Kennisplatform voor noord holland

Aannemer project Waterfront bekend

Geplaatst op 2 maart 2020
ondertekening Waterfront

Met de ondertekening van het contract met de aannemers ‘Van der Ven’ en ‘Martens en Van Oord’, kan het project Waterfront verder worden uitgewerkt. De aannemerscombinatie kwam als beste naar voren na een aanbestedingstraject. De voorkeursvariant Waterfront, zoals die is vastgesteld door de gemeenteraad, kan nu worden omgezet in een definitief ontwerp.

“De dijk langs de Stommeerweg moet worden aangepast om de veiligheid van de achterliggende polder in de toekomst te kunnen handhaven”, zegt wethouder Bart Kabout. “Die belangrijke werkzaamheden kunnen nu worden uitgevoerd. Tegelijkertijd gaan we de mooie Westeinderplassen beter en breder toegankelijk maken. Een plek waar onze inwoners optimaal kunnen genieten van het water en het strand, waar ze elkaar kunnen ontmoeten en een wandeling langs de plas kunnen maken”. 

Participatie

De plannen voor de aankleding van het Waterfront zijn opgesteld in participatie met de bewoners van Aalsmeer. De gemeenteraad stelde in december met ruime meerderheid de voorkeursvariant vast. Tegelijkertijd zijn er bij de bewoners van Hornmeer zorgen rond met name het parkeren in de drukke zomermaanden. “We nemen die zorgen serieus en in gesprek met de omwonenden blijven we zoeken naar mogelijke oplossingen”, stelt de wethouder. “En het definitieve ontwerp van het Waterfront komt ook nog een keer aan de orde in de gemeenteraad”.

Vervolgtraject

De aannemer gaat aan de slag met het maken van een definitief ontwerp. Tijdens de feestweek zullen deze plannen worden gepresenteerd. De gemeente blijft ondertussen in gesprek met bewoners van Hornmeer over hun zorgen rond het parkeren in hun wijk. In de zomermaanden zal de huidige parkeerdruk in de gaten worden gehouden. De gemeenteraad krijgt, voordat de uitvoering van de aankleding van het project Waterfront begint, het definitieve ontwerp nog een keer voorgelegd.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: