Kennisplatform voor noord holland

MyTec: Unieke samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs

Geplaatst op 15 december 2023

Warme contacten met het onderwijs waren er al, maar sinds 2014 is de stichting MyTec-Bedrijven actief in een bijzonder partnerschap met het onderwijs. Het doel van MyTec-Bedrijven is om het kwantitatieve en kwalitatieve gat tussen afgestudeerde technici en bedrijven te vullen. En zo deelnemers en studenten verder te helpen in de wereld van morgen, zodat ze goed voorbereid zijn op hun werkende leven. Binnen het onderwijs werkt de stichting samen met partner ROC Nova College aan de opleiding MyTec.

De stichting kent zo’n 20 bedrijven uit de omgeving IJmond op het gebied van techniek. Deze bedrijven werken zeer nauw samen met ROC Nova College in Beverwijk aan de opleiding MyTec. Wij spraken met twee mensen uit het bestuur én het bedrijfsleven: Stefan Schilp (HVC Groep) en Cor Stam (Albemarle Catalysts, binnenkort Ketjen Catalysts). Vanuit het ROC Nova College schoof opleidingsmanager Erdogan Öztürk aan.

Hoe is MyTec begonnen?

Cor: “Het initiatief ontstond bij het bedrijfsleven. Vanuit de bedrijven vonden én vinden wij het namelijk belangrijk dat het onderwijs gebruik maakt van de actuele kennis en kunde van het bedrijfsleven. Plus dat het onderwijs mee kan groeien met de behoefte uit de markt. Zodoende werd er contact gezocht met het Nova College, sector techniek.”
Stefan: “Nog een reden is het tekort aan young professionals vanuit bepaalde technische richtingen. De behoefte vanuit de bedrijven is groter dan het onderwijs kan leveren.”
Cor: “Uiteindelijk werd er door de MyTec bedrijven en het NovaCollege een filosofie ontwikkeld waarin de vakrichtingen Procestechniek, Werktuigbouwkunde en Elektrotechniek veel meer moesten samenwerken, want dat gebeurt in het bedrijfsleven namelijk ook. Technische processen worden steeds complexer en hierdoor wordt samenwerking tussen verschillende specialisten in bedrijven steeds belangrijker.
Hoe beter technische afdelingen geïntegreerd zijn en technici in staat zijn om elkaar goed te begrijpen en samen te werken, hoe beter het resultaat. Een zo optimaal mogelijk aansluiting tussen techniek onderwijs en de wensen vanuit bedrijven vormt daarvoor het begin.”
Erdogan: “Zodoende is de vierjarige mbo-studie MyTec in het ROC Nova College in Beverwijk ontstaan. Het eerste anderhalf jaar krijgen de studenten les vanuit alle drie de vakrichtingen voor een goede basis. Vanuit die basiskennis kunnen de leerlingen zich verder oriënteren en een stage volgen bij een van de deelnemende bedrijven.”

Dat vereist een sterke samenwerking tussen de bedrijven en het onderwijs, lijkt mij…

Erdogan: “Die samenwerking is inderdaad ontzettend sterk. Onze opleiding wordt volledig gedragen en qua nieuwste ontwikkelingen gevoed door het bedrijfsleven. Zo blijven we op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en kennis die we gezamenlijk weer inbouwen in onze leerlijn.”
Stefan: “Hierdoor weten wij vanuit het bedrijfsleven hoe de opleiding in elkaar zit. En de docenten en de studenten weten hoe het eraan toe gaat in het bedrijfsleven.”
Cor: “Achter de schermen verzetten de deelnemende bedrijven van MyTec ontzettend veel werk. Denk bijvoorbeeld aan de mensen die de studenten begeleiden tijdens hun stages. Zij hebben hiervoor een speciale opleiding gevolgd. Daar verdienen de betrokken medewerkers bij de MyTec bedrijven maar ook die van het Nova College, echt een pluim voor!”

Kunnen jullie meer vertellen over hoe de opleiding MyTec is opgebouwd?
Erdogan: “De mbo-opleiding duurt in totaal vier jaar. De stages bij de bedrijven beginnen vanaf het tweede jaar. Door onze samenwerking hebben de studenten daarvoor al de mogelijkheid gehad om kennis te maken met verschillende bedrijven, zodat ze een goede keuze kunnen maken. Door in de opleiding van studenten eerst de breedte van het werkveld te laten zien, voordat ze zich gaan specialiseren, is er meer algemene technische kennis en begrip bij de student en toekomstige werknemer. Mede hierdoor kan de student een betere keuze maken welk vakgebied het beste bij hem past en krijgen bedrijven enthousiaste werknemers met brede blik en uitstekende motivatie.”
Cor: “Onze samenwerking zorgt ervoor dat de student weet wat in de praktijk van hem verwacht wordt en uiteindelijk ook bij het juiste bedrijf terechtkomt. Daarbij is in ieder vakgebied een bedrijf voor de studenten beschikbaar; van engineering tot chemie en van food tot energie.”
Stefan: “Veel studenten gaan na hun studie ook bij het stagebedrijf aan de slag. Zo zijn er bij de MyTec bedrijven veel jonge en goed opgeleide mensen doorgestroomd.”

Bij binnenkomst waren er al veel professionele practicumlokalen te zien. Kunnen jullie meer vertellen over deze mooie locatie?
Erdogan: “Drie jaar geleden zaten we nog op drie locaties; IJmuiden, Amsterdam en Beverwijk. Je begrijpt wel dat dat voor onze studenten niet ideaal was. Toen alles onder één dak kwam op onze huidige locatie in Beverwijk, hebben we direct een slag geslagen in de vernieuwing van de lokalen en alle aanwezige apparatuur. Voor ongeveer twee miljoen euro hebben wij de locatie verbouwd en vernieuwd. Docenten werken nu veel beter samen en de studenten zijn veel meer tevreden. We willen uiteindelijk de beste techniekopleiding van Nederland worden!”
Cor: “Alle instrumenten die tijdens de practica gebruiken worden, zijn ook de instrumenten die terugkomen in de werkomgeving, zoals professionele omvormers of motoren.”
Erdogan: “Daarbij blijven wij de nieuwste technieken integreren in onze opleiding. Denk aan windenergie, waterstofenergie en Smart Maintenance. Dat laatste is mogelijk gemaakt door het Regionaal Investerings Fonds mbo.”
Stefan: “Door technologische ontwikkelingen zien we de laatste jaren nieuwe vakgebieden ontstaan. Deze vakgebieden bevinden zich vaak op het snijvlak van bestaande disciplines. Denk hierbij aan het ontstaan van beroepen zoals windtechnicus. Door samen met het onderwijs op te leiden en modulair te werken, ontstaat in de laatste fase van de opleiding ruimte om in te spelen op deze ontwikkelingen. Met bijvoorbeeld de mogelijkheid tot het behalen van het certificaat Windenergie.”

Kunnen geïnteresseerde bedrijven zich eigenlijk nog steeds aansluiten bij MyTec?
Cor: “Ja dat kan zeker, maar zij moeten wel voldoen aan onze eisen. Dat betekent onder andere participeren in zoveel mogelijk vakgebieden, voldoende goede stageplekken beschikbaar hebben en een professionele begeleiding van de studenten op de werkvloer.”
Stefan: “Bedrijven kunnen ervoor kiezen om deelnemer A of deelnemer B te worden. Bij deelnemer B is de contributie hoger dan bij deelnemer A. Dan mag het bedrijf ook deelnemen aan het bestuur en aan de werkgroepen om zo bij te dragen aan het verbeteren van het onderwijsprogramma en de samenwerking.”

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: