Kennisplatform voor noord holland

Fundament voor thuiswerken is volgens werkgevers nu gelegd

Geplaatst op 23 juni 2020

Twee thema’s die door de coronacrisis enorme stappen hebben gemaakt zijn flexibel werken en duurzame mobiliteit. Maar welke kansen liggen er precies? Acht grote werkgeversnetwerken zochten het op landelijk niveau uit. Conclusie: zo eenvoudig als het lijkt is het helaas niet. Werkgevers zien zeker toekomst, maar ook uitdagingen in thuiswerken. Twee derde van de bevraagde werkgevers denkt dat thuiswerken ook na 1 september vanzelfsprekender zal zijn en dat hier vanuit werknemers ook actiever naar gevraagd zal worden. Kortom, het fundament is gelegd.

Succesfactoren zijn volgens de werkgevers het vertrouwen in de werknemers, heldere communicatie en de techniek en digitale middelen. Ook het belang van persoonlijke aandacht, maatwerk en flexibel leiderschap werd benoemd. ‘”De mix van thuiswerken en weer naar kantoor gaan is voor veel werkgevers nog een enorme puzzel,’’ geven de werkgeversnetwerken aan. “Zij zullen naast mobiliteitsbeleid ook daarmee samenhangend thuiswerkbeleid moeten ontwikkelen om thuiswerken ook op de lange termijn mogelijk te maken. Slim reizen en slim werken moeten daarbij hand in hand gaan,” is het advies van de verschillende werkgeversnetwerken die het onderzoek uitvoerden en analyseerden. De regionale mobiliteitsnetwerken hebben gezamenlijk bijna een nationale dekking en staan klaar om werkgevers bij te staan met gericht advies en tools.

 
Uitdagingen voor werkgevers

Werkgevers vragen zich af hoe ze hun thuiswerkende medewerkers op de lange termijn betrokken kunnen houden, blijkt uit het onderzoek. En daarbij hoe de sociale contacten en de binding met het bedrijf kan worden geborgd en wat thuiswerken doet met de fysieke en mentale gesteldheid van het personeel. Werkgevers tasten vooralsnog in het duister naar antwoorden op vragen zoals: Waarin dient de werkgever omtrent thuiswerken te faciliteren? Hoe is het gesteld met de ergonomie van de thuiswerkplek en hoe kan dit gecontroleerd worden? Dienen we als werkgevers tegemoet te komen in koffie en / of energiekosten? En, hoe ver moeten we hierin gaan? Werkgevers puzzelen ook met het in stand houden van het duurzame gedrag, hoe wordt minder reizen en meer thuiswerken een nieuwe gewoonte?

Aan de slag met thuiswerk- en woon-werk beleid

Naast het belang en de aandacht voor (nieuw) thuiswerkbeleid geeft een deel van de werkgevers aan ook bezig te zijn met het herinrichten van het woon-werk beleid. Naast een toenemende parkeerdruk – meerdere werkgevers geven aan het parkeren tijdelijk gratis te faciliteren – wordt er ook een toename van (elektrische) fietsgebruik verwacht. Anderen hopen op productiviteitswinst door het reduceren van woon-werk en werk-werk kilometers. Enkele werkgevers geven aan na te denken over de locatiekeuze, huisvesting en aanwezige faciliteiten. Bij zeker niet alle werkgevers staat het woon-werkbeleid al op het netvlies als één van de huidige prioriteiten. Deze werkgevers geven dan ook aan dat inspiratie en vernieuwende ideeën welkom zijn.

Advies

Dat thuiswerken meer vraagt dan het hebben van een laptop is inmiddels wel duidelijk. Meer dan de helft van de werkgevers geeft aan behoefte te hebben aan hulp en ondersteuning – nu en in de toekomst – van werkgeversnetwerken en de overheid omtrent thuiswerk- en mobiliteitsbeleid. Werkgevers zoeken tips en advies over veilige en gezonde mobiliteitsoplossingen zoals elektrische fietsen, speed pedelecs, het stimuleren van carpoolen, fiscale tips en het verantwoord gebruik maken van openbaar vervoer. Een nieuwe passende mix hiervan moet goed geborgd worden in regelingen.

Onderzoek

De initiatiefnemers voerden dit onderzoek, aan de hand van kwalitatieve interviews onder totaal 140 werkgevers, uit. Met als doel om zicht te krijgen op de effecten van thuiswerken én om werkgevers in de toekomst beter te kunnen faciliteren om het thuiswerken te stimuleren. Het onderzoek is een samenwerking van Stichting Breikers, Bereikbaar Haaglanden en Rijnland, Brabant Mobiliteitsnetwerk, Goed op Weg, Werkgeversaanpak regio Zwolle, Twente Mobiel, De Verkeersonderneming en Zuid-Limburg Bereikbaar. Uit de interviews wordt duidelijk dat heel veel werkgevers op dit moment worstelen met de vraag hoe ze hun werkprocessen binnen de wisselende corona randvoorwaarden opnieuw kunnen inrichten. Hoe plan je bijvoorbeeld de aanwezigheid van werknemers nu de capaciteit op kantoor gehalveerd is. Ook is er behoefte en bereidheid om ervaringen op dit gebied te delen.

Gezamenlijke campagne

Verschillende mobiliteitsprogramma’s en werkgeversnetwerken starten in augustus samen een brede campagne. Ook is er dan een toolkit waarmee werkgevers hun werknemers kunnen informeren en motiveren om in de nabije toekomst zo veel mogelijk thuis te blijven werken en binnen richtlijnen te reizen. Zo zorgen we samen voor een veilig Nederland.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: