Kennisplatform voor noord holland

Cliëntenbelang Amsterdam zet zich in voor alle kwetsbare mensen: Op weg naar een vitaal en gezond Amsterdam

Geplaatst op 19 oktober 2023
Cliëntenbelang Amsterdam zet zich in voor alle kwetsbare mensen: Op weg naar een vitaal en gezond Amsterdam

Ernstig zieke mensen die smachten naar hulp in het huishouden, maar op een wachtlijst van anderhalf jaar staan. Of rolstoelgebruikers, die de tram niet in kunnen. ‘De zorg en ondersteuning voor mensen in kwetsbare posities moet vele malen beter’, zegt Deborah Lauria, directeur van Cliëntenbelang Amsterdam. ‘Daar zetten wij ons elke dag voor in!’

Als je gezond bent, sta je er niet bij stil welke obstakels er dagelijks zijn voor mensen die met een fysieke of verstandelijke beperking of een GGZ-achtergrond leven. ‘Zo heb je, niet alleen in Amsterdam, veel plekken waar je als rolstoelgebruiker uitsluitend via een weggestopte achteringang naar binnen kan. Nou, je voelt je een tweederangsburger’, weet Deborah.

Met ervaringsdeskundigen aan tafel
Cliëntenbelang Amsterdam heeft dan ook als missie om een inclusieve samenleving te realiseren. ‘Waarin kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een psychische, lichamelijke of verstandelijke beperking, chronisch zieken en ook hun mantelzorgers, volwaardig kunnen meedoen aan de maatschappij’, legt Deborah uit.
Om dit voor elkaar te krijgen, zoekt Deborah continu contact met Amsterdamse beleidsbepalers. ‘Als ik in gesprek ga met wethouders en gemeenteraadsleden, neem ik altijd ervaringsdeskundigen mee. Zij kunnen vanuit de praktijk aangeven wat de problemen zijn die de meest kwetsbare Amsterdammers dagelijks ervaren.’

OV Safari
Hoe het bijvoorbeeld is om als blinde, dove, rolstoelgebruiker of minder-mobiele oudere gebruik te maken van het openbaar vervoer, maakt Cliëntenbelang Amsterdam duidelijk met de OV Safari. ‘We nemen ambtenaren, politici en ook personeel van het GVB mee en laten hen zelf ervaren welke barrières mensen met een beperking ondervinden als zij de bus, tram of metro nemen. Door hen deze experience te geven, creëren we bewustwording. Zo breng je veranderingen tot stand.’

Amsterdam Vitaal & Gezond
Deborah ziet dat er inmiddels goede initiatieven worden ontplooid. ‘Zo participeren wij samen met andere partijen, zoals gemeente Amsterdam en de grote ziektekostenverzekeraar Zilveren Kruis, in het project Amsterdam Vitaal & Gezond. De ambitie is dat alle Amsterdammers in 2040 gelijke kansen op een goede gezondheid hebben. En dat kwetsbare groepen liefst tien gezonde levensjaren erbij krijgen. Ja, dat is ambitieus. Maar onze ervaringsdeskundigen steken er veel energie in en praten met coalities en werkgroepen mee. En alleen met ambities kun je iets bereiken. Wij gaan ervoor!’
Ondanks behaalde successen, is er nog een lange weg te gaan. ‘Daarom organiseren we jaarcongressen, waar Amsterdamse wethouders en bestuurders van zorg- en welzijnsorganisaties langskomen om de verhalen vanuit de samenleving te horen. Wij brengen verschillende partijen bij elkaar, zodat men in dialoog kan aangeven hoe urgente zaken verbeterd moeten worden.’

Onmenselijke situaties
Cliëntenbelang Amsterdam gaat vol energie door met het geven van gevraagde én ongevraagde beleidsadviezen aan de gemeente en aanbieders van zorg en welzijn. ‘Zo moet de uitvoering van de Wet Maatschappelijk Ondersteuning veel beter. Het is bijzonder pijnlijk dat mensen die smachten om hulp in de huishouding nu op een anderhalf jaar durende wachtlijst komen. Hun woningen vervuilen dermate, dat ze niet eens meer de huisarts in huis durven te ontvangen. Puur omdat ze zich schamen. Dit begint gewoon onmenselijk te worden. Daarom hebben we een manifest opgesteld en ideeën verzameld hoe we dit grote probleem het hoofd kunnen bieden. We moeten deze mensen helpen, want wij zijn er voor alle Amsterdammers.’

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: