Kennisplatform voor noord holland

Samenwerking tussen gemeente en MBO college Hilversum verlengd

Geplaatst op 21 december 2022
Samenwerking tussen gemeente en MBO college Hilversum verlengd

Vandaag werd de samenwerking tussen de gemeente en MBO College Hilversum bekrachtigd met het ondertekenen van de samenwerkingsagenda 2022-2026, door Arno Scheepers, waarnemend wethouder beroepsonderwijs en Jeroen Ankersmit directievoorzitter van het MBO College. Beide bestuurders kijken tevreden terug op de eerste jaren van samenwerking en zien nieuwe uitdagingen en gemeenschappelijke opgaven voor de toekomst.

De samenwerkingsagenda 2022-2026 bouwt voort op de uitgangspunten van de vorige agenda. Uitgangspunten van de agenda zijn een sterke positie voor het MBO in de stad, ruimte voor onderwijsvernieuwing en een goede aansluiting op het bedrijfsleven. Ook is aandacht voor een goede begeleiding van jongeren en een duidelijke rol voor het MBO College bij Leven Lang Ontwikkelen. De gemeente en het MBO College denken met elkaar mee op maatschappelijke en sociaaleconomische thema’s en ontsluiten elkaars netwerk.

Jeroen Ankersmit: “Met deze nieuwe samenwerkingsagenda benadrukken we het belang van een goede samenwerking tussen de gemeente en het mbo-onderwijs in de regio.”

Arno Scheepers: “Beroepsonderwijs is ontzettend belangrijk. Door deze mooie samenwerking werken we verder aan het versterken van het mbo-onderwijs in Hilversum en verbinden we talent met de stad. We hebben dit talent keihard nodig voor onze regionale arbeidsmarkt. Ik ben trots op de stappen die tot nu toe gezet zijn en enthousiast over de gezamenlijke ambities voor de komende jaren.”

Nieuwe accenten

Beide partijen zien kansen om het MBO College nog meer te betrekken bij gemeentelijke projecten in de stad en de maatschappelijke waardering voor het beroepsonderwijs verder te vergroten. Ook wordt de rol van het MBO College versterkt in de nieuwe Campusorganisatie op het Media Park. De coronapandemie en het onderwijs op afstand heeft veel impact gehad op studenten. Daarom is er in 2023 extra aandacht voor de toenemende zorgvraag bij jongeren en aanvullende taalondersteuning voor studenten die dat nodig hebben. Ook ontwikkelt het MBO College voor professionals modulaire opleidingen en de mogelijkheden voor één regionaal platform voor Leven Lang Ontwikkelen worden onderzocht.

Betere aansluiting tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven

In de afgelopen jaren investeerden zowel de gemeente als het MBO College in verschillende programma’s om de aansluiting tussen het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven te verbeteren. Zo startte bijvoorbeeld in het schooljaar 2020-2021 de eerste lichting mediastudenten op het Media Park. Daarnaast werden bij diverse gemeenteprojecten studenten ingezet, zoals bij de herijking van het gemeentelijk cultuurbeleid waar door hen een publieks- en marktonderzoek werd uitgevoerd. Binnen het programma ‘Smart City’ dachten studenten actief mee over het inzetten van data en technologie om het welzijn van burgers, bezoekers en ondernemers te verbeteren. Deze samenwerking heeft mooie resultaten opgeleverd.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: