Kennisplatform voor noord holland

Ontwikkelingen Pontplein

Geplaatst op 3 oktober 2019
Ontwikkelingen Pontplein

Gisteren 1 oktober kwamen in de Burgerzaal van het gemeentehuis bijna 40 inwoners en belanghebbenden bijeen om hun mening te geven over de vernieuwing van het Pontplein.

3 varianten
Na de introductie door wethouder Bram Diepstraten zijn de 3 varianten, die na voorgesprekken met de inwoners en belanghebbenden als meest kansrijk werden bestempeld, besproken. Daarbij waren de uitgangspunten; Veiligheid, Doorstroming en Ruimtelijke inpassing.

In 3D werden de drie varianten gepresenteerd aan de aanwezigen, waarbij de duidelijke favoriet (ruim 80%) ook de duurste variant is.

Wethouder Diepstraten: ‘Ik ben erg blij met het samenspel en met de uitkomsten van gisteravond. Deze variant heeft ook mijn voorkeur. Ik heb bovendien de indruk dat ook de gemeenteraad deze variant het liefste wil.”

Hoe nu verder
Diepstraten: ‘We gaan deze variant verder uitwerken in een detailontwerp. Ook in het vervolgproces betrekken we bewoners en belangstellenden, omdat ik het belangrijk vind dat zij invloed hebben op het eindresultaat. Dan gaat het ook over groen en andere details. Daarna gaan we een voorstel maken voor het college en de raad. We willen graag een ‘toekomstvast Pontplein’, een aantrekkelijke entree van IJmuiden, waarbij we uiteraard letten op de belasting van de omwonenden. Over het tijdspad kan ik nu geen uitspraken doen. Voor deze variant is namelijk meer geld nodig, dan dat we nu beschikbaar hebben. Ik moet dus op zoek naar extra financiële middelen.’

Delen via

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: