Kennisplatform voor noord holland

BTG: Verbinden in connectiviteit, duurzaam en gedreven

Geplaatst op 26 maart 2021
BTG: Verbinden in connectiviteit, duurzaam en gedreven

Connectiviteit is belangrijker dan ooit. Maar wat zijn slimme keuzes en hoe zorg je als organisatie dat de aansluiting optimaal blijft? Dat zijn behalve technische uitdagingen tevens organisatorische en economische vraagstukken. Met de BTG Expertgroep Smart Cities wordt door BTG en Solution Partners een brug gebouwd naar de toekomst. Dat is ook voor de gemeente Amsterdam goed nieuws.

Branchevereniging ICT en Telecommunicatie Grootgebruikers (BTG) bestaat 35 jaar en behartigt belangen van bedrijven en instellingen die op grote schaal gebruikmaken van bedrijfscommunicatie. BTG organiseert hiervoor netwerkmogelijkheden, kennissessies, koppelt partners aan elkaar en vertegenwoordigt de leden, onder meer in politiek Den Haag. Uit die activiteiten komt tevens de behoefte voort aan uitvoering en daarvoor is 25 jaar geleden de bv Telegrootgebruik (TGG) opgericht. Beide organisaties worden aangestuurd door directeur Petra Claessen, een doorgewinterde netwerker met een missie. De ledenlijst van de vereniging liegt er dan ook niet om. Hierop staan onder meer banken, zorginstellingen, Rijkswaterstaat, de NS, hogescholen, provincies en veel gemeenten.

Hoewel BTG en TGG autonome entiteiten zijn, mogen ze tevens als verlengstuk van elkaar worden gezien, legt Petra uit. “We spreken zelf van Connected Impact. Er zijn zo’n 200 bedrijven bij BTG aangesloten, zo vertegenwoordigen we de gebruikers en staan we ze bij met advies en bieden we een netwerk. Als TGG zijn we een Serviceorganisatie. Zo lossen we marktimperfecties op.” Er is een ecosysteem ontstaan dat als inhoudelijke aanjager functioneert en meteen met concrete oplossingen komt, die bovendien duurzaam worden ingestoken.

Toekomstgericht

Met die insteek is door BTG/TGG ingezet op een zelf ontwikkelde structuur, ‘stack’ genoemd, die als basis kan dienen voor smart cities. Zo’n slimme stad gebruikt internet en IT om beter te functioneren. Besturen en beheren verlopen efficiënter, veiliger en uiterst duurzaam. Toekomstgericht ook, omdat later partijen kunnen aanhaken en nieuwe ontwikkelingen prima te implementeren zijn. Onder de hoede van BTG Expertgroep Smart Society is een aantal producten en diensten ontwikkeld dat voor een vliegende start van smart cities moet zorgen, ook voor Groot-Amsterdam. Het is altijd maatwerk natuurlijk en – naast duurzaam –  uiterst hybride. Dat is die eerder genoemde ‘stack’, waarmee Smart Sustainable Cities een platform en netwerk bieden voor een sterk netwerk van bedrijven en organisaties in de regio.

Breed gedragen en toch maatwerk

Zo’n stack is opgebouwd uit lagen, met een digitale infrastructuur, faciliteiten en voorzieningen waar bedrijvigheid, organisaties en (semi-)overheid op aan kunnen sluiten. Zo ontstaat een organisch netwerk, dat zo veel als mogelijk bij aanleg wordt opgezet naar wens van de gebruikers, maar tevens is uit te breiden en aan te vullen. “We sluiten natuurlijk ook aan op de infrastructuur die er al is”, licht Petra toe. “Zoals bij een Floriade of een gemeente als Amsterdam. Dan kijken we naar wat er nog niet is, dat wel gewenst is, en samen met partners stellen we vervolgens een breed gedragen oplossing op.” In de flexibele schil van BTG/TGG bevinden zich enorm veel gespecialiseerde professionals, van uitvoerende partijen tot experts op uiteenlopende kennisgebieden. Zo’n uitgewerkt plan wordt vervolgens aangeboden aan bijvoorbeeld een gemeente. Die moet dan zorgen dat alle belanghebbenden ook aanhaken. “Waar nodig kunnen we deelnemers zelfs op individueel niveau adviseren en verder helpen.”

Klankbord

BTG en TGG hebben, samen met leden en Solution partners een gigantische hoeveelheid kennis verzameld. Die achterban representeert daarnaast een wezenlijk deel van Nederlandse overheden, bedrijven, nutsaanbieders en andere maatschappelijk-economische gremia. Dat maakt het netwerk en de vertegenwoordigers ervan tot interessante klankborden voor onder meer beleidsmakers en ministeries. “We voeren op verzoek van onder andere het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en ACM consultatierondes uit onder onze leden. Deze overheidsorganisaties hebben vertrouwen in de mening van onze achterban. Meer op lokaal en regionaal niveau doen we hetzelfde, zoals voor Amsterdam Smart City. BTG heeft een complementaire werking op wat Leonie van den Beuken (directeur ASC) met het platform al doet.”

‘Je hebt elkaar nodig’

Niet alleen hele grote organisaties zijn welkom, verzekert Petra. “We richten ons ook op kleinere bedrijven en zelfs start-ups. We merken dat de waarde van die initiatieven wordt ingezien. Als nieuwe spelers succesvol en innovatief zijn, kunnen ook de grote bedrijven succesvol blijven. Daar werken we graag proactief aan mee. Juist in deze tijden is dat van belang, je hebt elkaar nodig want je bent complementair aan elkaar.”

Passie en doorzettingsvermogen

Petra Claessen is een gedreven bestuurder en belangenbehartiger. Met een breed en actueel netwerk, een schat aan ervaring in diverse sectoren en branches, en een zeer inspirerende drive. Een mensenmens, met een duidelijke focus op samenwerken. “Je zit in het hart van de techniek, waar je bruggen kunt bouwen en mensen bij elkaar brengt.” Aan de ene kant zijn er binnen BTG Gebruikers, met al hun wensen en verwachtingen. Aan de andere kant zijn er de professionals en Solution Partners die de oplossingen brengen; vraag en aanbod worden permanent aan elkaar gekoppeld. “Het klinkt allemaal wat eenvoudig maar de uitdaging is om een schakel en tevens filter te zijn, met als doel de ultieme oplossing.  Binnen de Vereniging staan het ‘het boeien en binden van mensen’ centraal.” De zeer gedreven bestuurder is pas tevreden, als anderen het ook zijn. “Waar een vraag ontstaat, gaan we er op in. En als we er niet meteen een antwoord op hebben, dan zorgen we er gewoon voor dat dit er snel en adequaat komt.”

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: