Kennisplatform voor noord holland

Provinciale ‘corona-lening’ van € 66 miljoen voor 222 ondernemers

Geplaatst op 13 augustus 2020

Het kostte de Provincie € 66 miljoen: de corona-overbruggingslening (COL) die 222 Noord-Hollandse start-ups, scale-ups en innovatieve mkb’ers hebben gekregen tussen 29 april en 1 juli. Het gemiddeld aangevraagd bedrag is regionaal ruim € 297.000 per bedrijf.

Van de 1766 landelijke aanvragen voor de COL kwam 33 procent binnen bij het Innovatiefonds Noord-Holland. Van deze aanvragen werd 38 procent gehonoreerd. De gemiddelde doorlooptijd – van aanvraag tot beslissing tot verstrekken van een lening – was in Noord-Holland 27 kalenderdagen. Dit blijkt allemaal uit de tussentijdse rapportage van Techleap.nl, die de COL-portal beheert en analyseert.

Duurzaam bedrijfsmodel

Een groot deel van de bedrijven die een COL-lening kregen, zijn ondernemingen die zich al in een scale-up-fase bevinden en/of een investeerder aan boord hebben. Het gaat voornamelijk om bedrijven met een bewezen innovatie en een duurzaam bedrijfsmodel. Bedrijven uit de sectoren Hightech, Medtech en Life Sciences kregen het vaakst een overbruggingslening.

Cofinanciering door investeerders en ondernemers

Wouter Keij, directeur Innovatiefonds Noord-Holland: “Ook in Noord-Holland zijn ondernemers getroffen door COVID-19. Dat het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat ons in staat stelt om deze ondernemers financieel te ondersteunen, is belangrijk om ze te helpen door deze crisis heen te komen. Verschillende investeerders en ondernemers hebben de lening gecofinancierd. Ook zijn er ondernemers die vervolginvesteerders hebben aangetrokken en geen gebruik zullen maken van de lening.”

Lange termijn oplossingen

Maurice van Tilburg, Director Capital, Techleap.nl: “We zijn blij dat we al zoveel start-ups hebben kunnen helpen met hun aanvraag voor een COL-financiering. Als beheerder van de COL-portal, blijven we data analyseren om te kijken of de COL doet waar deze voor is opgezet. En natuurlijk blijven we, nu de overbruggingsfinanciering bijna ten einde loopt, samen met onze partners werken aan oplossingen die onze innovatieve techbedrijven ook op de lange termijn door de crisis helpen.”

Nog € 83 miljoen beschikbaar

Van alle landelijke aanvragen tot 1 juli is de prognose dat uiteindelijk circa 40% wordt toegekend. Er wordt naar verwachting € 217 miljoen uitgekeerd voor de aanvragen tot 1 juli. Voor de COL is in totaal € 300 miljoen beschikbaar gesteld door het kabinet. De verwachting is dat de resterende € 83 miljoen voor 1 oktober 2020 uitgekeerd wordt, de einddatum van de COL.

Bron: Provincie Noord-Holland

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: