Kennisplatform voor noord holland

Hoornse Ondernemers Compagnie: vernieuwing in verenigd ondernemersleven

Geplaatst op 19 april 2024
Hoornse Ondernemers Compagnie: vernieuwing in verenigd ondernemersleven

Iedereen die weleens evenementen organiseert zal het herkennen. Je krijgt je zaal minder snel vol en het maakt eigenlijk niet zoveel uit welke spreker je voor de groep zet. Het bestuur van de Hoornse Ondernemers Compagnie (HOC) loopt hier al enkele jaren mee rond, omdat de begroting grotendeels besteed wordt aan het faciliteren van netwerkbijeenkomsten. Tijd voor een gesprek met HOC-voorzitter Pieter Plas.

“Je leden vragen wat zij precies willen, op de man af of via een enquête, levert ideeën op”, vertelt Van der Plas. “Maar de weerbarstige praktijk laat zien dat bij de realisatie van deze ideeën niet het gewenste resultaat wordt behaald. Hetzelfde zien we bij evenementen en beurzen gebeuren. We moeten simpelweg tot de conclusie komen dat de behoefte minder is geworden én het aanbod misschien te groot, waardoor bezoekers wegblijven.”

Zoeken naar succes

Vanuit de HOC is men al enkele jaren bezig met vernieuwen, meldt de HOC-voorzitter. “Voor de coronaperiode hebben we succesvol geëxperimenteerd met JONG HOC. Een club zonder verplichtingen en grenzen, maar gevoed door initiatieven. Er werd met succes – en zonder budget – telkens iets neergezet waar de aanwezigen veel waarde aan hechtten. Een bruikbaar netwerk, waar je voor je plezier naartoe gaat.”

Vanwege deze kennis en ervaring binnen het bestuur kijken we kritisch naar de toekomst. “Hoe kunnen we met de bijdragen van onze sponsoren en leden een balans vinden tussen het organiseren van evenementen en het faciliteren van belangenbehartiging in de vorm van initiatieven, zoals Cyberveilig Westfriesland en Parkmanagement?”

Samenwerking met Westfriese Bedrijvengroep

De HOC is groot voorstander van samenwerkingen. “Afgelopen jaar heeft de Westfriese Alleskunner aan de basis gestaan van initiatieven om ondernemersverenigingen dingen samen te laten organiseren”, vervolgt Van der Plas zijn verhaal. “Hierdoor draag je samen de kosten en bied je een veel breder netwerk aan de leden. Dit is ook de reden geweest om de Westfriese Bedrijvengroep (WBG) te verzoeken om te kijken naar een gezamenlijke Algemene ledenvergadering. Hiermee faciliteren we een officieel hamerstuk met een aantrekkelijk programma, in de vorm van een groter netwerkevenement en een gerenommeerde gastspreker.”

Golftoernooi

Het ligt in de lijn der verwachting om dit in de toekomst vaker te doen, aldus de HOC-voorzitter. “De HOC organiseert al jaren lang een golftoernooi, maar ziet de aanmeldingen teruglopen. Hoe leuk zou het zijn om dit samen te organiseren en weer eens ouderwets ruim 100 man samen te brengen in het zonnetje op de green!”

“Natuurlijk wordt er ook een eigen club behouden; in de vorm van bedrijfsbezoeken en een nieuwjaars- en zomerborrel. Maar de strategie om de samenwerking op te zoeken is heel logisch in een tijd waarbij je als regionale club met moeite dertig man weet op te trommelen voor een evenement.”

Duidelijk signaal

“Naast de voor de hand liggende voordelen van deze samenwerking, zoals kostendeling en samenwerking binnen de organisatie, geven we als verenigd ondernemersleven ook een duidelijk signaal af. Wij werken samen en weten elkaar goed te vinden! Dit signaal is heel belangrijk richting (lokale) overheden. Een goed georganiseerd bedrijfsleven is veelal een specifieke eis bij aanvraag van subsidies én selectie voor pilotprojecten. Hiermee ondersteunen we als lokale ondernemersvereniging de activiteiten van de WBG en vormen we in steeds grotere mate één gezicht voor de beleidsbepalers in de regio. Zo zie je dat een gezamenlijk potje golf kan leiden tot effectievere belangenbehartiging!”

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: