Kennisplatform voor noord holland

Innovatie staat voorop

Geplaatst op 31 oktober 2023
Innovatie staat voorop

Twee programmamanagers en een programmadirecteur versterken elkaar in hun missie om de kop van Noord-Holland op de kaart te zetten als de perfecte plek om te werken en je bedrijf te vestigen. Paul Verbruggen van Metip, Mark Boerée van de Regio Deal Maritiem cluster en Carolien Brouwer van Tech@Connect delen successen en idealen op het gebied van innovatie in de regio.

“Wij geven partijen de ruimte om innovatieve ideeën uit te werken”, zegt Paul Verbruggen, programmamanager van Metip. “Metip staat voor Maritime emerging technologies and innovation Park en biedt sinds 2021 een ruimte aan de haven van Den Helder. Daar komen ondernemers, start-ups, kennisinstellingen, studenten en de Koninklijke Marine samen om te werken aan uitdagende en innovatieve vraagstukken. Deze vraagstukken hebben betrekking op de maritieme, mariene en offshore energie-sector.”

Connectie

“We willen er met elkaar voor zorgen dat mensen kiezen voor techniek”, gaat Paul verder. “We hebben straks kinderen, jongvolwassenen nodig die in deze regio willen stagelopen en hun onderneming willen starten. Die een innovatief idee hebben uitgewerkt tot werkend concept en die wij dan kunnen helpen bij de verdere ontwikkeling ervan tot het betreden van de markt.” Volgens Carolien Brouwer ligt daar een belangrijke rol voor onderwijs en bedrijven. Carolien is programmadirecteur van Tech@Connect, een netwerkorganisatie van onderwijs, ondernemers en kennisinstituten die de technieksector met gerichte initiatieven promoot en versterkt. “Tech@Connect is de aanjager, verbinder en inspirator. We hebben een regio vol potentie om een betekenisvolle rol in de energietransitie en de doorontwikkeling van de maritieme sector te spelen”, zegt Carolien. “Om voldoende technisch geschoold personeel aan te trekken is er onlangs een leer-werk-akkoord bereikt waardoor leerlingen in aanraking komen met techniek en maritieme techniek. Door middel van innovatie willen we een win-win situatie creëren voor bedrijven en personeel.”

Op eigen benen staan

“Metip is daar een goed voorbeeld van zo’n innovatie-initiatief”, gaat Carolien verder. “Het is een locatie die aantrekkelijk is voor bedrijven om aan te haken. Ze worden geholpen met innovatie en duurzaamheid zodat ze voorop blijven lopen en personeel aantrekken. Het zou zonde zijn als goed opgeleide mensen deze regio verlaten om elders in het land te gaan werken, terwijl we ze hier zo goed kunnen gebruiken en hen zoveel te bieden hebben.” Paul: “Metip is een omgeving waar bedrijven tot bloei kunnen komen. We helpen bedrijven met kennis, ruimte, middelen, marketing, strategie, financiers, etc. Zodra die bedrijven hun product hebben gelanceerd of productie gaan draaien en ze op eigen benen kunnen staan hopen we dat zij zich in de regio vestigen. De eerste bedrijven hebben ons pand inmiddels verlaten en daar zijn we heel trots op.”

Nieuwe innovatieve bedrijven

Bij Metip is er ruimte voor meerdere bedrijven die tegelijkertijd aan innovatie werken. “Een bedrijf dat onlangs zijn product heeft gelanceerd op de Hiswa is AyeAye Systems”, vertelt Paul. “Zij hebben een techniek bedacht die alle metertjes, instrumenten en klokjes van een bootdashboard terugbrengt naar een telefoon. Het onderhoud van een klassiek dashboard kost hartstikke veel geld. Deze nieuwe techniek zorgt ervoor dat je die kosten niet hoeft te maken. Echt een uniek product.

Een ander voorbeeld is de samenwerking van DroneQ Robotics, Air Hub en Spectro AG. Zij zijn onderdeel van het maritime drone initiative (MDI) en samen werken zij aan het mogelijk maken van autonome droneverkenningen langs de kust. Met hun techniek kunnen zij drenkelingen, gewonden in het duingebied en duinbranden opsporen. We gaan een nieuwe testfase in en we bedienen het drone command centre vanuit Den Helder. Vanuit dit centrum kun je heel veel drones tegelijk plannen, plotten, laten vliegen, begeleiden, loggen en laten landen.

Daarnaast willen deze partijen het mogelijk maken om havens, offshore en aanverwante industrieën klimaatneutraal te maken door middel van onbemande robotica. Waar nu helikopters worden ingezet voor het vervoeren van bijvoorbeeld onderdelen, kunnen daar in de toekomst deels de onbemande drones voor worden ingezet.”

Koninklijke Marine

“Dat de Koninklijke Marine is gevestigd bij Metip is een succes op zich”, vindt Paul. “Ook zij werken aan mooie innovaties, bijvoorbeeld op de afdeling Simulatie Centrum Marine. Zij maken via XR en VR trainingen voor marinepersoneel. Een machinekamer bijvoorbeeld, is klein en daar kun je niet lesgeven aan tien leerlingen. Daarom is die machinekamer nagemaakt zodat leerlingen in een klaslokaal met een VR-bril kunnen ervaren hoe het is om in die kamer te staan en te leren waar alle knoppen en hendels zitten. Hier wordt aan gewerkt door de marine zelf samen met vele stagiaires van het mediacollege in Amsterdam. Een prachtig voorbeeld van een vruchtbare samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven.”

Matrixorganisatie pur sang

Mark Boerée is programmamanager van de Regio Deal Maritiem cluster, kop van Noord-Holland. Dat is een initiatief van de overheid dat Metip en Tech@Connect voorziet van middelen om de welvaart en economie in de kop van Noord-Holland te versterken. “De Regio Deal werkt vanuit de drie pijlers werkgelegenheid (human capital), kennisontwikkeling (waterstof) en innovatie (maritieme technologieën)”, vertelt Mark. “Onder die laatste valt Metip, maar de pijlers zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wat ik een hele mooie bijvangst vindt van de samenkomst van bedrijven hier bij Metip is dat ze elkaar ook weten te vinden. Ze vragen elkaar om advies en bedenken samen nieuwe producten. Door informatie met elkaar te delen versnellen ze processen.” Ook over de samenwerking met Metip en Tech@Connect is Mark ontzettend tevreden.

“Het is een matrix-organisatie pur sang. De samenwerking loopt dwars door alle hiërarchische lijnen heen, we zijn elkaars opdrachtgever en niemand is bezig met zijn eigen positie. De innovatie staat voorop. Ik ben ongelofelijk trots op de samenwerking en de mooie resultaten die we samen bereikt hebben. En ik kijk uit naar wat deze mooie samenwerking het komende jaar nog verder op gaat leveren!”

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: