Kennisplatform voor noord holland

EVC-trajecten om trots op te zijn

Geplaatst op 9 mei 2019
EVC-trajecten om trots op te zijn

Wat heb je daadwerkelijk geleerd en wat kun je nog allemaal leren? Daar gaat het om bij EVC Centrum Vigor. EVC staat voor Erkenning van Verworven Competenties. Vigor verstrekt hiervoor certificaten, maar kijkt tegelijkertijd verder. Samen met de kandidaat wordt namelijk ook in kaart gebracht op welke gebieden hij of zij zich nog verder kan ontwikkelen.

“Waar ligt je potentie, waar zit je kracht?”, aldus adviseur Debby Jutte. “Waar sta je in je werkende leven en waar ga je naartoe? Samen met de kandidaat onderzoeken wij dat uitgebreid. Tijdens je werkende leven doe je kennis en kunde op die niet meer – zoals tijdens je opleiding – met een diploma wordt beloond. Je kunt die ervaringsdeskundigheid echter laten valideren met een EVC, via een landelijk stelsel leidend tot een formeel erkende kwalificatie. Het valideren van vakvolwassenheid wordt vastgelegd in een Vakbekwaamheidsbewijs Arbeidsmarktroute, deze wordt erkend door drie ministeries en de Stichting van de Arbeid. Je krijgt dus erkenning voor wat je allemaal kunt. We zetten mensen hiermee echt in hun kracht.”

Debby Jutte legt uit hoe Vigor werkt. “We stellen een portfolio op dat bestaat uit alle bewijzen van de kennis die je hebt opgedaan, zoals diploma’s, certificaten en bewijzen van deelname aan workshops en trainingen. Maar bij ons is het portfolio – anders dan bij andere organisaties – volgend en zijn de gesprekken die we met de kandidaten voeren, leidend. Bovendien heeft elke kandidaat van begin tot eind een eigen begeleider.”

Hoe gaat een EVC-traject bij Vigor in zijn werk? “Na een introductie volgt een intake, waarbij de loopbaan goed in beeld wordt gebracht en het persoonlijke doel wordt vastgesteld aan de hand van een opleidingskader of brancheprofiel.”

Een belangrijk onderdeel van het traject is het EVC-onderzoek, twee assessoren gaan op de werkplek met de kandidaat in gesprek. De één levert een vaktechnische validering, de ander een beroepsoverstijgende validering. “De assessoren krijgen zo een goed beeld van wat de kandidaat precies doet op het werk. Vaak werkt het ook ontspannend om op een vertrouwde plek op een prettige manier in gesprek te gaan. Mensen zijn vaak trots als ze vertellen over hun werk en wat ze allemaal bereikt hebben.”

Kandidaten beschikken vaak over veel meer competenties dan waar ze zich bewust van waren. “Sommige mbo-mensen blijken al jarenlang op hbo-niveau te acteren. Dan is het hoog tijd dat hun kwaliteiten op waarde worden geschat.” Mensen die willen doorgroeien in hun carrière, worden door Vigor geadviseerd dat via werkend leren en in het eigen bedrijf te doen.” Uit ervaring weten wij dat mensen zich via praktijkleren het beste ontwikkelen. Het gebeurt regelmatig dat mensen zich drie jaar na een EVC-traject nogmaals melden: dan willen ze de in de tussentijd opgedane competenties laten valideren.” De uitreiking is altijd een feestelijke happening. “Dit moment is voor kandidaten een belangrijke erkenning voor alle tijd en energie die ze in hun werk hebben gestopt. Ze zijn trots op zichzelf, en dat is meer dan terecht.”

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: