Kennisplatform voor noord holland

BTG: Building bridges in a digital society

Geplaatst op 26 juni 2023
BTG: Building bridges in a digital society

BTG timmert flink aan de weg. Zo organiseert de branchevereniging voor IT en communicatietechnologie van 13 tot en met 16 juni 2023 de eerste NL Tech Week. ‘Het doel is om verbinding en kennisoverdracht te realiseren tussen wetenschappers, bedrijven, overheden, scholen, universiteiten en gebruikers’, vertelt Petra Claessen. ‘We zien namelijk steeds meer behoefte aan het delen van inzichten als het gaat over het toepassen van technologie in de diverse branches. Waar staan we? Welke best practices zijn er, wat zijn ontwikkelingen en mogelijkheden in de komende jaren?’

BTG behartigt sinds 1986 de belangen van Nederlandse bedrijven en instellingen die op grote schaal gebruikmaken van bedrijfscommunicatie. De branchevereniging telt zo’n 180 leden uit de grootzakelijke markt. Dit zijn overheidsorganisaties, commerciële bedrijven, kennisorganisaties, leveranciers van telecomdiensten en providers.

Delen van kennis en ervaring

‘We organiseren netwerkbijeenkomsten, waarbij het delen van kennis en ervaring centraal staat’, vertelt Petra Claessen, die vanaf 1 juli a.s. de voorzittershamer overneemt van aftredend voorzitter Eric Reij. ‘Als BTG verbinden we organisaties in hun gezamenlijke belangen in het domein van IT en communicatietechnologie. Daarbij hoort een structurele lobby tussen overheid, leveranciers en leden. BTG signaleert trends en vertaalt deze in relevante inhoud en activiteiten. Ons credo dit jaar is: Building bridges in a digital society.’

Eerste editie NL Tech Week

Bovendien biedt BTG haar leden een netwerk voor ontmoeting en kennisdeling. Een prachtig voorbeeld hiervan is de eerste editie van de NL Tech Week, die van dinsdag 13 tot en met vrijdag 16 juni zal worden gehouden. ‘Tijdens deze week staat een aantal mooie Nederlandse innovatiecentra en tech campussen centraal. Deze zullen we ook bezoeken. Per dag staat er bovendien een specifiek thema op het programma’, legt Claessen uit.

De NL Tech Week wordt geopend bij de Green Innovation Hub in Almere. ‘Daar gaan we het hebben over duurzame digitalisering, waarbij ook circulariteit en security aan de orde komen. In de middag verhuizen we naar NorthC. Zij hebben in Groningen datacenters. Deze ontmoeting organiseren we samen met de Dutch Data Center Association’, aldus Claessen.

Internet of Things, drones en XR-brillen

Dag 2 is er op de High Tech Campus Eindhoven een mooi plenair programma met als thema Smart Society. In een slimme maatschappij worden informatietechnologie en het internet der dingen (Internet of Things) gebruikt om steden te beheren en te besturen. Via de zes speerpunten efficiency, duurzaamheid, mobiliteit, veiligheid & beveiliging, economische groei en de stadsreputatie is het uiteindelijke doel om de algehele kwaliteit van leven en leefbaarheid te verbeteren. In de middag verhuist de NL Tech Week naar Nijmegen. Bij de HAN staat Artificial Intelligence in het onderwijs centraal.

De derde dag is het thema Future Netwerk Services. ‘Dan beginnen we met een bedrijfsbezoek aan Airbus in Oegstgeest’, zegt Claessen, waarna BTG in de middag naar de Unmanned Valley in Katwijk verhuist. ‘Daar praten we onder meer over spectrumbeleid, digitale autonomie en 6G. Bovendien laten we zien hoe je drones kunt inzetten voor de inspectie van telecommasten. Tevens is er een presentatie over Extended Reality, waarmee je door middel van XR-technologie in een AR, VR of MR-beleving komt.’

Kom ook naar de NL Tech Week

De NL Tech Week wordt op vrijdag afgesloten met een grootschalig BTG Business Event in Rotterdam. Die dag staat in het teken van het afscheid van BTG-voorzitter Eric Reij, die een eindseminar heeft bij KPN. ‘Daar komen mooie sprekers met presentaties over trends en ontwikkelingen in de healthcare en AI in de gezondheidszorg’, kijkt Claessen verheugd vooruit.

Als u als lezer van dit artikel ook zin heeft om naar de NL Tech Week te komen, nodigt Claessen u van harte uit. ‘Mail of bel dan naar onze verenigingsmanager Arianne Rutgers. Zij is bereikbaar via ariannerutgers@btg.org of telefoonnummer 088-3532222’, is Claessen gastvrij. ‘We organiseren dit soort events, omdat we het belangrijk vinden om die verbinding tot stand te brengen tussen al die verschillende disciplines. BTG is een enabler en verbinder, zodat we ook veel meer zichtbaarheid genereren. We doen waarop de markt zit te wachten.

Koploper in digitale infrastructuur

Als aankomend BTG-voorzitter heeft Claessen veel ambities. Zo wil ze dit jaar onder meer een discussie opstarten over de digitale infrastructuur in Nederland. ‘In het verleden liep ons land hierin voorop, maar we zijn achterop geraakt. Ik heb de ambitie om die koppositie weer terug te pakken. Wij zijn namelijk zo’n innovatief land, hebben veel fieldlabs en goede universitaire ontwikkelingen. Als je dit in combinatie ziet met datgene wat ons bedrijfsleven nodig heeft, wil ik de discussie hierover zwaarder aanzwengelen.’

Green meets Grey

Ook op het gebied van onderwijs zet Claessen stevig in. ‘Er is in onze branche een enorme krapte op de arbeidsmarkt. We moeten jonge mensen daarom meer interesseren voor het mooie IT en ICT-vak. Wij hebben hun kennis en de snelheid van denken namelijk hartstikke hard nodig’, zegt de ervaren bestuurder, die bovendien bezig is met het programma Green meets Grey. ‘Daarmee vergroten we de interactie tussen jonge mensen en de gevestigde orde. Dan heb ik het niet over de leeftijd dat jong zich met senioriteit gaat meten, maar over deskundigheid. Door het opzetten van strategische tafels, kunnen we de gewenste interactie bewerkstelligen en flink entameren. Relatief nieuwe IT en ICT’ers leren van ervaren krachten en vice-versa.’

Expertgroep AI

De hoge snelheid en aanstekelijke energie waarmee Claessen haar betoog doet, geeft aan hoe belangrijk zij het werk van BTG vindt. Of het nu gaat om de belangenbehartiging van het bedrijfsleven met betrekking tot de overheid of dat er ook een professor in het BTG-bestuur komt (‘want dan hebben we ook een wetenschapper in ons midden’), ze zet zich er graag voor in.

Zo ziet Claessen ook mooie kansen voor het gebruik van kunstmatige intelligentie in de gezondheidszorg. ‘We hebben een expertgroep voor Artificial Intelligence. Zo proberen we AI bijvoorbeeld in te zetten voor verbetering van operatietechnieken. Dan koppelen we een afgevaardigde vanuit de ziekenhuizen aan iemand die de AI-techniek begrijpt. Samen proberen ze dan tot een aanbeveling, conclusie, discussie of paper te komen. Gezamenlijk optrekken is dé manier om samen verder te komen en de gezondheidszorg een belangrijke kwaliteitsimpuls te geven.’

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: