Kennisplatform voor noord holland

PRO: behartigt belangen ondernemers en zet Purmerend op de kaart

Geplaatst op 24 december 2019
PRO: behartigt belangen ondernemers en zet Purmerend op de kaart

De ondernemersvereniging Purmerendse Regio Ondernemers (PRO:) draagt bij aan een goed ondernemersklimaat in Purmerend en vertegenwoordigt het bedrijfsleven uit Purmerend en naaste omgeving. Bedrijven en instellingen die in Purmerend of de regio hun vestigingsadres hebben (of er specifiek op gericht zijn) kunnen lid worden.

De PRO: heeft als hoofddoelstellingen: belangenbehartiging, netwerken, kennisoverdracht en stadspromotie.

Diverse werkgroepen en commissies zijn binnen de PRO: actief en er is een Juniorcommissie voor jonge ondernemers. De PRO: telt circa driehonderd leden, van eenmanszaak tot organisaties met meer dan honderd medewerkers. Op dit moment wordt het voorzitterschap uitgevoerd door twee personen: Daniel Pardoen en Marije Sliphorst.

De PRO: verstrekt via diverse kanalen informatie aan de leden over zaken en ontwikkelingen die voor het bedrijfsleven van belang zijn. Ondernemingen maken deel uit van de samenleving en hebben ook hun verantwoordelijkheid ten aanzien van de leefbaarheid. De PRO: steunt daarom diverse projecten die de leefbaarheid bevorderen.

Belangenbehartiging
Belangenbehartiging van haar leden is een van de belangrijkste doelen. Denk aan kwesties rond infrastructuur, de aanblik van bedrijventerreinen, vermindering bedrijfslasten en regels, verbetering van economische activiteit, woon-werkverkeer, advies en ondersteuning bij problemen. De PRO: is de grootste ondernemersvereniging in de regio. De PRO: is vertegenwoordigd in tal van organisaties en/of onderhoudt daarmee contacten.

De PRO: heeft regelmatig overleg met de gemeente Purmerend en de samenwerking is goed. De PRO: werkt ook nauw samen met het onderwijs, de horeca en andere ondernemersverenigingen in Purmerend en omgeving. Tevens is de PRO: vertegenwoordigd in de overkoepelende Vereniging Ondernemend Waterland (VOWA) voor boven lokale kwesties zoals infrastructuur, onderwijs, toerisme en bedrijventerreinen.

Ideaal platform
Praktisch alle branches uit industrie, nijverheid en zakelijke dienstverlening zijn vertegenwoordigd in de PRO: Een lidmaatschap biedt een ideaal platform om zakelijke contacten te leggen. Denk aan de informele Biznizbar op de eerste donderdag van de maand, diverse bedrijfsbezoeken, ledenbijeenkomsten en een druk bezocht nieuwjaarsfeest, waar ook de ‘Onderneming van het jaar’ wordt gekozen. Ook vinden diverse activiteiten plaats op het gebied van kennisoverdracht. Want met zo’n groot ledental heeft de PRO: veel kennis in huis.

De bekendheid en het imago van Purmerend en omstreken versterken. Dat is een belangrijk doel van de PRO: Purmerend is een ideale vestigingsplaats voor bedrijven en een prettige woonplaats met heel veel voorzieningen. De PRO: wil dat nog meer naar voren brengen en de stad ‘beter op de kaart zetten’.

Meer informatie? www.pro-site.nl

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: