Kennisplatform voor noord holland

Eigen terminal geeft KB Group ijzersterke positie in recyclingketen

Geplaatst op 6 december 2023
Duurzaam totaalbedrijf verzorgt nu ook op- en overslag in Amsterdamse Amerikahaven

Is een grote, oude brug aan het eind van zijn levensduur? Dan kunnen de knappe recycling-koppen van KB het staal en beton omzetten in nieuwe grondstoffen voor de staal- en bouwindustrie. ‘Omdat we in de Amsterdamse Amerikahaven nu ook een eigen terminal hebben, kunnen we de op- en overslag van oude materialen en nieuwe grondstoffen zelf optimaal verzorgen’, vertelt chief commercial officer van KB, Hans Mattheyer. ‘Daardoor is de plaats van KB in de totale duurzame recyclingketen in 2023 flink verstevigd.’

In een wereld waarin grondstoffen steeds schaarser worden, is het belangrijk dat oude materialen een tweede leven krijgen. KB speelt bij dit soort bepaald niet simpele recycling-processen al zeven jaar een belangrijke rol. ‘Het zetten van een nieuwe trend op het gebied van duurzaamheid, circulaire economie en transparantie, is dan ook onze doelstelling’, legt Hans enthousiast uit.

Ontmanteling grote complexen

KB is onder meer expert in het ontmantelen van grote industriële complexen en dit vervolgens via circulariteit een nieuw leven te geven. Dat kan bijvoorbeeld een fabriek zijn, maar ook een enorme brug over de rivier de Rijn. ‘Onze kracht is om zo’n project te identificeren en om die samen met partnerships ook te positioneren’, zegt Hans.
Bij van dit soort geklonken rivierbruggen komen, naast heel veel staal, ook betonnen pilaren vrij. ‘Het staal dat bij de sloop vrijkomt, verzamelen wij en vervoeren we naar onze eigen terminal in de Amerikahaven van Amsterdam. Daar verzamelen we een hoeveelheid staal die groot genoeg is voor het laden van een compleet zeeschip. Eens in de zoveel tijd komt dan een zeeschip van onze grote klant Tata Steel International bij ons aanmeren. Wij vullen het schip vervolgens helemaal vol met staalschroot, dat vervolgens als een recyclegrondstof over zee verhandeld wordt. Bij dit proces verzorgen we dan niet alleen het te recyclen staal, maar ook de complete overslag van het product in de haven.’
Staalschroot klinkt voor veel mensen als een berg roest. ‘Maar voor grote industrieën is dat een zeer belangrijke grondstof. Niet alleen voor de staalindustrie op het Europese vaste land, maar ook voor landen als Turkije, India, Pakistan, Bangladesh’, legt Hans uit. ‘Wereldwijd wordt er heel veel staalschroot als recycle-product verzameld en over de wereldzeeën verhandeld. Dan heb je het mondiaal gezien over vele miljoenen tonnen aan staalschroot, die van A naar B bewegen. En vervolgens als nieuwe grondstof opnieuw ingezet worden in de staalindustrie.’

Circulair gebruik brengt CO2-uitstoot omlaag

Naast de havenonderneming met de eigen terminal en ook de schroottak, heeft de KB Group in Nederland nog een derde onderdeel: een onderneming die zich richt op het produceren en verhandelen van secundaire grondstoffen. ‘De betonnen pilaren van de Rijnbrug kunnen wij bijvoorbeeld ter plekke crushen, waarbij we het omzetten in betongranulaat. Zo geef je oud beton een nieuw, circulair leven als bouwstof voor nieuwe betonnen constructies’, geeft Hans aan.
Met dit soort kennis en kunde heeft KB een sterke plek verworven in de belangrijke markt voor secundaire grondstoffen in de bouwindustrie. ‘Omdat wij zorgen dat je beton kunt hergebruiken, hoef je beton niet opnieuw te maken. Waarom dat belangrijk is? Bij de productie van nieuw beton, is de belasting voor het milieu behoorlijk zwaar. Zeker in deze tijd, waarbij de uitstoot van CO2 ook door betonproducenten geminimaliseerd moet worden, is het belang van hergebruiken van dit soort stoffen en materialen erg belangrijk. Wij spelen als KB Group daar een belangrijke rol in. Zowel in het recyclingproces, de handel als de overslag van deze secundaire grondstoffen via onze eigen haventerminal.’

Terminal niet alleen voor eigen gebruik

Vaak verzorgen terminalbedrijven alleen de op- en overslag van goederen voor andere bedrijven. Het unieke van de KB Group is, is dat het de eigen terminal ook inzet als een instrument voor de eigen overige activiteiten.
‘Maar dat betekent niet dat we de terminal alleen inzetten voor de op- en overslag van onze eigen grondstoffen en materialen’, benadrukt Hans. ‘Met het terminalbedrijf an sich willen we natuurlijk ook een boterham kunnen verdienen. Met zo’n 55.000 vierkante meter en met twee kades hebben we een serieus grote diepwaterfaciliteit. Waarbij we veel operationele toegankelijkheid hebben voor niet alleen maritiem en binnenvaartverkeer, maar ook transport via trein- en wegverkeer. Dus alles wat relevant is in de scope van een logistiek dienstverlener, is aanwezig.’

Lease voor de lange termijn

KB, die de terminal sinds 1 januari 2023 gebruikt, is met de haven een lease aangegaan voor liefst 35 jaar. ‘Dat betekent dat we deze service voor de lange termijn aangaan’, weet Hans. ‘De grootste schepen die Amsterdam aandoen, kunnen wij bij onze terminal ontvangen. Wij voorzien dan ook duidelijk in de behoefte van marktdeelnemers die alleen een overslag nodig hebben. Zo kunnen wij moeiteloos internationale ladingbewegingen vanuit deep sea, hetgeen schepen met ladingen van 60.000 ton of meer zijn, moeiteloos helpen met de op- en overslag.’

Eigen duurzame windmolen

Niet alleen in de circulaire omzetting en handel van secundaire grondstoffen heeft KB een duurzame impact op de wereld. Ook in de eigen bedrijfsvoorziening wil het bedrijf zoveel mogelijk groen opereren. ‘Daarom gebruiken wij op het gebied van onze transportmiddelen en ook onze haven-equipment, zoveel mogelijk geëlektrificeerde apparatuur’, zegt Hans.
‘We zullen op enig moment ook een windmolen bij onze terminal plaatsen. Vanaf dat moment werken we a priori zelfvoorzienend. Waarbij we tevens een stukje eigen waterstofproductie ter hand kunnen nemen. Waterstof kan namelijk ook als brandstof dienen voor het rijdende materieel dat we inzetten. We hebben als KB dan ook een duidelijke focus op de verduurzaming van onze eigen productie- en transportmiddelen.’

Volledig portfolio

Dankzij de ingebruikname van de haventerminal, heeft de KB Groep haar ijzersterke rol in de keten van de recyclingsector en de productieverhandeling van secundaire grondstoffen flink versterkt. ‘Dat we onszelf sinds dit jaar kunnen presenteren als een bedrijf met alle tools in handen om het volledige portfolio te kunnen aanbieden, geeft aan dat we een flinke stap voorwaarts hebben gemaakt. Dat is ook nodig, want de internationale recyclingsector is zeer competitief.’

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: