Kennisplatform voor noord holland

Team Fiets (Ministerie IenW) & Team Stedelijke Innovatie Amsterdam winnen ‘De Meest Positieve Overheidsorganisatie van het Jaar’ award

Geplaatst op 19 januari 2024
Team Fiets (Ministerie IenW) & Team Stedelijke Innovatie Amsterdam winnen ‘De Meest Positieve Overheidsorganisatie van het Jaar’ award

Op 16 januari 2024 werd voor het vierde jaar op rij de award voor ‘Meest Positieve Overheidsorganisatie van het Jaar’ uitgereikt tijdens de Big Improvement Day (BID). Team Fiets van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Team Stedelijke Innovatie Amsterdam belandden dit jaar op een gedeelde eerste plaats. De awards werden uitgereikt door Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Hugo de Jonge, en Mark Frequin, initiatiefnemer van de award en bestuurslid van De Vereniging voor OverheidsManagement (VOM).

De BID is een groots jaarlijks evenement waarop de top van de overheid en het bedrijfsleven samenkomen met als doel om de positieve veranderingen in Nederland te belichten, stimuleren en accelereren. Om ook licht te werpen op positiviteit en innovatie binnen de Nederlandse overheid werd in 2020, samen met VOM, de jaarlijkse verkiezing voor ‘De Meest Positieve Overheidsorganisatie van het Jaar’ in het leven geroepen. De winnaar wordt bepaald door de jury* (50%) en publieksstemmen (50%). Dit jaar eindigden twee overheidsorganisaties op een gedeelde eerste plaats: Team Fiets van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Team Stedelijke Innovatie Amsterdam.

Team Stedelijke Innovatie Amsterdam

Team Stedelijke Innovatie Amsterdam is een vooruitstrevend team binnen de Gemeente Amsterdam dat zich middels een multidisciplinaire aanpak inzet voor het creëren van een toekomstbestendige en leefbare stad. De organisatie speelt een actieve rol in het verkennen van nieuwe technologieën, concepten en ideeën, met het doel om de stad Amsterdam slimmer, duurzamer en inclusiever te maken en draagt bij aan de implementatie en opschaling. Er wordt hierbij nauw samengewerkt met lokale gemeenschappen, stakeholders en de Amsterdamse bevolking. De toewijding aan vernieuwing, samenwerking en impact en het bevorderen van een innovatief ecosysteem om uitdagingen om te zetten in kansen en de levenskwaliteit van de inwoners van Amsterdam te verbeteren resulteerde in de award ‘De Meest Positieve Overheidsorganisatie van het Jaar’ in 2024.

Team Fiets (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)

Team Fiets heeft als doel om het fietsgebruik te bevorderen, de fiets-kennis-infrastructuur te verbeteren en de verkeersveiligheid te vergroten. Zowel in binnen als buitenland wordt gestreefd om deze duurzame vorm van mobiliteit een prominentere plaats te geven in het nationale beleid. Het team werkt nauw samen met gemeenten, provincies, onderzoeksinstituten en andere belanghebbenden om door middel van data met betrekking tot het fietsgebruik een gedetailleerd inzicht te krijgen in het fietsgedrag en fietsinfrastructuur in ons land. Met Nederland als voorloper in kennis op dit gebied, fungeert de organisatie daarnaast als kennisplatform voor andere landen. Met innovatieve projecten en pilots draagt het team bij aan het ontwikkelen van slimme oplossingen, waardoor fietsen aantrekkelijker en veiliger wordt, voor zowel recreatief als functioneel gebruik. De inzet van vernieuwende technologie en data-gedreven verbetering van duurzame mobiliteit leidde voor de organisatie tot de award.

Andere genomineerden voor de award waren dit jaar: Meldpunt voor Onbegrijpelijke Zaken (landelijk), (Het wonder van de gemeente) Diemen – Het Rekmanifest, De Beroepentuin (Utrecht), Maatwerkteams (Werk aan Uitvoering, landelijk), Programma Leraar – Ambtenaar (Ministerie OCW, Rotterdam en Amsterdam), Nationaal Programma Heerlen Noord, Community Development Saba en Zorg Onderzoek Nederland Medische Wetenschappen (NWO, landelijk).

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: