Kennisplatform voor noord holland

Smart Group: Over mensen en maatwerk

Geplaatst op 31 juli 2019
Smart Group

Smart Group specialiseert zich in het ontwikkelen van organisaties op gebied van cultuur, management, structuur en strategie. Ze zijn werkzaam in diverse branches zoals, de financiële- en zakelijke dienstverlening, industrie, kinderopvang en onderwijs- en zorginstellingen. Het bedrijf startte in het voorjaar van 1990 onder de bezielende leiding van Roger Lenssen die al sinds 1984 als extern adviseur bij grote en middelgrote bedrijven in heel Nederland werkzaam is. Het hoofdkantoor van Smart Group zit sinds 1993 in Vught, met daarnaast locaties in Houten en Leeuwarden. In totaal werken er ongeveer 60 mensen, waarvan 12 op de vestiging in Leeuwarden.

Wilma Meijerhof werkt als projectmanager bij Smart Group. Ze praat vol passie over haar werkzaamheden. “Het draait bij ons om mensen. Dan kun je niet standaardiseren. Smart Group is gespecialiseerd in de ‘ombouw’ van organisaties. Zowel op het terrein van de afbouw, oftewel afslankingen, als ook de opbouw van organisaties. Voor ons staat de ontwikkeling van de organisatie, maar bovenal de ontwikkeling van de mens binnen de organisatie centraal. Wij zijn goed in de afbouw, de ombouw en de opbouw van organisaties, waarbij voor ons de ‘Smart factor Mens’ centraal staat.”

Afbouw

Op het moment is Smart Group onder andere druk bezig met het ondersteunen van ondernemingen bij grotere reorganisaties en de werkzaamheden die in het kader van een reorganisatie verricht worden. Meijerhof: “Maar het kan ook zijn dat we de begeleiding van medewerkers op zoek naar een nieuw perspectief geheel of gedeeltelijk voor 100% in de naam van de klant uitvoeren.

Dat kan zijn van werk naar werk, maar ook bij het starten van een eigen onderneming. Smart Group heeft vanaf 1990 meer dan 30.000 medewerkers succesvol mogen begeleiden naar zo’n nieuw perspectief. In 2019 en 2020 zullen we met Smart Group in het Noorden van het land meer dan 200 medewerkers begeleiden en laten doorstromen naar een voor hen nieuw perspectief. Het betreft met name goedgeschoolde mensen die in de noordelijke provincies (Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel) werkzaam willen blijven. Ons team zoekt voor deze mensen contact met bedrijven in deze regio. Op basis van gesprekken inventariseren we welke vacatures zij hebben uitstaan en of er een match is met onze kandidaten.”

Opbouw

Smart Group ondersteunt organisaties bij ontwikkelingen op gebied van zowel strategische vraagstukken, als wel organisatorische aanpassingen en ook het ontwikkelen van management, medewerkers en processen die daaruit voortvloeien. “Volgens onze filosofie zijn medewerkers de grootste kracht van een organisatie”, geeft Meijerhof aan. “Daarom ondersteunen we organisaties en medewerkers in de zoektocht naar een passend antwoord op de voortdurende ontwikkelingen.
Zo helpen we ze klaar te zijn voor, zoals wij dat noemen, de Future. In toenemende mate wordt er een beroep op Smart Group gedaan om bedrijven van klein tot groot hierin te ondersteunen. Het benadrukken van de sterke punten en het verbeteren en bijslijpen van minder ontwikkelde kanten, kan hier onderdeel van uitmaken. Zo kunnen medewerkers ook beter anticiperen wanneer ze bijvoorbeeld hun baan verliezen of door willen stromen naar een andere functie. Belangrijk aspect is; hoe ga je om met de wereld van nu en hoe kijk je naar de toekomst?”

“Door telkens anders naar de dingen te kijken proberen we organisaties en de medewerkers steeds een stap verder te brengen. Waar zitten de ontwikkelingen en trends? Dat vraagt soms om een aanpassing van product of dienst. Dit is een continu proces. Zowel organisaties als medewerkers dienen voortdurend in staat te zijn om op tijd te kunnen ombouwen en zo te kunnen voldoen aan de wensen die vanuit de werkomgeving worden gevraagd.”

Ombouw

Om de ombouw in organisatie mede vorm te geven is Smart Group al zo’n 30 jaar bezig diensten te ontwikkelen voor de ondersteuning van zowel management als ook medewerkers om zich in het proces voortdurend te kunnen aanpassen. Een voorbeeld van een instrument om de medewerker bij voortduring in beweging te houden is de loopbaanscan/ondernemersscan. Meijerhof: “Deze scan is gericht op de volgende stap in de ontwikkeling van de medewerker. De uitkomst van deze meting wordt naast de huidige of het toekomstige functieprofiel gelegd. De adviseur is met behulp van dit instrument in staat inzicht te verschaffen, in de affiniteit die de medewerker heeft op meer dan 100 aspecten, een 40-tal competenties en het potentieel. Op basis van de kwaliteiten en competenties die aan functies in de huidige arbeidsmarkt gesteld worden, zijn we in staat om het ontwikkelingspad van betrokkenen mede vorm te geven. Om het compleet te maken nemen we ook een ‘foto’ van de huidige arbeidsmarkt en mogelijke ontwikkelingen. De grote kracht van de loopbaan/ondernemingsscan zit in het terugkoppelingsgesprek tussen de adviseur van Smart Group en de medewerker. De medewerker krijgt hierdoor inzicht in de huidige situatie versus zijn toekomstige situatie.”

Een ander voorbeeld van een door Smart Group ontwikkelde tool is het management ontwikkelingstraject (MOT). Het MOT is modulair opgebouwd, van visie tot en met implementatie. “In principe komen de deelnemers vanuit management, staf en vanuit meerdere lagen en digitaal door de organisatie heen. We volgen daarbij de keten van het proces. De te realiseren Smart doelen hebben we vanaf dag 1 hoog in het vaandel. Managers en staf leren om veranderingsprocessen die voortvloeien uit dit traject vorm te geven met hun medewerkers en de gestelde doelen te realiseren. In de praktijk komen vanuit dit traject ook een of meerdere verbeter- en ontwikkelingsprojecten naar voren voor de medewerkers. Smart Group is er trots op dat we ook op deze manier een bijdrage hebben mogen leveren op de ontwikkelingen van organisaties, management en medewerkers op weg van Nu naar Morgen”, aldus Meijerhof.

Ontwikkelingen

Meijerhof heeft de arbeidsmarkt in rap tempo enorm zien veranderen. “De arbeidsmarkt lijkt in bijna niets meer op hoe het was. 20 jaar geleden was het in verschillende branches nog ‘normaal’ dat je een leven lang voor dezelfde werkgever werkte, momenteel is dit niet of nauwelijks nog aan de orde. Maatschappelijke, technologische, mondiale ontwikkelingen, maar met name ook de ontwikkeling van het individu zelf, die steeds meer een balans zoekt tussen werk, eigenontwikkeling en privé, maakt dat de arbeidsmarkt danig in beroering is. Er zijn veel nieuwe vormen ontstaan. Je kunt parttime werken, zelfstandige zijn, mengvormen tussen ondernemerschap en werken in loondienst (hybride) en ga zo nog maar een tijdje door. Steeds meer medewerkers willen de regie in eigen hand hebben. Ook organisaties willen snel op de markt kunnen inspelen, een zzp-er, interimmer of consultant kan dan uitkomst beiden.”

“Smart Group speelde ongeveer 15 jaar geleden al in op medewerkers die hun talent wilden benutten om een eigen onderneming op te zetten. Van het opzetten van een beautysalon tot een zelfstandige makelaar tot het overnemen van een bestaande onderneming van welke aard dan ook. Het door Smart Group ontwikkelde Ondernemerschapstraject sluit hier naadloos op aan. Hierin blijven we nuchter en zakelijk. Dat past ook goed bij de cultuur in Noord-Nederland.”

Passie    

“Het voortdurend ontwikkelen van organisaties, management en medewerkers, is onze passie. We weten dat dit alleen kan op basis van maatwerk. Vooral omdat niet alle organisaties en branches in eenzelfde situatie zitten. Er kunnen veel verschillen zitten tussen markten, culturen, ontwikkelingen van welke aard dan ook, financiële posities etcetera. Een van onze motto’s: ‘Er is niets zo ongelijk als ongelijken gelijk te behandelen’, helpt ons enorm om maatwerk te kunnen leveren.”

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: