Kennisplatform voor noord holland

Werknemers vaakst gediscrimineerd op basis van leeftijd

Geplaatst op 16 maart 2023
Werknemers vaakst gediscrimineerd op basis van leeftijd

Uit Europees onderzoek van Michael Page (onderdeel van PageGroup) naar duurzaamheid op gebied van diversiteit & inclusie en milieu, blijkt dat leeftijdsdiscriminatie het vaakst voorkomt, gevolgd door genderdiscriminatie. Ongelijke behandeling op basis van gender is een langer bekend fenomeen en daar is al veel aandacht voor. Maar dat leeftijdsdiscriminatie minstens net zo vaak voorkomt is een verrassende uitkomst van het onderzoek. Van de 4.755 deelnemers gaf een derde aan zich het afgelopen jaar ongelijk behandeld te voelen op basis van leeftijd. Onder de vijftigplussers gaf bijna de helft aan zich regelmatig gediscrimineerd te voelen vanwege hun leeftijd.

69% van de respondenten gaf aan dat het voor hen belangrijk is om deel uit te maken van een bedrijf dat diversiteit en inclusie toepast. Dit is één van de belangrijkste kernwaarden voor werknemers en werkzoekenden. Uit het duurzaamheidsonderzoek van de werving- en selectiespecialist blijkt dat meer dan de helft van de Nederlanders compleet zichzelf kan zijn op werk. Nederland scoort op dit gebied het hoogst ten opzichte van andere Europese landen. Italië scoort het laagst met minder dan een kwart van de mensen dat zegt compleet zichzelf te kunnen zijn. Joost Fortuin (Senior Managing Director bij PageGroup) vertelt: “Dat valt onder andere te verklaren omdat we als Nederlanders vrij direct zijn. Daardoor weten we van elkaar waar we aan toe zijn en dat maakt dat we meer onszelf kunnen zijn op de werkvloer. In Zuid-Europese landen zien we vaker dat bijvoorbeeld een sterke hiërarchie reden is om je anders te gedragen dan hoe je eigenlijk zelf bent.”

Groot deel werknemers krijgt te maken met leeftijdsdiscriminatie

Ondanks dat Nederlanders zich het meest zichzelf voelen op de werkvloer, zijn er nog genoeg situaties waarin het tegendeel bewezen wordt. Ruim 20% van de Nederlandse respondenten van het onderzoek van Michael Page geeft aan weleens te maken te hebben met leeftijdsdiscriminatie. “Er is heel veel aandacht voor gendergelijkheid en dat heeft al positieve ontwikkelingen teweeg gebracht. Meer dan de helft van de vrouwen in het onderzoek zegt ook voorstander te zijn van positieve discriminatie om een evenwichtigere verdeling tussen mannen en vrouwen in hun bedrijf te bevorderen. Maar leeftijdsdiscriminatie is een thema waar meer aandacht voor moet komen. Ik denk dat mensen onderschatten hoe vaak dit gebeurt”, zegt Fortuin.

Definieer waarden

Om jezelf te kunnen zijn op het werk, is het belangrijk dat werkgever en werknemer dezelfde waarden hebben. Voor mensen die op zoek gaan naar een nieuwe baan, adviseert Fortuin om persoonlijke kernwaarden te definiëren. “Ga op zoek naar wat jou motiveert en bedenk wat jij in je privé en werkleven belangrijk en minder belangrijk vindt. En maak dan voor jezelf ook onderscheid in ‘onderhandelbaar’ en ‘niet onderhandelbaar’. Is jouw belangrijkste kernwaarde bijvoorbeeld flexibiliteit? Dan is dat dus ‘niet onderhandelbaar’ en kun je het best zoeken naar een werkgever die diezelfde kernwaarden heeft.” De kernwaarden van je potentiële werkgever kun je achterhalen voor bijvoorbeeld de bedrijfswaarden te bekijken op de website, door personeelsbeoordelingen te lezen en bijvoorbeeld door commitments op LinkedIn te controleren. Er zijn natuurlijk meerdere factoren die je werkgeluk bepalen, maar als het met de kernwaarden goed zit, is de kans veel groter dat je met plezier en voor langere tijd bij die werkgever blijft.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: