Kennisplatform voor noord holland

Cliëntenbelang Amsterdam en sociale inclusie

Geplaatst op 18 juni 2024
Cliëntenbelang Amsterdam en sociale inclusie

Cliëntenbelang Amsterdam is een onafhankelijke belangenbehartiger met een duidelijk doel: de kwaliteit van leven verbeteren van mensen met een beperking, chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mantelzorgers. Dit wordt gedaan op het gebied van zorg, jeugdhulp, toegankelijkheid, vervoer, werk, geldzaken en wonen. Over het onderwerp ‘Sociale Inclusie’ gingen wij in gesprek met directeur Deborah Lauria en Daan Stremmelaar, coördinator LVB-raad, plus enkele leden van de LVB-raad: Mireille Buree, Richard Janse, Joke Hendriks en Albert Dierdorp.

Sociale inclusie: een samenleving waar iedereen ertoe doet en van waarde is, ongeacht verschillen. In een inclusieve samenleving heeft iedereen dezelfde rechten en dezelfde kansen om zelfstandig mee te doen op alle terreinen van het leven. Cliëntenbelang maakt zich hard voor zo’n samenleving en de Adviesraad LVB is een mooi voorbeeld van hoe het kan.

Meepraten en meedenken

De Adviesraad LVB is een Amsterdamse raad door en voor mensen met een licht verstandelijke beperking (lvb). In de raad kunnen Amsterdammers met een lvb meepraten en hun ervaring delen over onderwerpen die hen aangaan. Ze kunnen zo meedenken en meebeslissen over hun leven, de zorg en het beleid daarover. Daan Stremmelaar vertelt meer over de raad: “Samen met mijn collega Odile Vermeulen en Stichting Prisma brengen we mensen bij elkaar in de raad. We organiseren bijeenkomsten en zorgen altijd voor lekker eten en een vergoeding voor de leden, want ze doen al het werk vrijwillig.
Deborah vult aan: “De Adviesraad LVB wil mensen met een licht verstandelijke beperking aan het woord laten over zaken die voor hen belangrijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan digitale toegankelijkheid; je welkom voelen in de stad en het openbaar vervoer; plezier hebben op je werk of dagbesteding; sporten in je eigen buurt en begrijpelijke informatie. De raad adviseert gevraagd en ongevraagd de gemeente, stadsdelen en op aanvraag ook andere relevante organisaties. Vanuit Cliëntenbelang zorgen we ervoor dat de besproken onderwerpen verder worden opgepakt.”

Nu graag het woord aan de leden van de adviesraad. Kunnen jullie zelf vertellen wat jullie doen?


Mireille: “We praten met de gemeente over dingen waar we tegenaan lopen, zoals bij het openbaar of aanvullend vervoer. Maar bijvoorbeeld ook over het toegankelijk maken van stemlokalen, sportclubs of hulp bij het aanvragen van allerlei regelingen.”
Albert: “We geven ook vaak aan dat veel dingen in makkelijkere taal opgeschreven of uitgelegd kunnen worden, zoals bij het regelen van zorg of het doen van bankzaken. Dat wordt vaak onnodig moeilijk gemaakt.”
Joke: “Maar denk ook aan de toegankelijkheid van gebouwen en het openbaar vervoer. Dat is een belangrijk onderwerp voor mij. Ik zit namelijk in een rolstoel. Een tram pakken in hartje Amsterdam is voor mij best een hele onderneming.”
Albert: “Er zijn veel drempeltjes, trappetjes, waardoor het moeilijk is om ergens makkelijk binnen te komen. Maar denk ook aan de toegankelijkheid van festivals. Laatst hebben wij nog advies gegeven aan het Roots festival in Amsterdam.”

Joke: “Na ons advies zijn we ook op het festival geweest. Toch kon mijn rolstoel nog niet overal overheen. Dat is heel erg jammer, want ik kan dan niet alles meemaken. En daarbij kan ik ook nog eens uit mijn rolstoel vallen…”

Hoe verdelen jullie de taken?

Mireille: “Iedere twee maanden hebben we een overleg met elkaar. Dan bespreken we de thema’s waaraan we gaan werken.”
Richard: “Er zitten zo’n 25 mensen in de raad. Per overleg verdelen we de taken over verschillende groepjes mensen.”
Albert: “We bedenken vaak zelf de onderwerpen. Veel onderwerpen komen ook terug op de agenda, want niet alles is zomaar opgelost.”

Wat hebben jullie tot nu toe met elkaar bereikt?

Richard: “We hebben het openbaarvervoerbedrijf GVB zover gekregen dat het vervoer toegankelijker wordt voor mensen met een beperking.
Mireille: “En we hebben laatst gedemonstreerd tegen de bezuinigingen op het openbaar vervoer bij het gemeentehuis.”
Albert: “En mensen uit de raad hebben laatst een mooie flyer gemaakt voor de buurtteams. In begrijpelijke Jip en Janneke taal.”

Wat betekent Cliëntenbelang voor jullie?

Albert: “Ze geven ons het zelfvertrouwen dat we het met elkaar kunnen bereiken.”
Richard: “En dat we bij de maatschappij horen.
Albert: “Ze zorgen voor gelijkwaardigheid: iedereen kan wel wat.”
Richard: “Ze zorgen er ook voor dat er vanuit grote organisaties echt naar je geluisterd wordt. Laatst was er nog iemand langsgekomen om met ons over sparen en andere geldzaken te hebben.”
Deborah vult aan: “De ervaringen van de leden verzamelen we en vervolgens gaan we hiermee in gesprek met beleidsmakers, wethouders, ambtenaren, gemeenteraadsleden en allerlei aanbieders, van het openbaar vervoer tot aan zorg- en welzijn. Een voorbeeld van een mooi resultaat hiervan is de OV-coach. Iedereen die moeite heeft met het reizen met het openbaar vervoer kan zo’n coach aanvragen. Die persoon coacht dan diegene totdat deze zelfstandig kan reizen.”

Wat leeft momenteel erg bij jullie?

Albert: “Het is voor ons behoorlijk moeilijk om snel ergens naartoe te komen. Er is wel aanvullend vervoer, maar daar moet je vaak lang op wachten of het aanvragen ervan gaat mis.”
Richard: “Ja, dat kan ook veel makkelijker en efficiënter geregeld worden.”
Mireille: “In de aanloop van de Europese verkiezingen heb ik laatst een online video gemaakt voor de mensen die bij stembureaus werken. Hierin wordt goed uitgelegd hoe zij het beste mensen met een beperking kunnen helpen.”
Richard: “En sinds kort hebben we ook een eigen website! Met mijn vrouw ben ik nu bezig met filmpjes die we daarop kunnen plaatsen. Die filmpjes maken ook duidelijk waar mensen met een beperking tegenaan lopen.”

Wil jij meer weten over Cliëntenbelang en/of weten hoe Amsterdammers met een licht verstandelijke beperking de stad ervaren? Kijk dan snel op www.clientenbelangamsterdam.nl en op de splinternieuwe website www.lvbinamsterdam.nl.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: