Kennisplatform voor noord holland

BTG: Het gaat niet om mij; onze kracht is verbinden

Geplaatst op 3 juli 2024
BTG: Het gaat niet om mij; onze kracht is verbinden

Petra Claessen is voorzitter van BTG/Boardmember BTG Holding BV. BTG is dé branchevereniging voor IT en Communicatie Technologie. Inmiddels heeft elke organisatie te maken met IT & technologische ontwikkelingen. Wie op dit vlak op de hoogte wil blijven, zich wil informeren over wet- en regelgeving en voorbereiden op wat komen gaat, leest goed wat Petra te vertellen heeft. 

De vereniging is een B2B platform en telt circa 180 leden uit de grootzakelijke markt. Deze overheidsorganisaties, de grotere (commerciële) bedrijven, kennisorganisaties, leveranciers van ICT-diensten en providers houden zich o.m. bezig met de grote thema’s van deze tijd, zoals digitale transformatie, duurzame digitalisering, Artificial Intelligence en cybersecurity. 

Petra: “BTG werd 39 jaar geleden opgericht op verzoek van de markt en komt uit de telecom, vandaar de naam communicatietechnologie. Wij behartigen de belangen van de gebruikers van IT en aan de andere kant de leveranciers, ook wel Solution Partners. Deze partijen lossen markt imperfecties op. 

Om een idee van onze leden te geven: academische ziekenhuizen, onderzoeksinstituten, universiteiten, hogescholen, gemeentes, ministeries, havenbedrijven, luchthavens, maar ook nutsbedrijven en bedrijven die belangrijk zijn om onze digitale infrastructuur continue op orde te houden. Met IT en Communicatie Technologie zit je midden in de innovatie. Die is voor elke organisatie van het grootste belang. De tijd om een verkeerde afslag te nemen is voorbij. De afspraken, wetten en regels, maar ook de ethiek zijn internationaal en politiek. BTG is bij uitstek het Go-To platform waar al deze zaken bij elkaar komen, besproken worden en gedeeld.” 

Kracht en snelheid door samenwerkingsverbanden 

Petra: “Cruciale technologie om economieën te laten draaien vragen om snelheid in daadkracht en relevante informatie aan de juiste partijen en via de beste kanalen. BTG werkt o.m. ook samen met Economische Zaken & Klimaat (EZK), en Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI). Op hun verzoek voeren we bij onze achterban zogenaamde consultatierondes uit, dit in het kader van het frequentiebeleid. Dit gaat over de continuïteit van de bereikbaarheid. Deze continue bereikbaarheid is van essentieel belang voor cruciale dienstverleners zoals ziekenhuizen, brandweer, ambulances en politie: Mission Critical en Business Critical noemen we dit bij BTG. Dergelijke samenwerkingsverbanden heeft BTG ook met de drie grote Mobile Network Operators KPN, Odido en Vodafone Ziggo. 

BTG heeft een dochterorganisatie; BTG Services. Deze organisatie bestaat 29 jaar en is opgericht op verzoek van de markt. Wij ontzorgen hiermee bedrijven, organisaties, de overheid en ziekenhuizen o.a. met betrekking tot hun Telecom Expence Management. Nogmaals, ook hier geldt het waarborgen van de continuïteit is cruciaal.” 

Voorbeelden van samenwerking en producten/diensten  

Petra: “De expertgroepen van BTG ontwikkelen content voor onze leden. Informatief, duidelijk, actueel en bereikbaar. De input van de leden is belangrijk en kunnen de basis zijn voor een bijeenkomst of masterclass. Specifieke thema’s zoals AI en Cybersecurity worden daar aangesneden en besproken. Zo komen wij tot bruikbare producten en diensten en bewijst BTG haar waarde naar haar leden. Een voorbeeld is de SMS-dienst waar ondermeer in de luchtvaart, maar ook in ziekenhuizen en bij notarissen volop gebruik van wordt gemaakt. Wij zijn de spin in het web, de katalysator en de kwartiermaker voor dergelijk multidisciplinaire diensten. 

BTG heeft een webshop, BTG Services (btgservices.nl), die praktische bijdragen kunnen leveren aan het versnellen van de digitale transitie. Het gaat dan om zowel software, hardware en consultancy. Er is ook een samenwerkingsverband met enkele consultancybureaus die dienstverlening aanbieden aan leden. Het is voor BTG vaak makkelijker om bijvoorbeeld bij overheden binnen te komen, dan dat dit commerciële partijen lukt.” 

Wet- en regelgeving 

Petra: “BTG organiseert met grote frequentie bijeenkomsten, zowel fysiek, hybride als online, over actuele thema’s en de regels die gelden of gaan gelden. Onduidelijkheden wegnemen is een belangrijke taak. Veel organisaties zijn druk met hun core-business en hebben behoefte aan ‘wat kan er, wat mag er en wat moet er?’. Ik zorg dat er iets ontstaat tussen de verschillende groepen organisaties en bedrijven. Je hoeft ze alleen maar bij elkaar te brengen. En daar is BTG het platform bij uitstek voor. 

Het gaat niet om mij: het gaat om mensen en om organisaties te verbinden. In het kader van de belangenbehartiging gaat het er om dat je wat betekent waar de leden iets aan hebben. BTG zit ook wat dit betreft, in de frontlinie.  

Ik roep B2B bedrijven dan ook op om gezamenlijk op te trekken, stappen te nemen en constructieve discussies te voeren op het gebied van de digitale economie. Hoe heb je de digitale infrastructuur geregeld binnen de organisatie? Ben je op de hoogte van de veranderingen in de Europese wetgeving? Dat is wel een heel belangrijk punt trouwens.” 

Verplichte rapportage duurzame digitalisering 

Petra: “Dit jaar moeten organisaties een rapport uitbrengen over wat ze gedaan hebben op het vlak van duurzame digitalisering. BTG biedt de helpende hand. Bedrijven vinden het moeilijk, hebben er geen tijd voor en weten niet altijd hoe te beginnen. Wij zijn lid van de in het vorig jaar opgerichte Nationale Coalitie Duurzame Digitalisering (coalitieduurzamedigitalisering.nl) en participeren in het koepelberaad. Alle organisaties en bedrijven hebben te maken met deze rapportage. Van beleid van de Europese richtlijnen (Corporate Sustainability Reporting Directive) zijn er drie aandachtsgebieden: Environment (milieu), Social (sociaal) en Governance (bestuurlijk). Directies die moeite hebben met deze thema’s kunnen zich aansluiten bij onze expert groep Duurzame Digitalisering. Wij helpen om meer succesvol te zijn en om aan de richtlijnen te voldoen. 

Zo helpt de BTG ook de overheid een handje om bedrijven te helpen om meer succesvol te zijn. Kijk op de website en volg de evenementen en initiatieven. 

Nog even over AI. Ik zit in de NL Coalitie AI in het Onderwijs (nlaic.com/toepassingsgebied/onderwijs). Er zijn sessies om docenten zorgvuldig te informeren en voor te bereiden op AI. Het gaat vaak over bedreiging terwijl men niet weet wat er allemaal kan. In de B2B zijn fraaie voorbeelden van AI te vinden, zoals in de logistiek en landbouw. Een mooi project is een pilot bij de TU Wageningen, het Agricultural Model Intercomparison and Improvement Project.” 

Petra heeft nog veel meer te vertellen over wat en hoe BTG waarde kan toevoegen aan de Nederlandse digitale economie. Kijk op btg.org en volg haar op LinkedIn. 

Delen via

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: