Kennisplatform voor noord holland

Nuon-Vattenfall maakt vaart met CO2-reductie met concreet meerjarenplan

Geplaatst op 20 september 2019
Bart Dehue Vattenfall Nuon

Een volledig CO2-vrije stadsverwarming. Dat wil Nuon-Vattenfall in 2040 realiseren voor Amsterdam-Oost, Diemen en Almere. Om dat te bereiken is een mix van duurzame warmtebronnen nodig, waaronder geothermie, zonnecollectoren en restwarmte van datacenters. Eerste stap is de aanleg van een duurzame biomassacentrale. “Daarmee verbeteren we op korte termijn de CO2-reductie van het hele warmtenet van 50 naar 75 procent.”

Tot 2040 is de route al uitgestippeld. In dat jaar moet de CO2-uitstoot van de stadsverwarming voor Amsterdam-Oost, Diemen en Almere namelijk nul zijn. “Dat vraagt om concrete maatregelen en stevige investeringen. Gelukkig hebben we bij Nuon-Vattenfall een heel duidelijke strategie.” Bart Dehue is programmamanager duurzame warmte bij Nuon-Vattenfall en razend enthousiast over het meerjarenplan dat nu op tafel ligt. Volgens hem is het plan ambitieus én realistisch. “We zetten nu vol in op de biomassacentrale in Diemen omdat dat de enige optie is die we op korte termijn op grote schaal kunnen realiseren om duurzame warmte te leveren. Uiteindelijk willen we over op andere oplossingen zoals geothermie, restwarmte van datacenters, zonnepanelen, aquathermie en waterstof.”

Second opinion

De biomassacentrale is een transitie-oplossing. “Duurzame biomassa is onmisbaar als we de klimaatdoelen willen halen. Maar op lange termijn is de beperkte hoeveelheid biomassa die beschikbaar is, nodig voor sectoren die ook dan nog geen alternatieven hebben. Denk aan de chemie die duurzame grondstoffen nodig heeft en duurzame brandstoffen voor de luchtvaart. Daarom werken wij nu al concreet aan warmtebronnen die de biomassacentrale op termijn vervangen: geothermie, restwarmte, aquathermie, waterstof. Omdat die alternatieven nog niet voldoende beschikbaar zijn, hebben we nu gekozen voor deze tijdelijke optie – cruciaal om de klimaatdoelen te halen”, legt Dehue uit.

Nuon-Vattenfall heeft twee externe bureaus het hele plan kritisch tegen het licht laten houden. “Die stelden ook vast dat de biomassacentrale op korte termijn de enige optie is om het gebruik van aardgas in het warmtenet op deze schaal terug te kunnen dringen. Wachten tot andere opties beschikbaar komen is vanuit klimaatoogpunt onverantwoord”, vertelt Dehue. Wel zijn er zorgen bij omwonenden over de luchtkwaliteit: zou die niet sterk verslechteren met de komst van de biomassacentrale? “Die zorgen nemen we heel serieus. We investeren in een schoon verbrandingsproces met een uitgebreide rookgasreiniging. Zo heeft de biomassacentrale een verwaarloosbaar effect op de lokale luchtkwaliteit. Nu is de fijnstofconcentratie in de omgeving 18. Met de komst van de biomassacentrale wordt dat maximaal 18,005.”

60.000 woningen

Geen reden om af te zien van deze kans om 60.000 huizen te gaan voorzien van duurzame en volledig CO2-vrije stadsverwarming. De centrale moet medio 2022 in bedrijf. “Tegelijk worden meer groene bronnen toegevoegd aan de stadsverwarming en wordt er ook een koppeling gemaakt met de afvalcentrale in Amsterdam-West. Vanaf 2040 moeten de laatste fossiele brandstoffen vervangen zijn door duurzame warmtebronnen zodat een belangrijk deel van Amsterdam, Diemen en Almere dan honderd procent duurzaam verwarmd wordt.”

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: