Kennisplatform voor noord holland

‘Past het bij OOK en onze visie’

Geplaatst op 3 januari 2024
‘Past het bij OOK en onze visie’

OOK Pedagogische Expertise Groep is sinds 2006 actief met een preventief trainingsaanbod gericht op het pedagogisch- en sociaal-emotioneel welbevinden van kinderen. In directe verbinding met onderwijsprofessionals en ouders. Daar dankt OOK haar naam aan: Onderwijs, Opvoeding en Kind, kortweg OOK.

Het aanbod is de afgelopen 17 jaar verbreed en verdiept. Bij iedere ontwikkeling of uitbreiding staat één vraag centraal: ‘Past het bij OOK en onze visie’

OOK is een zeer ‘platte’ organisatie, dus worden keuzes voor nieuwe producten met het hele team gedeeld. Protocollen hebben we niet, het doel is leidend, niet het systeem. Steeds weer de afweging maken wat het oplevert voor onze doelgroep en samenwerkingspartners. Waarbij het preventieve karakter essentieel is. Het is bewezen dat dit leidt tot het verkorten van wachtlijsten. Het is van groot belang dat de politiek en beleidsmedewerkers dit (blijven) zien.

OOK treinreis

De ontwikkeling van OOK wordt intern beschreven als een treinreis. Daar waar we begonnen zijn met trainingen van groepen in het basisonderwijs gericht op de groepsdynamiek is er inmiddels een zeer breed aanbod. Het team, van 15 medewerkers, is dagelijks in de regio Noord- en Zuid-Holland bezig met de uitvoering, ontwikkeling en optimalisatie van de trainingen. Hierbij kijken we naar de maatschappelijke thema’s zoals burgerschap, kansengelijkheid en het vergroten van het welbevinden.

Enkele voorbeelden van trainingen die hieruit zijn voortgekomen zijn:

  • De trainingen binnen voortgezet onderwijs gericht op faalangst en bewust omgaan met stress,
  • De leerkrachten-/docententrainingen met als belangrijkste thema het pedagogisch handelen van een team,
  • Playing for Succes, gericht op positiever zelfbeeld, zelfvertrouwen met als gevolg betere leerprestaties,
  • School’s Cool, individuele begeleiding door een thuismentor.

OOK staat niet stil, maar kijkt wel kritisch. ‘We weten het niet beter, maar kijken net even anders.’ Op dit moment werken we achter de schermen aan de OOK Coördinator, OOK methodiek en OOK NLP in het onderwijs.

OOK kleine groepstrainingen

Sinds 2017 voert OOK kleine groepstrainingen uit in de gemeenten Velsen, Beverwijk en Heemstede. Het betreft SOVA trainingen (sociale vaardigheid), KVGO trainingen (Kinderen Van Gescheiden ouders) en HB/HSP trainingen (Hoogbegaafd/hoogsensitiviteit). Deze kleine groepen, van 5 tot maximaal 8 leerlingen, worden getraind op ons kantoor in de Velserbroek of op een school waar we leerlingen samenbrengen vanuit verschillende scholen. Het is een gesubsidieerd aanbod dat onder schooltijd wordt uitgevoerd, dus toegankelijk is voor ieder kind.

OOK Haarlemmermeer

OOK in de gemeente Haarlemmermeer staan we sinds eind 2021 actief met elkaar in verbinding om een gedegen aanbod sociale vaardigheids- en weerbaarheidstrainingen neer te zetten. In 2022 is er een pilot uitgevoerd, deze is geëvalueerd en door alle

partijen als positief ervaren. Sinds 2023 voert OOK het aanbod SOVA en HB/HSP uit in de gemeente. Wij zien dat onze maatschappelijke rol binnen de gemeente Haarlemmermeer groeit en zetten hier verder op in.

OOK opleiden

Dat OOK hard nodig is, daar twijfelen wij niet aan. Daarom leiden we ook veel professionals op. We bieden stagiaires een leerzame en proactieve werkomgeving. Inmiddels heeft dit geleid tot nieuwe vaste collega’s.

OOK Intervisie en professionalisering

Ons team kenmerkt zich door aanpakken en leren van en met elkaar. Tijdens onze trainingen komen we met uiteenlopende, vaak ook intense, onderwerpen in aanraking. Door met elkaar te praten en uit te wisselen nemen we deze ervaring mee voor en door het hele team. De professionalisering en deskundigheidsbevordering staan hierbij centraal.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: