Kennisplatform voor noord holland

College wil schuldhulpverlening aan zzp’ers en werkenden versterken

Geplaatst op 14 februari 2020
College wil schuldhulpverlening aan zzp’ers en werkenden versterken

De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar de schuldhulpverlening in Amstelveen. Uit het onderzoek blijkt dat de schuldhulpverlening als ‘goed’ wordt beoordeeld en dat het merendeel van de geïnterviewden tevreden is met de dienstverlening. “Dit wordt ook zo door ons ervaren en verheugt ons”, zegt wethouder Zorg en Welzijn Marijn van Ballegooijen.

Aanbevelingen

Uit het onderzoek komt ook een aantal aanbevelingen voor verbetering. “Deze nemen wij ter harte. Voor het merendeel van de aanbevelingen geldt dat de verbeteringen al in gang zijn gezet”, zegt Van Ballegooijen. Eén van de aanbevelingen is het schenken van meer aandacht aan doelgroepen die nu niet altijd gebruik kunnen maken van het schuldhulpverleningsaanbod. Het college zal de raad voorstellen de hulpverlening aan werkenden en jongeren te versterken Deze groepen hebben elk hun eigen specifieke problematiek. Bij zzp’ers zijn dat hun variabele inkomen en de complexe belastingen en bij jongeren telefoonschulden en zorgverzekeringsschulden. De gemeente gaat verder, mede op aanbeveling van de commissie en naar aanleiding van de onlangs aangenomen nota Minimabeleid 2019, periodieke netwerkbijeenkomsten organiseren voor organisaties en instanties die zich bezighouden met inwoners met een laag inkomen en/of schulden.

Op aanbeveling van de commissie voert de gemeente begin 2020 een nieuw cliëntervaringsonderzoek uit, waar ook mensen aan meedoen die alleen een adviesgesprek hebben gehad.

Wethouder Van Ballegooijen: “Het is belangrijk dat de schuldhulpverlening in Amstelveen goed op orde is, zodat mensen in Amstelveen niet buiten de boot vallen en mee kunnen blijven doen in de samenleving. De aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek zijn een belangrijke input voor de nieuwe beleidsnota Schuldhulpverlening, die in het derde kwartaal van 2020 aan de raad wordt aangeboden.”

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: