Kennisplatform voor noord holland

Verduurzaming bedrijfsvoertuigen gemeente Amstelveen

Geplaatst op 22 juni 2023
Verduurzaming bedrijfsvoertuigen gemeente Amstelveen

De gemeente Amstelveen wil vanaf 2030 een energie neutrale organisatie te zijn. Om die doelstelling te behalen heeft het college van B en W ingestemd met het plan om de komende jaren de zwaardere en specialistische dieselvoertuigen zoals vrachtwagens, veegwagens en werktuigen emissievrij te maken.

Floor Gordon, wethouder Duurzaamheid: “De afgelopen jaren zijn onze personenauto’s en buitendienstwagens al elektrisch gaan rijden. Met dit plan is de haalbaarheid van een CO2 neutraal wagen- en machinepark in 2030 naar verwachting 95 tot 99%. Naast het verduurzamen om de CO2-uitstoot terug te dringen, draagt dit plan ook bij aan een schonere lucht voor onze inwoners, omdat we minder fijnstof en stikstofoxiden uitstoten. Daarom is de stap naar een emissievrij wagenpark voor de gemeente heel belangrijk.”

Uitvoer transitieplan

Er ligt een grote opgave bij het wagenpark dat in 2021 nog 50% van de CO2 uitstoot van de gemeentelijke organisatie veroorzaakte. De afgelopen jaren zijn de personenvoertuigen, scooters en 35 kleine bedrijfsvoertuigen van wijkbeheer, afvalbeheer, toezicht en handhaving al vervangen door elektrische voertuigen en fietsen. De komende jaren zal het wagenpark verder verduurzamen, waarbij de dieselvoertuigen worden vervangen door een combinatie van batterij elektrisch (BEV) en op termijn mogelijk waterstof elektrisch (FCEV).

Het voorstel is om in ieder geval tot 2026 volledig in te zetten op elektrische voertuigen. Een groot deel van de vrachtwagens en veegmachines kan reeds worden vervangen door een elektrische variant. Voor de gladheidsbestrijding zijn nog geen goede elektrische varianten beschikbaar. Hiervoor zal tijdelijk gebruik worden gemaakt van HVO-brandstof (Hydrotreated Vegetable Oil), waarmee een behoorlijke reductie op de CO2-uitstoot wordt gerealiseerd. In de periode 2026 tot 2030 verwacht de gemeente dat er meer bekend is over waterstofvarianten als alternatief voor de overgebleven werktuigen en voertuigen. Het transitieplan geeft de vervangingsplanning weer van 16 bedrijfswagens, 17 vrachtwagens, 16 werktuigen en 3 veegmachines. De financiële consequenties van dit voorstel zijn verwerkt in de Perspectiefnota 2024, waarover de gemeenteraad in juli besluit.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: