Kennisplatform voor noord holland

Geld coronafonds Amstelveen vindt gretig aftrek bij ondernemers

Geplaatst op 27 januari 2021
Geld coronafonds Amstelveen vindt gretig aftrek bij ondernemers

Van de beschikbaar gestelde € 15 miljoen in het lokaal coronafonds van gemeente Amstelveen is nog € 6,2 miljoen beschikbaar voor lokale ondersteuningsmaatregelen. In totaal is er door de gemeente € 4,8 miljoen daadwerkelijk uitgegeven en is € 4 miljoen gereserveerd. Het gaat om lokale ondersteuning voor inwoners, instellingen, zelfstandig ondernemers en bedrijven in Amstelveen.

Met het geld uit het lokaal coronafonds kan, indien nodig onmiddellijk, ondersteuning op maat geboden worden. Er zijn onder meer garantiesubsidies uitgekeerd aan maatschappelijke voorzieningen en culturele en sportinstellingen. Daarnaast is een MKB-noodlening in het leven geroepen voor bedrijven en acute noodhulp voor inwoners met schulden. Daarnaast wordt ruimhartiger omgegaan met verzoeken om uitstel van betaling van onder meer lokale belastingen. Het aantal inwoners dat om uitstel vraagt is substantieel hoger dan in de afgelopen jaren.

Vinger aan de pols

“Wij geven op regelmatige basis een update van de uitgaven om een vinger aan de pols te houden”, zegt wethouder Herbert Raat (financiën). “We doen er samen met de gemeenteraad alles aan om de lokale gemeenschap door de crisis te helpen.”

Bij aanvang van de coronapandemie heeft het college van B en W in maart 2020 in eerste instantie €10 miljoen beschikbaar gesteld om diegenen die tussen wal en schip vallen bij de landelijke regelingen te helpen. De gemeenteraad besloot hier tijdens de raadsvergadering van 8 april nog eens € 5 miljoen bovenop te doen als het budget van € 10 miljoen onvoldoende blijkt te zijn.

MKB-regeling

Amstelveen heeft sinds 20 januari de subsidieregeling anderhalvemeter maatregelen voor noodlijdend MKB voor kosten die ondernemers gemaakt hebben voor eenmalige praktische aanpassingen direct gerelateerd aan Covid-19 maatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan. De gemeenteraad heeft € 1 miljoen beschikbaar gesteld uit het lokale coronafonds die nu ingezet wordt voor de ondersteuning van noodlijdend MKB.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: