Kennisplatform voor noord holland

Energie besparen door slim samen te werken

Geplaatst op 25 maart 2020

Energie besparen is een hot issue. Zeker in Amsterdam. Wil de stad de klimaatdoelstellingen van 2025 halen dan is er werk aan de winkel. Gelukkig liggen de kansen ook voor het oprapen. “En bedrijven willen ook aan de slag. Wij koppelen enthousiasme aan concrete initiatieven.”

Door te kijken naar je krachten, ontdek je misschien juist ook je zwaktes. Of beter gezegd: ga je zien waar je grootste kansen liggen. Laat Amsterdam nou tot de mondiale top behoren als het op datacenters aankomt. En dus tegen een exponentieel groeiende energievraag aankijken. “De verwachting is dat in 2030 datastromen wereldwijd twintig keer zo groot zijn. De energiebehoefte van datacenters zal naar verwachting verdubbelen. Goed om daar nu al op in te spelen”, zegt Marjolein Bot, Challenge Lead Energie bij de Amsterdam Economic Board.

Grote stap met LEAP
Bot is een van de krachten achter het initiatief LEAP: Lower Energy Acceleration Program, dat behalve door de Amsterdam Economic Board ook wordt gedragen door NLDigital, Green IT Amsterdam, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Doel van dit pilotprogramma is om bij de datacenters – en dan met name bij de gebruikers ervan – een enorme stap te zetten in energiebesparing. “Datacenters lenen zich daar bij uitstek voor. Het energiegebruik is er hoog, maar daar waar het dataservers betreft niet per se heel efficiënt”, legt Bot uit.

Heel kort samengevat zit dat zo: het stroomverbruik bij de datacenters is constant, terwijl de stroombehoefte van dataservers dat niet is. “Daar valt dus winst te behalen: twintig tot veertig procent energiebesparing bij dataservers moet mogelijk zijn, is de verwachting. Qua oplossingen moet je dan denken aan powermanagement (het efficiënt inregelen van servers), maximaal benutten van de servercapaciteit, beter monitoren van het energieverbruik en het zuiniger inrichten van software.”

Win-win
Binnen de pilot LEAP richten de onderzoekers zich in de eerste plaats op powermanagement en de server idle coëfficiënt: de mate waarin een server wél energie verbruikt maar geen IT-werk verricht. De resultaten van de inmiddels opgestarte pilot komen in april beschikbaar. “De verwachtingen zijn hooggespannen. Klopt de hypothese, dan willen we dat deze server idle coëfficiënt de nieuwe standaard wordt voor datacenters”, zegt Bot.

Slim, groen en gezond zijn de drie belangrijkste pijlers onder alle activiteiten van de Amsterdam Economic Board. De organisatie wil samenwerking tussen bedrijven stimuleren, bedrijven bij elkaar brengen, innovatie aanjagen en zo de uitvoering van veelbelovende kansen versnellen. “De nadruk ligt wat ons betreft echt op mobiliseren en doen, en minder op praten. Actie en het liefst concrete resultaten dus. We halen kracht uit het enorme netwerk van bedrijven, onderwijsinstellingen en overheidsinstanties. Samen kunnen we hele grote stappen zetten.”

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: