Kennisplatform voor noord holland

Petra Claessen van BTG: ‘Onze ambitie is om Nederland koploper te maken van duurzame digitalisering’

Geplaatst op 21 maart 2023
Petra Claessen van BTG ‘Onze ambitie is om Nederland koploper te maken van duurzame digitalisering’

BTG is de branchevereniging voor IT en Communicatietechnologie. De vereniging telt ruim 180 leden binnen zowel het bedrijfsleven als de overheid. In gesprek met Petra Claessen, Vicevoorzitter van BTG en Boardmember BTG Services. Over de vereniging en haar ambities op het gebied van samenwerking en duurzame digitalisering.

Allereerst: wat doet BTG precies?

“BTG behartigt sinds 1986 de belangen van Nederlandse bedrijven en instellingen die op grote schaal gebruikmaken van bedrijfscommunicatie. We organiseren hiertoe onder andere allerlei soorten netwerkbijeenkomsten, waarbij het delen van kennis en ervaring centraal staat. Daarbij signaleert BTG trends en vertaalt deze in relevante inhoud en activiteiten. We vertegenwoordigen onze leden ook bij binnen- en buitenlandse toezichthouders en organiseren een structurele lobby tussen onze leden, overheid en leveranciers.”

Wat voor soort bedrijven en instellingen zijn lid van BTG?

“Denk aan overheidsorganisaties, commerciële bedrijven, kennisorganisaties, maar ook leveranciers van telecomdiensten en providers. Zo is de vraag- en de aanbodzijde dus allebei vertegenwoordigd in onze vereniging.”

Hoe zit BTG precies in elkaar?

“BTG bestaat eigenlijk uit twee organisaties: BTG als vereniging en BTG als serviceorganisatie, oftewel BTG Services. Binnen Services leveren wij exclusief voor onze leden verschillende diensten op het gebied van bedrijfscommunicatie, zoals ons Telecom Expense Management, dat inzicht geeft in Telecom- en ICT kosten. Hierbij hoort ook de administratieve verwerking van complexe facturering. Dit doen we voor onder andere ziekenhuizen, opleidingsinstituten, gemeenten en grote organisaties. Daarnaast bieden we onder andere diensten aan rondom de inkoop van telecommunicatieproducten en -diensten. Nieuw dit jaar is het onderdeel Consultancy, Advisering en Second Opinion. We geven advies geven op het gebied van aanbestedingen, zoals bijvoorbeeld op het gebied van de ontwikkeling van 6G.”

Duurzame digitalisering is de komende tijd een van de speerpunten van BTG. Kun je daar meer over vertellen?

“Zoals iedereen inmiddels weet moeten we voor een betere toekomst snel verduurzamen. Dit kan niet zonder digitalisering, maar daarbij is het dan wel belangrijk dat die digitalisering ook duurzaam is. De ambitie binnen BTG is om Nederland koploper te maken van duurzame digitalisering. Een ambitie die ook door de politiek wordt gedragen. De Kamer heeft namelijk 14 november 2022 een motie aangenomen die de regering oproept tot het maken van een plan voor duurzame digitalisering. BTG is daarbij betrokken en zit ook bij de Nationale Coalitie Duurzame Digitalisering, die de belangrijkste knelpunten rondom duurzame digitalisering probeert weg te nemen.”

Kun je een voorbeeld noemen van een actie die BTG hiervoor onderneemt?

“Als we in Nederland koploper willen zijn op het gebied van duurzame digitalisering, moeten we uiteraard kijken naar de eisen die horen bij bijvoorbeeld de skills van digital professionals. Om die eisen duidelijk te krijgen heeft BTG de expertgroep “Personal Skills” opgericht om tot onder andere een “skills-paspoort” te komen. Dit paspoort laat zien wat je verworvenheden zijn op het vlak van IT & Communicatietechnologie. Verder is het ook nodig om duidelijk te krijgen wat op het gebied van wetenschap, onderwijs en bedrijfsleven nodig is om tot duurzame digitalisering te komen. Die duidelijkheid is er nu nog niet, maar wel dringend nodig.”

Het jaarthema van BTG is “Building Bridges in a Digital Society”. Wat houdt dat in

“We leven in een tijd waarin we steeds meer kijken naar digitale oplossingen om de groei aan te kunnen van interconnected uitdagingen en kansen. Met grote events en bijeenkomsten willen wij dit jaar bruggen bouwen tussen verschillende partners om tot die digitale oplossingen te komen. Voorbeelden van drie grote events zijn onze nieuwjaarsbijeenkomst, ons businessevent met het bedrijfsleven en onze jaarlijkse uitreiking van de awards op het gebied van IT-Communicatietechnologie. Naast deze grote events organiseren wij ook allerlei bijeenkomsten om kennisuitwisseling te bevorderen, zoals bijvoorbeeld op het gebied van 5G, 6G, artificial intelligence en cyber security.”

Na acht jaar CEO van BTG te zijn geweest, ben je sinds 1 januari vicevoorzitter geworden. Wat zijn jouw ambities binnen deze rol?

“Mijn ambitie is om de vereniging krachtiger te maken en nieuwe leden te werven en om meer samenwerkingsverbanden aan te gaan. Een voorbeeld hiervan is mijn deelname aan een Tech Denktank, waarin negen tech-partijen zitten, zoals onder andere Dutch Data Center Association en Dutch Cloud Community. Op dit moment zijn we bezig met het neerzetten van een technische kalender 2023, waarin we gezamenlijk zullen optrekken. Ook hier is duurzame digitalisering uiteraard leading. Een evenement dat nu al op die technische kalender staat is de BTG NL Tech Week. Deze wordt gehouden in de week van 12 tot en met 16 juni 2023. Het wordt een groot landelijk evenement, een soort roadshow met bijeenkomsten en sessies, langs onze partners en samenwerkingen om kennis en ervaring aan elkaar te koppelen. Het idee voor deze week is ontstaan na mijn bezoek bij collega Graeme Muller van NZTech in Nieuw-Zeeland. Hij organiseert elk jaar een NZTech week. Speciaal voor de NL Tech Week komt hij ook over voor een bijdrage. Een prachtig nieuw evenement waar ik veel zin in heb!”

Het hoofdkantoor van BTG is gevestigd aan de Pelmolenlaan 10 in Woerden. Voor meer informatie over BTG zie www.btg.org

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: