Kennisplatform voor noord holland

Hoornse Ondernemers Compagnie (HOC): samen verder

Geplaatst op 13 april 2021
Hoornse Ondernemers Compagnie (HOC): samen verder

Als centrumstad van West-Friesland heeft Hoorn een grote invloed op de economie van de regio. Een rol die, ondanks corona, niet is veranderd. Sterker nog; als het aan de Hoornse Ondernemers Compagnie (HOC) ligt, heeft het bedrijfsleven een grote verantwoordelijkheid om de nieuwe economie vorm te geven.

“Als corona ons iets heeft geleerd, dan is het wel dat ontwikkelingen in een versneld tempo duidelijk zijn geworden. Zowel maatschappelijk, technologisch als economisch,” stelt Pieter Plas, duo-voorzitter HOC. “Ontwikkelingen die de noodzaak tot veranderen zichtbaar maken. Niet alleen omdat veel mensen nu en straks vanuit huis werken, maar ook omdat oude verdienmodellen onder druk staan en nieuwe verdienmodellen de markt veroveren. En dat geldt niet alleen voor het bedrijfsleven, maar ook voor de overheid.”

Gezamenlijk doel

“Voor het doorvoeren van die noodzakelijke veranderingen is niet alleen visie nodig, maar vooral ook een ondernemers-mindset,“ vult Jan Rosier aan. Hij is samen met Pieter Plas voorzitter van de HOC en druk bezig het belang van lokale en regionale samenwerking onder de aandacht te brengen. “Onder het mom ‘alleen ga je sneller, maar samen kom je verder’, proberen we verbinding te maken met bedrijven, instellingen en overheden om gezamenlijk de toekomst vorm te geven. Ieder vanuit zijn eigen rol, maar wel met een gezamenlijk doel; het verbeteren van het bedrijfsleven door te zorgen voor een optimaal ondernemersklimaat.”

“In de huidige samenleving wordt het individuele belang van bedrijven steeds vaker gerealiseerd door een vorm van collectieve samenwerking. Dit lijkt tegenstrijdig, maar wanneer je kijkt naar succesformules als Uber en Airbnb begrijpt iedereen dat dit bedrijven zijn van deze tijd”, aldus de voorzitters. Een van de doelstellingen van de HOC is om bedrijven nog meer met elkaar te verbinden en samenwerking te stimuleren. “Om op die manier vanuit een lokale en regionale collectiviteit individuele bedrijven mogelijkheden te bieden voor hun bedrijfsvoering. Succesvolle voorbeelden daarvan zijn de activiteiten van Parkmanagement Hoorn en het regionale energiecollectief ECWF.”

Goed luisteren

Plas en Rosier vervolgen: “Wanneer we kijken naar de toekomst zijn er niet alleen kansen, maar ook uitdagingen. Afgelopen jaar hebben we gemerkt dat we naast de verschillende bedrijfsverenigingen ook te maken hebben met de gemeente én de lokale politiek om onze doelstellingen te bereiken. We hebben geleerd dat het niet alleen belangrijk is om ‘te zeggen waarvoor je staat’, maar ook goed te luisteren naar andere belanghebbenden en de dialoog aan te gaan om af te stemmen over ‘hoe dingen wel kunnen’. Ook dat is samenwerken.”

Raadgevers

Om slagkracht én continuïteit te borgen start de HOC met het opzetten van een kleine groep van raadgevers om haar bestuur. “Een panel van leden die periodiek het stokje overdragen, maar op thema’s het verschil gaan maken in het opstellen van doelstellingen en het neerzetten van resultaat. Met als doel om samen meer te bereiken.”

Op één lijn

De regio kent tal van clubs, organisaties en samenwerkingsverbanden. “Een versnippering van belangen die de collectieve doelstellingen soms in de weg staan”, aldus de voorzitters. “Om nog meer op één lijn te komen gaan we de aankomende tijd dan ook het gesprek aan met deze organisaties. Binnen de gemeentegrenzen zijn dit de HOF/LOF en de vertegenwoordiging in de binnenstad (OSH). Grensoverschrijdend gaat het uiteraard over de WBG, maar zoeken we ook contact met organisaties uit buurtgemeenten zoals Purmerend, Heerhugowaard en Alkmaar.

Extra impuls

Plas en Rosier besluiten: “De ambitieuze weg die we in 2020 ingeslagen zijn, zal dit jaar vervolg krijgen in het uitbouwen van de samenwerkingen en het realiseren van resultaat door de extra inbreng van leden die een steentje willen bijdragen. Hiermee verwachten we een extra impuls te geven aan het ondernemersklimaat in de regio.”

Fotografie: Guillaume Groen

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: