Kennisplatform voor noord holland

“Subsidieregeling tegemoetkoming energiekosten”

Geplaatst op 2 mei 2023
"Subsidieregeling tegemoetkoming energiekosten"

De gemeente heeft een Noodfonds voor Stijgende Lasten ingesteld voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen. Om ondernemers en maatschappelijke instellingen met een hoge energierekening te ondersteunen stelt het college een subsidieregeling in voor tegemoetkoming in de stijgende energiekosten. Deze regeling dient om de gestegen energiekosten éénmalig te compenseren voor diegenen die in acute problemen zitten.

Wethouder Elzakalai (economische zaken): “In de afgelopen periode zijn de energiekosten voor ondernemers sterk gestegen. De gemeente heeft een noodfonds ingesteld om onder andere deze ondernemers te ondersteunen. Op basis van de input van andere gemeenten is een subsidieregeling opgesteld door de gemeente Amstelveen. De subsidieregeling is duidelijk en snel uit te voeren. Op deze manier kunnen ondernemers die in acute nood zijn goed ondersteunen.”

Wethouder Herbert Raat (kunst, cultuur en sport): “De hogere energierekeningen trekken in veel gevallen een zware wissel op de begrotingen van culturele instellingen en sportverenigingen. Zeker voor de sportverenigingen die vaak alleen inkomsten uit contributie kunnen genereren. Met de laagdrempelige subsidieregeling willen we ervoor zorgen dat de instellingen en verenigingen die in acute nood verkeren het hoofd boven water kunnen houden in deze financieel lastige tijd.”

Subsidieregeling MKB

De subsidieregeling voor het MKB verstrekt een eenmalige subsidie van maximaal € 5000,- aan ondernemers die te maken hebben gehad met een aantoonbare stijging van de energielasten. Ondernemers kunnen hun stijging aantonen door de energienota van de maand met de hoogste kosten en de maand met de laagste kosten laten zien. Daarbij moet ze laten zien dat de stijging wordt veroorzaakt door een stijging van de tarieven van gas en elektriciteit. De regeling richt zich op de stijgende energiekosten over 2022 en 2023 bij ondernemers met 2-50 werknemers. De specifieke voorwaarden staan opgenomen in de subsidieregeling. Voor de subsidieregeling is maximaal €350.000,- beschikbaar. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Subsidieregeling maatschappelijke instellingen

De subsidieregeling voor maatschappelijke instellingen verstrekt een eenmalige subsidie aan maatschappelijke instellingen in Amstelveen die in (acute) financiële problemen komen en/of waarvan de door de gemeente gewenste dienstverlening door gestegen energieprijzen in de periode 1 januari t/m 31 december 2023 in (acuut) gevaar komt, waardoor de instelling de afgesproken subsidieafspraken niet meer kan waarmaken. Voor kleingebruikers geldt een eenmalige subsidie van maximaal € 15.000 per aanvraag. Voor grootgebruikers is dit maximaal € 60.000. De regeling staat onder voorwaarden ook open voor instellingen waarmee de gemeente geen subsidierelatie heeft, uitgezonderd instellingen die omzet generen vanuit het Rijk of anders. De specifieke voorwaarden staan opgenomen in de subsidieregeling. In totaal is er € 600.000 beschikbaar uit het noodfonds.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: