Kennisplatform voor noord holland

Vosse Groen Recycling: Onze groei is goed voor de stad

Geplaatst op 14 juni 2024
Vosse Groen Recycling: Onze groei is goed voor de stad

Vosse Groen Recycling haalt groen ‘afval’ in en om Amsterdam op en wil – moet – groeien. In het belang van wat de gemeente nodig heeft en wil bereiken.

Jaarlijks verdelen ze op eigen terrein 30.000 ton groen en leveren ca. 10.000 ton natuurlijke compost terug. Eenzelfde hoeveelheid grondstof leveren ze aan de AEB Bio-energiecentrale in de petroleumhaven. Het terrein is te klein geworden en Vosse Groen wil uitbreiden: maar hoe dan? En dichterbij de stad: waar?

In 2015 pakten eigenaren Kees, Rocky en Mike Vosse de zware uitdaging met beide handen aan. Kees werkte 35 jaar en de jongens 10 jaar, bij hetzelfde meststoffenbedrijf in Beverwijk. Het idee was om dit bedrijf over te nemen, maar het liep anders. Kees: “Ik wilde iets nieuws starten met mijn jongens en kwamen in 2013 Oudejans tegen. Dit Amsterdamse bedrijf bestond al 25 jaar maar was verwaarloosd en er was geen opvolging. Een bevriende en een ons goed gezinde projectontwikkelaar zei: ‘Jullie zijn ondernemers en harde werkers.’ Met elkaar gingen we kijken naar de mogelijkheden. Samen met een jurist/fiscalist lukte het de bank te overtuigen met een geschikt plan en passende financiering. Begin 2015 was de doorstart en intussen staan we in deze regio goed op de kaart.”

Hoe werkt het?

Kees: “We halen groen op van de gemeentelijke depots en zamelen groene reststromen (riet, boomstammen, takken, bladeren, stobben etc.) in uit Amsterdam en omgeving. Na verwerking leveren we natuurlijke compost aan de gemeente Amsterdam, hoveniers en kwekerijen in en om Amsterdam en brandstof voor de biomassacentrale. Op ons terrein verwerken we het groen tot een bepaalde maat. Er zijn drie fracties: klein voor compost, middel voor brandstof voor de biomassacentrale en groot voor onze shredder, die het geschikt maakt voor het AEB.”

Niet meer in de haven

Kees: “Vosse Groen Recycling is geen industrieel bedrijf. We hebben in de haven aan de Santoriniweg 1,5 hectare, maar strategisch horen we eigenlijk dichterbij de stad. De gesprekken met de gemeente leveren tot nu toe geen locatie op, al denken wij dat de een van de vier Sloterdijken geschikt kunnen zijn. Wij vinden het belangrijk dat ook de burgers zien wat wij aan het doen zijn. Met onze tien vrachtwagens, twaalf medewerkers en verwerking op onze droge werf. Om rendabel te kunnen zijn en omdat de grondprijs in Amsterdam zo hoog is, hebben we naast Groen Recycling ook transportbedrijf Vosse Transport.

Er is een mooie verantwoording voor onze nieuwe locatie die bij voorkeur tweemaal zo groot moet worden dan nu. Vosse Groen Recycling wil een calamiteitendienst oprichten voor nood-herstel van het rioolstelsel in de binnenstad. Daarnaast is er een groeiwens t.b.v. dienstverlening aan Amsterdam stad gecombineerd met business in Westpoort.

We zijn al druk met verduurzaming van ons terrein dat wordt ingericht met zonnepanelen en groene daken. Om de stad Amsterdam goed te kunnen blijven bedienen, willen wij graag zo dicht mogelijk bij zowel stad als haven gevestigd zijn. Dit heeft als groot voordeel dat verkeersbewegingen/-afstanden tot een minimum beperkt worden en CO2 uitstoot geminimaliseerd. Bij calamiteiten in de binnenstad – denk aan ingestorte kades en bruggen – kunnen wij snel ter plaatse zijn.

Volgens de doelstellingen van de gemeente kan Vosse Groen Recycling op een nieuwe locatie de meest duurzaam vormen van hergebruik (‘closed loop’ compostering / energieopwekking t.b.v. lokaal gebruik d.m.v. lokaal ingezameld reststromen) voortzetten.”

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: