Kennisplatform voor noord holland

Opgeruimd staat netjes

Geplaatst op 29 juli 2020

Groen. Opgeruimd. En netjes. Fokker Logistics Park ligt er ontegenzeglijk strak bij. “Voor de internationale, logistieke dienstverleners die hier gevestigd zijn, is het een belangrijke eis dat de werkomgeving tiptop in orde is en dat zaken zoals afvalinzameling, gladheidsbestrijding en groenonderhoud goed geregeld zijn.”

Parkmanagement is de smeerolie van het bedrijvenpark Fokker Logistics Park. De vijftien bedrijven op het park onder de rook van Schiphol kunnen dan ook kiezen uit een lange lijst diensten, zoals afvalverwerking, beveiliging, energie, groenonderhoud, gladheidsbestrijding en beheer van fietspaden en wegen. “Parkbeveiliging staat nadrukkelijk op één. Behalve dat er slagbomen zijn bij de ingang en een stevig hekwerk rondom het terrein, lopen hier 24 uur per dag, zeven dagen per week beveiligingsmensen rond. Niemand kan ongezien het terrein op of af”, zegt Jandirk de Reus, voor ParkManagement FLP beheerder van het Fokker Logistics Park.

De weg kennen

Van de overige diensten die Fokker Logistics Park aanbiedt aan de ondernemingen op het bedrijvenpark, wordt alles wat via ParkManagement FLP wordt afgenomen uitgevoerd door afvalwerkingsbedrijf Meerlanden. “Afval is voor elk bedrijf een dagelijks issue. Of het nou gaat om chemisch afval of ‘gewoon’ afval: het moet worden opgehaald en afgevoerd volgens alle wettelijke regels en milieueisen. De ondernemingen moeten er vanuit kunnen gaan dat het ook zo gebeurt en daar zorgen wij voor”, vertelt Henny Rijsdijk van Meerlanden.

Meerlanden komt al vijftien jaar op Fokker Logistics Park en neemt behalve de afvalverwerking ook de sneeuw- en gladheidsbestrijding en het groenbeheer op het park voor zijn rekening. Accountmanager Henny Rijsdijk kent de weg er letterlijk én figuurlijk op zijn duimpje. Jandirk de Reus: “Aan één woord heeft hij genoeg om voor welke vraag dan ook een oplossing te bedenken of op zijn minst dat proces in gang te zetten. Die open communicatie is uitermate prettig – in essentie gaat het er bij onze diensten toch om dat er snel geschakeld wordt. Dat een van onze vaste dienstverleners dus eigenlijk altijd goed bereikbaar is, is een geruststellende gedachte.”  

Afval en meer

Behalve het twee keer per week legen van de ‘gewone’ grijze 240-liter-kliko’s, komt Meerlanden ook binnen 24 uur bij een melding van een volle perscontainer, voor lediging van de 1100-liter bedrijfscontainers en voor het afvoeren van chemisch of speciaal afval. “Soms wil een bedrijf onderdelen van vliegtuigen laten vernietigen. Daar komt best wat bij kijken, ook qua safety. Hebben we geen omkijken naar. Kort gezegd: het komt er eigenlijk op neer dat Meerlanden – letterlijk – geen spoor achterlaat en toch zijn stempel weet te drukken op het bedrijvenpark”, zegt Jandirk de Reus.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: