Kennisplatform voor noord holland

Interview met Esther Zijl, directeur van het Ontwikkelingsbedrijf NHN

Geplaatst op 13 december 2022
Interview met Esther Zijl, directeur van het Ontwikkelingsbedrijf NHN

In maart 2022 startte Esther Zijl (50 jaar) als directeur van Ontwikkelingsbedrijf NHN. Na een klein half jaar zit Esther helemaal op haar plek bij het Ontwikkelingsbedrijf. “Er staat hier een prachtige organisatie met hele ondernemende mensen die zich van oorsprong sterk maken voor de groei van bedrijven in Noord Holland Noord. De focus verschuift steeds meer van groei naar innovatie, verduurzaming en aansluiting op de arbeidsmarkt en dat brengt mooie uitdagingen met zich mee. Die ga ik graag aan.”

Wat is het Ontwikkelingsbedrijf

Het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord is een uitvoeringsorganisatie van de zeventien gemeenten uit Noord-Holland Noord en de provincie. “Zij zijn de aandeelhouders en wij voeren het economische beleid uit dat is bedacht voor deze regio”, vertelt Esther. “Het Ontwikkelingsbedrijf is een N.V. en in het leven geroepen om de economische ontwikkeling van de regio te stimuleren. Dit doen we onder andere door ondernemers te ondersteunen bij hun vestiging, groei en innovatie. Economisch belangrijke sectoren in Noord-Holland Noord zijn agri, duurzame energie, recreatie en toerisme, life, science & health (medische sector) en digitalisering.”

“Het ontwikkelingsbedrijf is een supermooie plek om bij te dragen aan de groei en ontwikkeling van Noord-Holland Noord. We hebben hier een moderne kijk op de economie en hechten belang aan een brede welvaart met oog voor mensen, ondernemers, klimaat en omgeving. We houden ons veel bezig met technische innovaties bij bedrijven binnen de maakindustrie, agri, waterstof, energietransitie en verduurzaming van bedrijventerreinen. Van oudsher houden we ons minder bezig sectoren als zorg en onderwijs. Ik vind het heel interessant om te onderzoeken waar we ondernemers in deze sectoren bij kunnen helpen.”

Noord-Holland Noord

“De regio Noord-Holland Noord is vooruitstrevender en innovatiever dan de meeste mensen denken of weten”, gaat Esther verder. “Er wordt hier bijgedragen aan oplossingen die veel groter zijn dan de regio, in sommige gevallen gaan die de hele wereld over. Bij de kernreactor in Petten wordt ruim 30% van alle radioactieve stoffen geproduceerd die wereldwijd worden gebruikt voor de diagnose en behandeling van kanker. Bij zaadveredelingsbedrijven in Seed Valley worden de zaden voor de voeding van een groot deel van de wereldbevolking veredeld. Jasa uit Alkmaar ontwerpt verpakkingsmachines die over de hele wereld worden gebruikt. Ik vind het intrigerend dat we hier op wereldwijde schaal opereren.”

Een goed vestigingsklimaat

Voor nieuwe bedrijven die zich willen vestigen in Noord-Holland Noord is er land, stroom en goed geschoold personeel nodig. “Alle drie zijn niet eenvoudig”, zegt Esther. “Er is een ecosysteem nodig waarin het prettig is om te ondernemen. Daar werken we hard aan bij het Ontwikkelingsbedrijf. Steeds vaker clusteren bedrijven in dezelfde branche. Dat zie je bij zaadveredelingsbedrijven in West-Friesland en regio Alkmaar, bij ICT-bedrijven in Alkmaar en marine- en waterbedrijven in Den Helder. Hiermee bundelen ze krachten en maken ze het makkelijker om als eenheid met verschillende instanties te overleggen.”

Voor wie?

“Alle ondernemers met vragen rondom groei, ontwikkeling, innovatie en verduurzaming kunnen bij ons aankloppen. Het initiatief kan ook bij ons vandaan komen. We houden altijd onze ogen open. Als we in de krant een stuk lezen over een bedrijf met interessante plannen, dan nemen we contact op en bieden we onze hulp aan. Daarnaast organiseren we netwerkbijeenkomsten, vaak thematisch. Hier kunnen ondernemers kennis vergaren en ervaringen uitwisselen met andere ondernemers. Het komt ook voor dat ondernemers door gemeenten naar ons door worden verwezen als er vragen zijn over bijvoorbeeld Europese subsidies, bestemmingswijzigingen, vergunningen en innovaties.”

Begeleiding

Het Ontwikkelingsbedrijf biedt verschillende soorten begeleiding. Esther: “Het is echt afhankelijk van de vraag. Als er bijvoorbeeld geld nodig is voor een grote innovatie dan kijken we samen naar het businessplan, naar mogelijke financiers en de financiers die al benaderd zijn. Dat zijn een individuele trajecten.”

16.000 energietransitie-gerelateerde vacatures

Ook voor nieuwe ondernemingen staat het Ontwikkelingsbedrijf klaar. “We helpen ondernemers met ontwikkelingen die zij willen doormaken”, zegt Esther. “We begeleiden verschillende start-ups en scale-ups bij innovaties. Een aantal start-ups zijn ontstaan door onze samenwerking met Hogeschool InHolland, waar wij ons pand mee delen. Er zijn hier werkplekken beschikbaar voor verschillende start-ups. Zij zijn voornamelijk gericht op duurzame energie zoals Sustenso die nu een biovergistingsinstallatie voor groen gas bouwt op de Boekelermeer. Er is uitgerekend dat er de komende jaren 16.000 energietransitie-gerelateerde vacatures vrijkomen. Ik zou heel graag zien dat we het onderwijs daarop aanpassen. Dat we in deze regio specialist worden op het gebied van duurzame energie met vakmensen die in de eigen regio worden opgeleid op mbo- en hbo-niveau.”

Projecten

Er wordt aan verschillende projecten tegelijkertijd gewerkt bij het Ontwikkelingsbedrijf. “Zo werken we aan waterstof als duurzame energiebron, vertelt Esther. “In een ander project wordt onderzocht op welke manier drones kunnen worden toegepast in een maritieme omgeving. Dit project vindt plaats op Willemsoord en op die plek wordt gewerkt, geleerd en ontwikkeld. Daar komt alles waar we voor staan samen. Ook hebben we een fieldlab waar onderwijs en ondernemers samenkomen. Bedrijven zetten innovatieve apparatuur neer zoals robots en 3d-printers en samen met studenten gaan ze deze apparaten verbeteren of ze gaan de apparaten implementeren. Bedrijven kunnen sneller innoveren en studenten krijgen relevant onderwijs. Dit soort projecten zijn mogelijk met behulp van Europese subsidies.”

Esther Zijl

Esther is politicoloog, bestuurskundige om precies te zijn. Ze zit op de plek waarvoor ze heeft geleerd. “Ik ben ruim tien jaar bestuurder geweest van een grote kinderopvangorganisatie”, vertelt Esther. “In het begin was ik nog een soort supermanager – vooral gericht op interne processen – maar al gauw vond ik de balans tussen intern en extern managen. Dat maakt de rol van bestuurder zo leuk. Als kind zat het er al in. Als ik dingen zie die anders kunnen dan kan ik het niet laten om daar iets aan te doen. Ik zat in het bestuur van de wijkvereniging, ik zat in de leerlingenraad op de middelbare groot en tijdens m’n studie zat ik in een vakvereniging. Op dit moment ben ik toezichthouder van een aantal onderwijsinstellingen. In m’n dagelijkse werk zit ik aan de ene kant van de tafel en als toezichthouder aan de andere kant. Dat zorgt ervoor dat ik van beide kanten begrijp wat de belangen zijn en hoe het ‘spelletje’ werkt.”

Focus

Esthers focus als nieuwe directeur ligt op samenwerking binnen Noord-Holland Noord. “Er komt een economische agenda voor de hele regio”, vertelt ze. “Vanuit gemeenten en de provincie geeft deze agenda inzicht in de doelen en wensen op gebied van ondernemerschap en onderwijs voor de komende tien jaar. Het geeft weer waar we voor staan en daarmee staan we sterk richting Den Haag of Europa. Wij lobbyen zelf niet maar faciliteren de lobby wel. Als wij als regio kunnen laten zien waar we goed in zijn, dan staan we sterker in de lobby.”

“Ik ben ontzettend nieuwsgierig naar wat de ondernemers in de regio nu nodig hebben”, gaat Esther verder. “Het is een moeilijke tijd om te ondernemen. Energie is duur, personeel is moeilijk te vinden en corona is nog niet helemaal voorbij. Dat zijn enorme uitdagingen waar we graag bij willen helpen. Ik merk dat nog niet iedere ondernemer ons weet te vinden, daar ligt mijn uitdaging. Ik kom uit een sector waar klantgerichtheid zo evident is. Dienstverlening zit in mijn DNA en dat neem ik elke dag mee. Ik zou willen dat iedere ondernemer die wil innoveren, verduurzamen of groeien bij ons aanklopt. Wij kunnen niet alles bieden maar wij weten wel de route naar de beleidsinstrumenten en subsidies.”

“De inhoud van mijn werk is ontzettend breed, van waterstof tot agri en van de arbeidsmarkt tot toerisme”, vertelt Esther. “Na een half jaar weet ik nog lang niet alles maar ik ken de regio. Ik woon en werk er al jaren dus dat maakt het heel vertrouwd. Ik heb misschien niet het typische profiel voor deze functie maar ik neem veel ervaring mee. Ik ben het type ‘niet lullen maar poetsen’ en ik zie graag concrete resultaten. Ik denk dat dat mijn meerwaarde is.”

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: