Kennisplatform voor noord holland

Hygiëne en omgangsvormen werkvloer blijvend veranderd door Corona

Geplaatst op 29 april 2020

Meer dan de helft (58%) van het kantoorpersoneel in Nederland denkt niet dat alles weer wordt zoals het was vóór Corona. Zo geeft 67 procent aan meer op hygiëne te blijven letten dan voorheen. Meer dan driekwart van de werknemers (77%) verwacht dat de werkgever voor extra schoonmaakrondes zorgt om de hygiëne te waarborgen. Niet alleen op de werkvloer, ook in het sociale leven verwacht men andere omgangsvormen om goede hygiëne te waarborgen. Zo geeft meer dan de helft van werkend Nederland aan terughoudend te blijven met het geven van een hand of drie zoenen (62%), ook wanneer de maatregelen van het RIVM versoepeld worden. Dit en meer blijkt uit onderzoek van Kantar in opdracht van het wereldwijde hygiëne- en gezondheidsbedrijf Essity, bekend van onder andere Tork, TENA, Libresse, Edet, Demak’Up, Tempo, Leukoplast en Plenty.

Veranderingen op kantoor

In het onderzoek werd kantoorpersoneel gevraagd naar hoe zij hun werksituatie voor zich zien wanneer werken op kantoor weer is toegestaan. Slechts 22 procent van de ondervraagden denkt dat alles weer wordt zoals het was, een meerderheid (58%) is het daar niet mee eens. Meer dan driekwart van de werknemers (77%) verwacht dat de werkgever voor extra schoonmaakrondes zorgt om de hygiëne te waarborgen. Hoewel 64 procent hoopt dat de werkgever soepeler blijft omgaan met thuiswerken, zijn de meningen over permanent blijven thuiswerken verdeeld: 36 procent blijft liever thuiswerken ook als we weer naar kantoor mogen, terwijl 37% het daar niet mee eens is. Precies de helft van de medewerkers laat afspraken met derden, wanneer werken op kantoor weer is toegestaan, liever online verlopen. Nederlanders verwachten een grote verantwoordelijkheid van hun collega’s. Maar liefst 81 procent vindt dat een collega zelf het initiatief moet nemen om thuis te werken of zich ziek te melden wanneer hij of zij verkouden is. 61 procent vindt dat de werkgever een medewerker naar huis moet sturen bij verkoudheid. 

Nieuwe omgangsvormen

Ook nadat de ergste corona-piek voorbij is en de maatregelen van het RIVM meer en meer worden versoepeld, verwacht een groot deel van de ondervraagden veranderingen in de omgangsvormen. In de eerste plaats geeft 67 procent aan meer op hygiëne te blijven letten dan voorheen. De meerderheid blijft terughoudend in het geven van een hand (55%) of drie zoenen (62%). De populairste begroetings alternatieven zijn zwaaien/hand opsteken (35%), knikken (24%) en de yoga/Namasté groet (14%).

“Het coronavirus heeft een vergrootglas gelegd op onze omgang met hygiëne. Zo weten we nu allemaal dat we beter kunnen niezen in de elleboog en regelmatig onze handen moeten wassen. Dit onderzoek laat zien dat het coronavirus voor een meerderheid van de Nederlanders naar verwachting een blijvende invloed heeft op de werksituatie en hun kijk op hygiëne”, aldus Gertie Eikenaar, communications director Essity BeNeLux.

Over het onderzoek

Het onderzoek naar hoe de Nederlander denkt om te gaan met hygiëne zodra de maatregelen van het RIVM versoepelen, is in april 2020 uitgevoerd door Kantar Public, in opdracht van het wereldwijde hygiëne- en gezondheidsbedrijf Essity. In het onderzoek zijn Nederlanders vanaf 18 jaar en ouder ondervraagd die actief zijn op de arbeidsmarkt. Dit is gespreid naar leeftijd, sekse, opleiding en onderscheid in vitale en niet vitale beroepen. Vragen over werken op kantoor werden uitsluitend beantwoord door Nederlanders die werken op een kantoor. In het totaal namen 1165 Nederlanders deel aan het onderzoek. Via deze link kunt u meer informatie over het onderzoek vinden.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: