Kennisplatform voor noord holland

College: overeenstemming over instandhouding Jagershuis, handhaving nu stopgezet

Geplaatst op 7 februari 2022
College: overeenstemming over instandhouding Jagershuis, handhaving nu stopgezet

De gemeente Amstelveen en pandeigenaar Breevast hebben overeenstemming bereikt over de naleving van de instandhoudingsplicht van het rijksmonumentale Jagershuis. Dit houdt in dat de handhavingsprocedure die toeziet op naleving van de instandhoudingsplicht nu is stopgezet.

De eigenaar van het Jagershuis heeft in december 2021 op verzoek van de gemeente een plan voor instandhouding van het rijksmonument aan de Amstelzijde ingediend. Dit plan van aanpak voldeed niet geheel aan de door de gemeente en de onafhankelijke Erfgoedcommissie gestelde eisen voor een duurzame instandhouding. De Erfgoedcommissie heeft het college geadviseerd om aanvullende maatregelen te nemen in aanvulling op het door de eigenaar ingediende plan van aanpak. Over deze toevoeging, te weten het herstellen van houtrot en schilderwerk, is overeenstemming bereikt na een bestuurlijk overleg tussen wethouder Herbert Raat (vergunningen en handhaving) en Breevast, en een locatiebezoek deze week. Hierbij waren de pandeigenaar met zijn erfgoed-adviseur, de inspecteurs van het team Toezicht en Handhaving en de restauratiearchitect van de Erfgoedcommissie aanwezig.

Handhavingsprocedure

“Wij zien het Jagershuis als een belangrijk onderdeel van de lokale geschiedenis en zien dan ook toe op een duurzame instandhouding”, zegt wethouder Herbert Raat. “Daarom hebben wij de eigenaar aangesproken op zijn verantwoordelijkheden en verplichtingen. De Vereniging Historisch Amstelveen heeft vorig jaar een verzoek ingediend om op de instandhoudingsplicht te handhaven en ook gemeenteraadsleden, omwonenden en andere belanghebbenden hebben ons hiertoe aangezet. We zijn blij dat er nu overeenstemming is bereikt over de naleving van de instandhoudingsplicht van het Jagershuis en hebben de handhavingsprocedure nu stopgezet. We zullen de werkzaamheden nauwgezet volgen. In Amstelveen zijn we trots op onze monumenten, op onze geschiedenis, en daarom houden we actief toezicht op het behoud van alle aangewezen monumenten.”

“Wij gaan de komende maanden in gesprek met belanghebbenden, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de gemeente om tot een toekomstbestendige invulling van de locatie te komen”, zegt Henk Brouwer, CEO van Breevast. “Rond de zomer van dit jaar hopen wij goede stappen te hebben gemaakt. Intussen worden in overleg met de gemeente bepaalde werkzaamheden uitgevoerd om onomkeerbare situaties te voorkomen.”

Herontwikkeling

Breevast werkt momenteel aan een plan voor herontwikkeling van het Jagershuis binnen de mogelijkheden van de rijksmonumentale status van het pand. Zowel de Erfgoedcommissie als de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zien toe op behoud van de monumentale onderdelen. Op verzoek van de gemeente is de eigenaar in gesprek met de verschillende belanghebbende partijen over de plannen voor herontwikkeling van het Jagershuis, waaronder de Vereniging Historisch Amstelveen.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: