Kennisplatform voor noord holland

Hilversum ondertekent City Deal Dynamische Binnensteden

Geplaatst op 21 juni 2023
Hilversum ondertekent City Deal Dynamische Binnensteden

Onlangs heeft gemeente Hilversum samen met negen andere steden, drie ministeries en drie organisaties de ‘City Deal Dynamische Binnensteden – Regie op transformatie’ ondertekend. Met de inzet van City Deals werkt het ministerie van Binnenlandse Zaken aan het versterken van groei, innovatie, veiligheid en leefbaarheid in de Nederlandse steden. Binnensteden zijn van enorme waarde. Het zijn levendige ontmoetingsplekken en economische centra met een breed aanbod van voorzieningen.

Arno Scheepers, wethouder Economie: “Het centrum van Hilversum staat voor de grote uitdaging om aantrekkelijk te blijven voor bezoekers, bewoners en bedrijven. We werken aan een compact centrum, waar naast winkelen ook andere dingen te doen zijn: van ‘Place to buy’ naar ‘Place to be’. Daarvoor is de Gebiedsagenda Centrum opgesteld die binnenkort wordt voorgelegd aan de raad. Hilversum neemt deel aan de City Deal Dynamische Binnensteden omdat het ons de kans biedt om te experimenteren, te versnellen en het centrum nog beter te maken. We kunnen leren van andere steden en zelf cases inbrengen. Die aanpak past heel goed bij het centrum van Hilversum en de timing is perfect.”

Ontmoeting en verbinding

De binnenstad is een dynamische plek die voortdurend verandert door onder meer economische ontwikkeling en nieuwe technologieën. Ondanks deze veranderingen is de essentiële functie van de binnenstad door de jaren heen niet veranderd: of het nu gaat om winkelen, werken, wonen of cultuur. De binnenstad is en blijft de plek voor ontmoeting en verbinding.

Binnensteden staan volop in de belangstelling en dat leidt tot toenemende druk op de toch al schaarse ruimte. Belangrijke voorzieningen en ambachtelijke bedrijven vinden niet meer vanzelfsprekend plek. Het risico op een eenzijdig winkelaanbod, criminaliteit en verloedering van panden neemt toe. Ook is er een noodzaak voor grote veranderingen op het gebied van mobiliteit, klimaat, energie en groen. Ingrepen die ook gevolgen hebben voor gebouwen en openbare ruimte.

Samenwerken om regie te voeren

Om de binnenstad leefbaar en aantrekkelijk te houden voor bewoners, bezoekers en ondernemers, is het van belang dat de gebouwde omgeving zich voortdurend aanpast. Dat kan de gemeente niet alleen: hierbij spelen ook de eigenaren van vastgoed, retail, horeca en cultuur een cruciale rol. Voor een robuust toekomstperspectief moeten gemeenten het voortouw nemen, maar op dit moment ontbreekt het hen aan voldoende mogelijkheden om regie te voeren. Er zijn betere strategieën, nieuwe instrumenten en meer middelen nodig om die regierol te vervullen. Om dat te bereiken werken de partners in deze City Deal samen in projecten en aan experimenten om nieuwe kennis te ontwikkelen.

In City Deals worden concrete samenwerkingsafspraken tussen steden, Rijk, andere overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties verankerd. Die deals leiden tot innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. De City Deal Dynamische Binnensteden – Regie op transformatie is de 30e City Deal en is behalve door de gemeente Hilversum ondertekend door de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Groningen, Nijmegen, Rotterdam, Utrecht, Dordrecht en Roosendaal, de ministeries van BZK, JenV en EZK en door INretail, Retail Innovation Platform en Platform31.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: