Kennisplatform voor noord holland

Bouw multifunctionele accommodatie Hilversum-Zuid dichtbij

Geplaatst op 13 november 2023

Kort geleden heeft de gemeente Hilversum een contract ondertekend met bouwbedrijf Van Norel Bouwgroep, waardoor binnenkort gestart kan worden met de bouw van de Multifunctionele accomodatie (MFA) in Hilversum-Zuid. Dit bouwbedrijf is na het doorlopen van de Europese aanbestedingsprocedure als meest gunstige inschrijver beoordeeld. Op 27 september heeft de gemeenteraad besloten 1 miljoen extra aan het budget toe te voegen. Dit heeft de weg vrij gemaakt om officieel in zee te gaan met Van Norel Bouwgroep.

Wethouder Karin Van Hunnik: “Dit is een hele belangrijke stap voorwaarts. Daarmee is nu gelukkig ook voor de buurt zichtbaar dat we vooruitgang boeken en dat we op het punt staan van beginnen. We gaan er met elkaar iets heel moois van maken en ik kijk nu al uit naar de opening.”

De sloop van het oude buurthuis De Lelie en de Paulusschool is inmiddels in volle gang. Van Norel Bouwgroep start in januari 2024 met de bouwactiviteiten. Er wordt naar gestreefd om begin 2025 het gebouw in gebruik te nemen.

Naast de terugkeer van het buurthuis en de Paulusschool, komt er op deze locatie ook een kinderdagverblijf van Bink Kinderopvang, een vestiging van Jeugd & Gezin (consultatiebureau) en een jongerencentrum (Versa Welzijn). Het nieuwe gebouw vormt aanleiding om na te denken over een nieuwe naam voor deze voorziening. Bij dit proces wordt ook de buurt geraadpleegd.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: