asbestmelding en het moment dat je met saneren mag starten minimaal twee werkdagen moeten zitten bijvoorbeeld. Dagen waarin je niet operationeel mág zijn – dat is haast niet uit te leggen in een omgeving waar iedereen al moet voldoen aan de strengste VCA-, NEN- en ISO-normeringen.”

Exposito en zijn team stellen na een onderzoek naar gevaarlijke stoffen een inventarisatierapport op en brengen alle risico’s in kaart. Een onafhankelijke inspecteur evalueert de situatie na de sanering en stelt een vrijgaverapport op. “Aanleiding voor een inventarisatie kan een turn around, renovatie, sloop, calamiteit of het onvoorzien aantreffen van gevaarlijke stoffen op een industrieel terrein zijn.” SGI Compliance zet regelmatig zijn mobiele laboratorium in. “Snel de nodige data en uitslagen hebben is voor veel van onze klanten cruciaal. Dat geldt logischerwijs bij calamiteiten, maar ook bij een turn around – als de fabriek gepland wordt stilgelegd voor noodzakelijk onderhoud of technische aanpassingen. Elke dag een werkstop is er eigenlijk een te veel. Snelheid en safety zijn key.”

Naast het mobiele laboratorium beschikt SGI Compliance ook over een state-of-the-art chromatograaf, vertelt Exposito trots. “Daarmee detecteren wij chroom-6 al bij 0,1 milligram per kilo. Andere labs zitten op 10 milligram per kilogram. Die precisie is onze kracht.” Daarbovenop komt dan nog eens de pragmatische blik van Exposito en zijn team. “Wij vertalen de cijfers en data naar een praktisch uitvoerbare oplossing waarmee je de risico’s echt beheerst en de doorlooptijd tot een minimum beperkt. Dát is uiteindelijk waar het om draait.”

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: