Kennisplatform voor noord holland

Gemeente stelt 7,5 ton beschikbaar voor Stimuleringsfonds lokale economie

Geplaatst op 20 mei 2021
Gemeente stelt 7,5 ton beschikbaar voor Stimuleringsfonds lokale economie

De financiële gevolgen van de coronacrisis voor bedrijven en ondernemers in bepaalde sectoren, zoals de horeca, reis- en evenementenbranche en detailhandel, zijn groot. Om de economie in Amstelveen een impuls te geven stelt de gemeente Amstelveen daarom een Stimuleringsfonds lokale economie Amstelveen in van €750.000.

Door de coronacrisis hebben Amstelveense bedrijven en ondernemers in bepaalde sectoren, de nodige kosten gemaakt, geen omzet kunnen draaien en willen maar al te graag weer verder open, werkgelegenheid behouden en klaar staan voor klanten en gasten. Om bedrijven en ondernemers de mogelijkheid te bieden om weer te investeren, waar nu geen geld voor is, stelt het College van B en W na overleg met branche- en ondernemersorganisaties, het Stimuleringsfonds lokale economie Amstelveen in.

Wethouder Floor Gordon (Economische Zaken): “We zijn hiermee een van de eerste gemeenten in Nederland die op deze manier ondernemers steunen. We willen bereiken dat we goede initiatieven van ondernemers een kickstart kunnen geven, zodat de Amstelveense economie er sneller bovenop komt. We hopen dat veel ondernemers zich melden en gebruik maken van deze unieke subsidie. Wij willen met deze subsidie de creativiteit en het ondernemerschap van lokale ondernemers gebruiken. De subsidies komen ten goede aan lokale bedrijven die getroffen zijn door de coronacrisis om gezamenlijke initiatieven uit te voeren die de lokale economie versterken.”

Initiatieven kunnen zeer uiteenlopend zijn. Te denken valt aan materialen voor een gezamenlijk winterterras, het organiseren van een evenement of het verbeteren van de inrichting van een winkelstraat. De gemeente verwacht ook een bijdrage vanuit de ondernemers. Bij het indienen van een initiatief is een cofinanciering van minimaal 25% verplicht.

Aanvragen subsidie

Binnen enkele weken verschijnt een digitaal formulier op www.amstelveen.nl/ondernemen waarmee een aanvraag gedaan kan worden. De aanvragen worden beoordeeld door een op te richten adviescommissie, waar vertegenwoordigers van het bedrijfsleven uit verschillende sectoren in benoemd worden, met het idee dat de initiatieven dan door de markt worden aangedragen én gedragen. Door het instellen van een adviescommissie ontstaat er ook een meer onafhankelijke toetsing. De adviescommissie kan daarnaast ook meedenken met initiatieven die worden ingediend. De positief beoordeelde aanvragen worden voorzien van een advies van de ambtelijke organisatie. Vervolgens neemt het College een definitief besluit. Mochten ondernemers nu al vragen willen stellen of al vast een voorstel willen indienen dan kan dat via ondernemersloket@amstelveen.nl.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: