Kennisplatform voor noord holland

Goed werkgeverschap

Geplaatst op 16 december 2020
Bureau Hoofdstuk

Maak je gebruik van de NOW3-regeling? Dan heb je als werkgever een inspanningsplicht om werknemers bij ontslag te begeleiden naar ander werk. Dit wil elke werkgever voorkomen, maar de realiteit is dat het voor sommige werkgevers onvermijdelijk zal zijn. Hoe leid je dit moeilijke proces in goede banen?

Het is mijn ervaring dat medewerkers die regelmatig worden geïnformeerd over hoe het bedrijf ervoor staat qua omzet en liquiditeit, nadenken over een overstap naar een andere werkgever of zelfs actief aan het solliciteren zijn. Open communiceren over de stand van zaken maakt dat medewerkers kunnen anticiperen. Om maar een gewetensvraag te stellen: Weten jouw medewerkers dat je een beroep doet op de NOW3-regeling?

Niets zo erg als wanneer medewerkers signalen opvangen over de bedrijfseconomische gezondheid van hun werkgever, ernaar moeten gissen, zelf scenario’s gaan uitdenken en onderling met elkaar gaan bespreken. Onrust die men vaak wil vermijden en daarom wordt bepaalde informatie achterhouden voor personeel. Maar er ontstaat een grotere onrust wanneer we zaken verzwijgen.

Schets werknemers een reëel beeld. Over hun kansen om te blijven, over het traject dat hen te wachten staat als ze ontslagen worden én over de financiële consequenties daarvan.

Begeleid medewerkers niet alleen naar ander werk na ontslag. Maar begeleid hen ook wanneer er sprake is van dreigend ontslag. Informeer tijdig en regelmatig, onderzoek welke ondersteuning en hulp medewerkers kunnen gebruiken, toon begrip en biedt begeleiding wanneer mensen aangeven om zich heen te kijken naar een nieuwe baan. Te denken valt aan praktische ondersteuning bij het bepalen van arbeidsmarktmogelijkheden, het opstellen van een CV, het schrijven van een motivatiebrief en een goed LinkedIn-profiel. Kijk of het eigen netwerk van het bedrijf mogelijkheden biedt of maak gebruik van detachering.

Het komt hard aan als je je baan kwijtraakt. Vaak zien mensen zelf niet in dat ze meer kwaliteiten en kansen hebben. Een kort loopbaantraject helpt mensen inzicht te krijgen in hun kennis en vaardigheden en zodoende hun blik te verruimen. En dan blijkt er opeens toch veel meer mogelijk dan iemand denkt. 

Een HR-adviseur kan in dit proces een belangrijke rol vervullen, of roep de hulp van een bureau als Bureau Hoofdstuk in.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: