Kennisplatform voor noord holland

Prestatieafspraken gemeente Hilversum met woningcorporaties uitgesteld

Geplaatst op 5 april 2022
Prestatieafspraken gemeente Hilversum met woningcorporaties uitgesteld

In de afgelopen week is duidelijk geworden dat de standpunten van gemeente Hilversum en de Hilversumse woningcorporaties over het verkopen van sociale huurwoningen uit elkaar lopen. Te veel om nu gezamenlijke prestatieafspraken te kunnen maken. Het hoge aantal sociale huurwoningen dat de corporaties willen verkopen, past niet in het door de gemeenteraad vastgelegde beleid. Daarom zijn nieuwe gesprekken nodig om op dit punt tot elkaar te komen.

De gemeente Hilversum en de Hilversumse woningcorporaties zijn het eens over de meeste beleidsambities in de Woonvisie 2021-2030 en in het Woonakkoord Regio Gooi- en Vechtstreek en kunnen elkaar goed vinden. De standpunten over de ontwikkeling van de Hilversumse woningvoorraad lopen echter uiteen, te ver om nu al tot een goede afspraak te kunnen komen.  Wethouder Bart Heller vindt het jammer dat het niet gelukt is om nu tot overeenstemming te komen: “Alle partijen realiseren zich dat we uiteindelijk moeten komen tot gezamenlijke afspraken. Maar op dit moment liggen we zó ver uit elkaar, dat dit nu niet lukt. Er liggen enorme opgaven op het bordje van de woningcorporaties en de financiële impact daarvan is groot. Maar in vijf jaar tijd honderden sociale huurwoningen onttrekken aan de voorraad, terwijl we in een nationale wooncrisis zitten, is maatschappelijk gezien onverantwoord.”  

Het college vindt ondersteuning in de uitkomsten van het recent gepubliceerde woononderzoek van de MRA, die uitwijzen dat er inmiddels meer huishoudens zijn die tot de sociale doelgroep behoren dan er sociale huurwoningen zijn.

Woonvisie en Regionaal Woonakkoord leidend

In de Woonvisie en het Regionaal Woonakkoord dat de corporaties mede ondertekenden, is het beleid vastgelegd dat het aandeel sociale huurwoningen op de totale woningvoorraad op peil moet blijven. Het uitgangspunt van de Woonvisie is het op peil houden van het aandeel van 27% sociale huurwoningen in Hilversum. Het is een belangrijke, unaniem door de gemeenteraad onderschreven, ambitie voor de komende jaren.

Verkoop en liberalisatie

Het voornaamste bezwaar tegen de plannen van de corporaties is het hoge aantal sociale huurwoningen dat de corporaties willen gaan verkopen. Dit strookt niet met het uitgangspunt van om het aandeel van 27% sociale huurwoningen op peil te houden. Het oplossen van dit vraagstuk vraagt om een vervolg van de gesprekken tussen de gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties. Het huidige, demissionaire college laat die taak echter aan een volgend college.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: