Kennisplatform voor noord holland

Samenwerking met Meerlanden en gemeente Heemstede betaalt zich uit

Geplaatst op 17 september 2019
Snuffelmug Meerlanden

Win-win. En dan tot de macht van tien. Wie re-integratiebedrijf Paswerk en kringloopwinkel De Snuffelmug wil doorgronden, zal snel concluderen dat het ze daar niet te doen is om winst. Althans, niet om winst in de klassieke zin van het woord. Want winst bóeken – dat doen ze er wel.

“Als onze mensen weer mee kunnen draaien op de arbeidsmarkt, of als ze uit hun sociale isolement raken en weer mee gaan doen in de samenleving, dat is voor ons winst”, vertelt Esger Douwes Dekker, unitmanager bij Paswerk. Winst boekt de organisatie ook op het gebied van up- en recycling, in verbindingen aangaan met bedrijven uit de omgeving. Een mooi voorbeeld van dat verbinden is de deal die de Heemsteedse kringloopwinkel De Snuffelmug – die deel uitmaakt van de holding achter Paswerk – sloot met het lokale recycling- en afvalinzamelbedrijf Meerlanden en de gemeente Heemstede. “Wij ontvangen het grof afval direct van burgers. Zestig procent daarvan verkopen we, de rest wordt door de mensen van De Snuffelmug uit elkaar gehaald en optimaal gescheiden, waardoor een groot deel van het afval weer waarde krijgt via Meerlanden. Bovendien verminderen we zo de hoeveelheid restafval die normaal gesproken in de verbrandingsoven belandt.”

Miljoen kilo kleding

Tom Wielart heeft bij de twee kringloopwinkels van De Snuffelmug in Heemstede en Haarlem Schalkwijk in totaal 180 mensen onder zijn hoede. In 2018 verwerkten de twee vestigingen samen 1 miljoen kilo kleding en nog eens 0,7 miljoen kilo spullen. “Onze sorteerders beoordelen wat verkoopbaar is. Goede kleding, elektronica, witgoed en andere apparatuur wordt nagekeken en zo nodig gerepareerd en fietsen worden opgeknapt.” Een bedrijf met veel gezichten en afdelingen dus. Een positieve benadering is het uitgangspunt, legt Wielart uit. “Wij kijken vooral naar wat mensen wél kunnen. Misschien ben je sociaal nog niet helemaal uitgeleerd, maar beschik je wel over technisch inzicht. Beginnen we daar. De rest komt wel.” 

Meerwaarde

Voor afvalbedrijf Meerlanden biedt De Snuffelmug concrete meerwaarde. Dat zit vooral in het grof afval dat De Snuffelmug in Heemstede verzamelt. Douwes Dekker: “Heel concreet: het scheelt de samenleving kosten. Meerlanden richt zich op de reguliere afvalstromen en bewijst de maatschappij met deze deal dubbel en dwars een dienst. Want De Snuffelmug recyclet niet alleen, maar heeft ook een buurtfunctie en biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt serieuze kansen om weer mee te gaan doen.” Het lokale bedrijfsleven is dan ook gebaat bij een goed draaiende kringloop. Zij kunnen afgeschreven meubilair kwijt, vergroten hun lokale betrokkenheid en treffen er misschien wel hun nieuwe medewerkers. Wielart: “Onze focus ligt op het zien van kansen voor mensen. Daarin proberen we verbinding te zoeken met bedrijven in de buurt. Soms is het enorm verrassend wat onze mensen in hun mars hebben. Mooie link met de winkel trouwens, want ook ons aanbod verrast. Elke dag weer.”

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: