Kennisplatform voor noord holland

ROM InWest: Innoveren en investeren voor Noord-Hollandse ondernemers

Geplaatst op 17 maart 2023
ROM InWest Innoveren en investeren voor Noord-Hollandse ondernemers

ROM InWest is de regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Holland. Door het stimuleren van technologische en innovatieve bedrijven met advies en investeringen, versterkt ROM InWest de regionale economie én versnelt de maatschappij duurzame innovaties die beslissend zijn voor de energietransitie in de provincie. Janet Nieboer, CEO van ROM InWest, vertelt ons hier graag meer over.

ROM InWest is eind 2021 opgericht en is de negende en laatste Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) van Nederland. De ontwikkelingsmaatschappij biedt Noord-Hollandse ondernemers steun om kansrijke innovaties met positieve impact op de energietransitie, de voedseltransitie, de overgang naar een circulaire economie en digitalisering versneld door te laten groeien. ROM InWest beheert daarbij twee fondsen: het MKB-fonds van 60 miljoen euro en het Transitiefonds met een doelkapitaal van 100 miljoen euro. Janet en haar team collega’s werken vanuit de Cupola XS, de voormalige koepelgevangenis in Haarlem. Op deze unieke en prachtige plek vertelt Janet ons meer over ROM InWest.

Voor wie is ROM InWest precies bedoeld?

“ROM InWest is opgericht voor ondernemingen in Noord-Holland. Wij helpen bedrijven met investeringen, innovatie en doorontwikkeling, zodat kansrijke innovaties versneld door kunnen groeien. Van startups tot aan gevestigde familiebedrijven: we zijn er voor iedereen. Voorwaarde is dat de onderneming op termijn impactvolle verandering teweegbrengt. Doordat we deze Noord-Hollandse ondernemingen in hun kracht zetten, bevorderen we dat de regionale economie gelijke kansen biedt aan iedereen en dat is precies waarom wij opgericht zijn.”

Hoe doen jullie dat?

“Aan de ene kant helpen we jonge en ambitieuze ondernemers om daadwerkelijk hun businesscase klaar te maken, zodat investeerders geïnteresseerd kunnen worden. We bieden daarbij ondersteuning op het gebied van business development, van plan- naar businesscasefase of van businesscase- naar uitvoeringsfase. Bovendien brengen wij hen in contact met ons netwerk. Aan de andere kant maken we investeringen en financiering mogelijk. En als het te vroeg is om die financiering uit de markt te halen, investeert ROM InWest zelf om zo additionele financiering aan te jagen. Voor een beter innovatie- en ondernemersklimaat in de regio werkt ROM InWest nauw samen met overheden, kennisinstellingen, financiers en bedrijven.”

Heb je voorbeelden van financieringen vanuit deze fondsen?

“Afgelopen jaar hebben we United Repair Centre medegefinancierd. Dit is een sociale ondernemer in de textielsector: het bedrijf zorgt ervoor dat kleding langer meegaat. Dit doet het bedrijf door reparatiediensten aan te bieden bij verschillende kledingmerken, zoals Scotch & Soda. In maart van dit jaar start er een pilot met Decathlon. Onder het motto “Repair is the new cool” roept Decathlon klanten op naar hun winkels te komen voor kledingreparaties. United Repair Centre creëert daarbij tegelijkertijd werk voor statushouders, jongvolwassenen en andere mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit sluit ook mooi aan bij ons doelstelling bij te dragen aan een economie die gelijke kansen biedt aan iedereen.
Een tweede voorbeeld is Solarix. Deze Noord-Hollandse en innovatieve ondernemer ontwikkelt gekleurde zonnepanelen voor gevels. Door deze ontwikkeling kan er bijvoorbeeld ook bij hoogbouw voldoende hernieuwbare energie worden opgewekt. Onlangs hebben wij in dit bedrijf een investering gedaan vanuit het Transitiefonds van de Nederlandse overheid. Dit fonds is bedoeld voor steun aan bedrijven die met hun dienst of product de grote, noodzakelijke transities van deze tijd versnellen. Met deze investering geven we de Noord-Hollandse energietransitie dus een nieuwe impuls!”

Hoe kunnen ondernemers hun plannen bij jullie indienen?

“Dat kan het gemakkelijkste via onze website, waar de ondernemer de mogelijkheid heeft om zijn businesspropositie te presenteren. Hierna wordt de ondernemer uitgenodigd om bij ons een pitch te komen doen. Wij kunnen dan goed checken of zo’n propositie al klaar is om gefinancierd te worden of dat het misschien toch nog goed is om hulp te krijgen om het geheel klaar te maken voor financiering. Solarix heeft bijvoorbeeld ook op deze manier zijn prospositie bij ons ingediend. We hebben vervolgens gekeken naar de meerwaarde van de propositie en de bijdrage die het kan leveren aan de energietransitie. En daarin is Solarix uiteindelijk prima geslaagd!”

Met hoeveel mensen doen jullie het werk bij ROMinWest?

“Op dit moment werken we met 30 collega’s vanuit ons prachtige kantoor in de voormalige Koepelgevangenis van Haarlem. Het is een hele unieke en inspirerende omgeving om als startende organisatie te zitten, zo zijn hier ook veel andere startende organisaties gevestigd.
We zijn een hecht team van collega’s die echt het verschil willen maken in de wereld van morgen. Ja, zo kun je ons uiteindelijk wel noemen: verschilmakers!”

ROM InWest vind je in CupolaXS aan het Koepelplein 1E in Haarlem. Voor alle informatie zie www.rominwest.nl

Wat maakt jullie producten uniek?

“Het eerste prototype van ons product was in 2015. Destijds waren wij de eersten met energie opwekkende gevels. Met onze gevels kun je dus gevelmateriaal vervangen door materiaal dat energie oplevert, maar dat er ook nog eens mooi uitziet en goed past in het geheel. Ons product levert hiermee een grote bijdrage aan de uitdaging die we hebben op het gebied va klimaatverandering en energietransitie.

Inmiddels zien we de vraag naar zonnepanelen in gevels steeds meer toenemen en zijn er ook andere partijen die deze markt willen betreden. Daarin zijn we nu dus niet meer uniek, maar we zijn wel uniek met onze kleurtechnologie en ons onderzoek. En we zijn de enige partij die een collectie kan aanbieden aan architecten, ontwikkelaars en andere partijen. Tenslotte hebben we een bouwkundige achtergrond, waardoor we architecten en ontwikkelaars heel goed kunnen ondersteunen in het engineeringstraject.”

Hoe kwamen jullie in contact met ROM InWest?

“We waren op zoek naar financiering om door te groeien. Op dat moment werd ROM InWest net opgericht en de energietransitie was een van de belangrijkste pijlers. Naar aanleiding van een presentatie van ROM InWest is toen het eerste contact gelegd.”

Kun je uitleggen hoe het vervolgtraject ging?

“Je dient eerst een projectplan in dat vervolgens wordt beoordeeld. Halverwege hebben wij onze financieringsstrategie veranderd, waardoor we later een hernieuwd plan in hebben gediend. Dat plan werd positief beoordeeld en daarna is er veel contact geweest om het te hebben over de uitdagingen van ons bedrijf. Vervolgens hebben we het definitieve plan dat daaruit volgde, gepresenteerd aan de investeringscommissie. Die commissie heeft uiteindelijk akkoord gegeven voor de financiering. Parallel daaraan hebben we ook de vereiste cofinanciering rond gekregen met onze andere investeerders. Tenslotte ga je met elkaar in gesprek over de voorwaarden van de financiering om alles rond te krijgen.”

Hoelang heeft het gehele traject geduurd?

“Al met al zijn we er een jaar mee bezig geweest. Maar dan moet ik zeggen dat onze financieringsstrategie in dat jaar dus wel veranderd is en daarmee natuurlijk ook onze plannen.”

Wat verwacht dat je de investering gaat opleveren?

“De investering kan een enorme bijdrage betekenen in onze groei. We zijn bijvoorbeeld het team aan het uitbreiden en onlangs naar een ander bedrijfspand verhuisd. Dat was niet mogelijk geweest zonder de financiering vanuit ROM InWest! Op deze manier kunnen wij blijven voldoen aan de groeiende vraag naar onze producten.”

Voor meer informatie: www.solarix-solar.com

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: