Kennisplatform voor noord holland

Representatieve meting Sint Pancras en Koedijk over fusie volgende week van start

Geplaatst op 28 mei 2019

De gemeenten Langedijk en Heerhugowaard laten in Sint Pancras en Koedijk een onderzoek uitvoeren naar de meningen van inwoners over de nieuwe gemeente.  Deze meting start in de week van 3 juni. Alle inwoners van Koedijk en Sint Pancras van 18 jaar of ouder ontvangen daarover een brief. 

De representatieve meting is een extra stap in deze dorpskernen in het raadplegen van inwoners. Eerder zijn daarvoor veertien avonden in Langedijk en Heerhugowaard georganiseerd. In Sint Pancras en Koedijk zijn tijdens de avonden signalen opgevangen dat de meningen over de nieuwe gemeente verdeeld zijn. De colleges van beide gemeenten nemen deze signalen serieus. 

Extra onderzoek

De meting wordt uitsluitend in Sint Pancras en Koedijk uitgevoerd. Burgemeester Kompier van Langedijk: “We hebben alle inwoners de gelegenheid gegeven zich op een van de veertien bijeenkomsten uit te spreken. Het is niet zo dat we het in de andere kernen niet hebben gehoord, maar het signaal was daar veel minder sterk. Ook de opkomst van inwoners bij de inwonersbijeenkomsten was daar veel lager. Het signaal in Koedijk en Sint Pancras was zo duidelijk dat we daar extra onderzoek doen.”

Verzamelen van argumenten

Het onderzoek wordt uitgevoerd door I&O Research, een onafhankelijk en in onderzoek gespecialiseerd bureau. De enquête richt zich op de mate waarin er draagvlak is voor fusie tussen beide gemeenten. De vragen gaan in op de voorwaarden en uitgangspunten waaronder een fusie tussen beide gemeenten voor inwoners acceptabel is. In de vragenlijst is voor inwoners alle ruimte om hun eigen argumenten daarvoor te geven.

Uitkomsten belangrijk voor afweging

Het onderzoek is dus geen referendum waarbij een voorkeur voor het een of het ander kan worden uitgesproken. Kompier: “De mening van inwoners is één van de bouwstenen bij het maken van het herindelingsontwerp. Dit is de volgende stap in ons proces. Het is aan onze gemeenteraden om de uitkomst van de meting te wegen.”

Hoe kunnen inwoners deelnemen

Alle inwoners van 18 jaar en ouder uit Sint Pancras en Koedijk ontvangen een brief. In de brief wordt uitgelegd hoe men mee kan doen aan de enquête. Om meedoen zo makkelijk mogelijk te maken, kan dat online of schriftelijk met de bijgevoegde vragenlijst en retourenvelop. Invullen van de vragenlijst is mogelijk tot maandag 17 juni.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: