Kennisplatform voor noord holland

Provincie stelt ondernemers 1,7 miljoen euro beschikbaar voor haalbaarheidsprojecten

Geplaatst op 11 april 2019
Provincie stelt ondernemers 1,7 miljoen euro beschikbaar voor haalbaarheidsprojecten

Ondernemers in Noord-Holland kunnen vanaf nu subsidie aanvragen om de haalbaarheid te onderzoeken van een nieuw product, proces of dienst. De provincie Noord-Holland heeft hiervoor 1.728.000 euro beschikbaar, de subsidie is onderdeel van de regeling Mkb Innovatiestimulering Regio’s en Topsectoren (MIT).

Tot 10 september 2019 kunnen ondernemers subsidie aanvragen voor haalbaarheidsprojecten (40% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 20.000). Een haalbaarheidsproject bestaat uit het verrichten van een haalbaarheidsstudie of uit een combinatie van een haalbaarheidsstudie met industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling. Het is de bedoeling dat het haalbaarheidsproject gericht is op de ontwikkeling van een economisch en technisch risicovol, nieuw product, proces, of nieuwe dienst. Het haalbaarheidsproject wordt uitgevoerd in voorbereiding op een Research & Development-traject.

Ook subsidie voor Research & Development

Van 11 juni tot en met 10 september kan ook MIT-subsidie worden aangevraagd voor Research & Development-samenwerkingsprojecten (40% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 350.000). Hiervoor heeft de provincie Noord-Holland € 4.032.000 beschikbaar.

Duurzaam en innovatief mkb

De provincie Noord-Holland heeft in de coalitieperiode 2015-2019 in totaal € 18 miljoen geïnvesteerd in een duurzaam en innovatief midden- en kleinbedrijf. Om meer innovaties binnen het mkb te stimuleren helpt de provincie bij het wegnemen van (financiële) knelpunten in alle fases van de ontwikkeling van een goed idee tot een werkend prototype. Ondernemers kunnen een beroep doen op de MIT-regeling, GO-NH!, PIM-NH en het Innovatiefonds Noord-Holland.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: