Kennisplatform voor noord holland

Rekenmeesters: een goed advies verdient zich terug

Geplaatst op 6 januari 2020
Sprenkels & Verschuren

Robert Deddens en Edwin Schop zijn partners bij Sprenkels & Verschuren, een gerenommeerde organisatie die relaties bijstaat in vele vormen van pensioenadvies. “Oplossingen die maatschappelijk relevant en impactvol zijn”, zo vat hun firma het graag samen. Een zeer actueel thema waar nu, en de komende jaren, véél over te doen is en waar iedere werkgever in Nederland mee te maken krijgt. De partners vertellen er graag meer over.

“We zijn van oorsprong een actuarieel adviesbureau”, vertelt Robert. “Met name levensverzekeringswiskundigen eigenlijk. We adviseren pensioenfondsen. Die ervaring zetten Edwin en ik vooral in om werkgevers of juist een ondernemingsraad bij te staan.”

Vooruitzien

De uiterst complexe regelgeving vraagt om méér dan eenmalig gedegen advies. “Natuurlijk duiken we diep in de materie van iedere situatie”, leggen de adviseurs uit. Robert: “We zijn ook graag de vaste partner die blijft monitoren en adviseren. Het is na salaris de duurste arbeidsvoorwaarde, ongeveer twintig procent van het totaal.”

Berekenen wat een mogelijke afspraak met de vakbonden of een ondernemingsraad betekent, nu en op termijn, is ontzettend belangrijk. De impact kan enorm zijn en is soms pas jaren later voelbaar. Edwin vult aan: “Vanwege die grote gevolgen is het zo belangrijk dat nieuwe ontwikkelingen eveneens worden meegenomen en we regelingen opnieuw tegen het licht houden. Pensioen is een arbeidsvoorwaarde met de nodige procedures en wettelijke regels. Die wijzigen echter geregeld.”

Pragmatisch en hands-on

De kwantitatieve analyses dienen als basis voor adviezen, maar ook de civielrechtelijke en fiscaalrechtelijke aspecten worden meegenomen. “Een woud aan regels dat blijvend aan verandering onderhevig is”, noemt Robert het. De dienstverlening van Sprenkels & Verschuren is er echter op gericht om relaties juist ‘in control’ te laten zijn. Ook de daadwerkelijke implementatie van een oplossing nemen de zestig professionals graag ter hand.

Veel van de opdrachtgevers van het kantoor zijn grote werkgevers. Denk aan ondernemingen met 500 tot 1000 personeelsleden, met zelfs een uitschieter van 35.000 medewerkers. Toch is inmiddels de wat grotere MKB’er net zo welkom en zéker aan het goede adres. Sprenkels & Verschuren kent geen externe aandeelhouders en kan tarieven en beleid volledig zelf bepalen. “Natuurlijk is alles maatwerk”, verzekert Robert. “Maar omdat we kunnen bogen op zoveel knowhow, werken we zeer efficiënt. En iedereen is direct voor de klant werkzaam, we hebben geen fulltime managementfuncties. Dat merk je onder de streep.” Edwin gaat verder. “Daarnaast kunnen we door onze omvang voor klanten – klein of groot – gunstige voorwaarden inkopen bij pensioenuitvoerders.”

Het pensioenakkoord

Edwin leidt een heikel punt voorzichtig in: “We hebben in Nederland een heel mooi pensioenstelsel. Maar het kraakt wél inmiddels.” Oorzaken daarvan zijn de marktrente, het feit dat we langer leven en de groeiende tegenstelling tussen jong en oud. Vanaf 2022 gaan nieuwe regels gelden – waar met name werkgevers de gevolgen van gaan ondervinden – en die veelal vragen om wijzigingen in de huidige pensioencontracten. “Dat gaat wel wat op z’n kop zetten”, voorspelt de adviseur. “En het is eerder zo ver dan je denkt, het proces ernaartoe moet eigenlijk nu al worden gestart.” Werkgevers worden in de nieuwe situatie geconfronteerd met compensatieregelingen. “Wie niet nu al voorsorteert, heeft straks mogelijk een groot probleem”, waarschuwt Robert. “Ons advies: ga daar nu al over in gesprek met de ondernemingsraad. Weten waar je aan toe bent en daar op anticiperen kan veel problemen voorkomen. We kunnen het in ieder geval alvast eens voor je organisatie doorrekenen.” En ook hiervoor geldt dat die MKB’ers hartelijk welkom zijn, benadrukken de partners. “We zijn rekenmeesters en kunnen je de samenhang laten zien, voor nu en op termijn.” Een kennismaking en een eerste scan worden zelfs vrijblijvend aangeboden.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: