Kennisplatform voor noord holland

‘Ondernemersfonds zal Alkmaar veel goeds brengen’

Geplaatst op 3 januari 2022
‘Ondernemersfonds zal Alkmaar veel goeds brengen’

Het is gelukt: Alkmaar heeft een Ondernemersfonds. Op 28 oktober keurde de gemeenteraad het voorstel voor het oprichten van het fonds met grote meerderheid goed. Rob Niele, voorzitter van Ondernemend Alkmaar, is zeer content. “Er wordt al een aantal jaren geprobeerd dit voor elkaar te krijgen. Nu kunnen we zelf bestedingen doen vanuit dat fonds. ”Hij vervolgt: “We hebben in de gemeente Alkmaar twaalf georganiseerde bedrijvenverenigingen, inclusief een paar winkelcentra. Wij zijn verenigingen die veel werk verzetten, maar allemaal low budget. Ongeveer de helft van de ondernemer is lid van de eigen plaatselijke vereniging, maar het aantal doelen dat die verenigingen kunnen bereiken is qua budget beperkt. Omdat je eenvoudigweg niet over eigen geld beschikt moet je voor alles dat boven gebruikelijk is, de hand ophouden richting de gemeente of andere partijen. Als je wél beschikt over budget, kun je een stuk prettiger opereren en structureel zaken aanpakken.”


Trekkingsrecht

De bijdrage aan het Ondernemersfonds wordt bij alle ondernemers geïnd als opslag op de OZB. Niele: “Het komt dus als belasting binnen bij de gemeente. De gemeente keert het uit als subsidie aan de Stichting Ondernemersfonds Alkmaar. We schatten dat er ongeveer twee miljoen euro per jaar zal binnenkomen. Zo’n zeventig procent daarvan zal middels het trekkingsrecht terugvloeien naar de bedrijvenverenigingen – waar het ook vandaan komt: de ondernemers. We hebben Alkmaar ingedeeld in zeventien trekkingsrechtgebieden. Voor initiatieven die het collectief belang dienen, kan een verzoek worden ingediend bij het lokale bestuur van de eigen bedrijvenvereniging. Dat bestuur doet een aanvraag via het trekkingsrecht bij de stichting. De stichting beoordeelt de aanvraag en keert in bijna alle gevallen uit.”


Collectief belang

“Bedrijventerreinen kunnen zo werken aan projecten op bijvoorbeeld het gebied van saamhorigheid, parkmanagement, duurzaamheid, zaken zoals reclame-uitingen, maar ook voorzieningen zoals laadpalen. Er is veel animo voor hubs waarbij je je auto aan de rand van een bedrijventerrein zet en verder gaat met de fiets. Lokale verenigingen kunnen parkeerproblemen zo zelf ter hand nemen. Het Ondernemersfonds kan op veel gebieden worden ingezet, één van de weinige voorwaarden is dat het project het collectieve belang dient.”


Even wennen

Niet meer zelf kiezen om lid te zijn: straks is honderd procent van de ondernemers ‘lid’ van het Ondernemersfonds. “Dat is even wennen. Er zijn altijd mensen die dat minder prettig vinden, maar ik denk dat we gewoon moeten kijken wat het oplevert. We zijn niet de eerste gemeente met een Ondernemersfonds: we hebben contact met onder andere Leeuwarden en Leiden, zij hanteren hetzelfde model – en succesvol. Wij gaan er vanuit dat dat bij ons ook het geval zal zijn.”


Ondernemend Alkmaar

Wie even heeft meegerekend ziet dat van die geschatte twee miljoen nog dertig procent over is na de verwachte aanvragen van bedrijvenverenigingen. “Dat kunnen we gemeentebreed inzetten: we kunnen daarmee investeringen doen die breder dienen dan de lokale bedrijvenverenigingen. De Stichting moet bijvoorbeeld opgezet worden: we moeten een organisatie optuigen. Hoe gaan we onszelf organiseren en onze achterban meenemen, hoe communiceren we en promoten we de stad en regio? We moeten onze lobbykrachten, belangenbehartiging en marketing vergroten. Het is daarbij niet de bedoeling dat we taken van de gemeente overnemen: we zullen aanvullende en nieuwe projecten opzetten. Daarnaast willen we in staat zijn zelf onderzoek te verrichten, maar ook subsidieaanvragen te doen buiten de gemeente, bijvoorbeeld richting Den Haag en Europa. Daarvoor hebben we externe adviseurs nodig.” In de koepelorganisatie Ondernemend Alkmaar zitten alle voorzitters van de bedrijvenverenigingen, maar ook Alkmaar Marketing. “Gezamenlijk beslissen we in de koepel hoe we die dertig procent het meest optimaal besteden.”


Grote groei

Niele legt het enthousiast en geduldig uit. “Het draagvlak is groot: we hebben er vertrouwen in dat we op deze manier – ook economisch – veel meer voor Alkmaar kunnen betekenen. We willen investeren in het beter zichtbaar maken van de stad, ook op het gebied van de energietransitie en de opgave die er ligt wat betreft woningbouw: de stad maakt een grote groei door. Wij zijn ervan overtuigd dat we Alkmaar via het Ondernemersfonds beter kunnen klaarstomen voor de toekomst.”

Delen via

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: