Kennisplatform voor noord holland

SPIE: “Op basis van ervaring kan SPIE elke uitdaging aan”

Geplaatst op 30 september 2022
SPIE: “Op basis van ervaring kan SPIE elke uitdaging aan.”

De witte bedrijfswagens van SPIE: wie kent ze niet? Logisch ook, want met bijna 7.000 medewerkers verdeeld over meerdere business units is het Franse beursgenoteerde bedrijf inmiddels de grootste technische dienstverlener in ons land. Overigens is Nederland maar een van de landen waar Société Parisienne pour l’Industrie Electrique – afgekort SPIE – actief is sinds anno 1900. Over ervaring gesproken. De kansen liggen voor het oprapen.

SPIE in een notedop

Jacco Saaman, Business Development, Sales & Innovations directeur SPIE Nederland: “SPIE brengt het in beweging. Wij realiseren de energietransitie, digitaliseren en zijn de technisch dienstverlener die verbindt en realiseert hetgeen waarover al jaren wordt gepraat.” Vanaf detail engineering, realisatie, projecten, installatie naar beheer en onderhoud zijn wij de partner in de vraagstukken die onze klanten en eindklanten ervaren en/of hebben.

Wij verzorgen voor de regio Groot-Amsterdam bijvoorbeeld het onderhoud van de sluizen en het pompgemaal in IJmuiden. We bedienen de volledige breedte van de markt en onderhouden dus ook tal van kleinere installaties voor het bedrijfsleven. Van grote corporate tot MKB, van gebouw tot industrie, van brug tot sluis en van management tot specialisme. Wij voeren periodieke controles uit en doen correctieve en preventieve werkzaamheden. Daar zit behoorlijk wat innovatie in. Bijvoorbeeld door analyse met meetsystemen die uitval voorspellen. Deze kwalitatieve data komt tot stand door inzet van hoogwaardige technologie. Er spelen de laatste jaren behoorlijke uitdagingen op het gebied van energietransitie en besparingen. SPIE heeft een schat aan kennis om bedrijven hiermee te helpen.

De productportfolio’s die wij voor deze werkzaamheden inzetten, zijn heel breed en als SPIE zijn wij de verbinder tussen alle type producten. Wij leveren oplossingen en mogen gebruik maken van het netwerk van de partners, leveranciers en ondernemers waar we mee samenwerken.”

Hoe komen jullie aan die kennis en hoe pas je het toe?

“Circa 75% van onze werkzaamheden valt onder beheer. De opgedane kennis zetten we in om onze klanten optimaal te bedienen. Met de ervaring van het verleden maken we nu de toekomst. SPIE heeft de strategie om op te schalen met een proactieve houding richting architecten en ingenieursbureaus. Neem de energietransitie, dat is nu een actuele discussie maar voor SPIE is dit sinds 2016 een hoofdthema. Om resultaten van bouwwerkzaamheden beter te laten verlopen, benaderen we hen in de bedenk- en ontwerpfase. Zo zetten we in een vroeg stadium innovatie en technologische vooruitgang vanuit de praktijk in en niet pas tijdens de bouwfase.

Met deze werkwijze kan techniek veel beter en efficiënter ingezet worden. Bedrijven die blijven vasthouden aan beproefde methoden worden links en rechts ingehaald door grotere organisaties die standaardiseren en zo veel slimmere en betere oplossingen bieden. Het is een kwestie van tijd voordat zo’n bedrijf toch bij ons aanklopt voor een samenwerking.

De conjunctuur schommelt en de investeringen volgen de trends. Wij houden de grote lijnen in de gaten en acteren daar op. Op het moment dat het minder gaat in het bedrijfsleven gaat de overheid investeren. Zo bouwt SPIE de productportfolio’s op over de breedte van de markt. Onze jarenlange ervaring passen we toe als we iets nieuws gaan bouwen. Architecten en ingenieurs zijn er blij mee want ze maken graag gebruik van expertise om hun aanbieding te verbeteren. Deze aanpak heeft geleid tot de overname van Strukton Worksphere, de specialist in slimme en duurzame gebouwdiensten in Nederland met een toonaangevende expertise in datagedreven energie-efficiëntieoplossingen.”

Als je zo groot bent, met multinationals en overheid als klanten, hoe sluit SPIE dan aan bij MKB-plus?

“Kleinere ondernemingen zijn vaak heel specialistisch ingericht. Met een focus op een bepaalde markt met een bepaald product of dienstverlening. SPIE startte in 1900, opereert mondiaal, heeft dus een bak aan ervaring en is generalist. Onze organisatie is opgesplitst in vier complementaire marktsegmenten: Smartcity, E-fficient buildings, Energies en Industry services. Op elk terrein hebben wij ervaring om samen met een kleiner bedrijf een optimale aanbieding te kunnen doen aan een eindklant. Want die moet ontzorgt worden.

“Kleinere ondernemingen zijn vaak heel specialistisch ingericht. Met een focus op een bepaalde markt met een bepaald product of dienstverlening. SPIE startte in 1900, opereert mondiaal, heeft dus een bak aan ervaring en is generalist. Onze organisatie is opgesplitst in vier complementaire marktsegmenten: Smartcity, E-fficient buildings, Energies en Industry services. Op elk terrein hebben wij ervaring om samen met een kleiner bedrijf een optimale aanbieding te kunnen doen aan een eindklant. Want die moet ontzorgt worden.

Het bedrijfs-ecosysteem (strategisch planningsconcept dat aangeeft hoe een bedrijf verweven is met hun omgeving van markt, toeleveranciers etc.) wat SPIE met een MKB-bedrijf of productleverancier kan voeren, zorgt voor een veel betere aanbieding aan een eindklant. We koppelen praktijk aan theorie. Deze wijze van samenwerking leidt tot duurzame relaties en continuïteit van zaken. Die kwaliteit is een investering waar SPIE, klant en eindklant beter van worden: Win-win-win dus. Uiterst interessant voor elke MKB-onderneming met groeiaspiraties.”

Lang niet elke ondernemer begrijpt dit. Hoe ontstaat de relatie dan?

“Dat gaat soms op een hele natuurlijke manier, want SPIE is een organisatie die is opgezet om met elkaar samen te werken. Een mailtje via een business unit of het hoofdkantoor, komt dan via-via bij de juiste persoon terecht die contact opneemt en de vraagstelling verder uitdiept. Bijvoorbeeld een MKB-er die een product wil leveren aan een eindklant. Hij wil wel maar kan dit niet alleen. Bijvoorbeeld omdat zijn of haar bedrijf te klein is, de omzetvraag te groot, er aanvullende engineering gevraagd wordt, of beheer en meerjarig onderhoud een eis is. Onze organisatie is zo ingericht dat we de juiste mensen koppelen om dit toch te realiseren, maar dan samen.

Business laten lopen is voor een professional geen optie. SPIE zit vaak al aan tafel bij de klant die de MKB-er inbrengt met de vraag hen te helpen. Met die achtergrond is de stap dus niet zo groot om in goed overleg de offerte over te nemen en het specifieke MKB-product of dienst in te brengen. Zo ontstaat een totaaloplossing met winst voor alle partijen. Vanwege onze ervaring bieden SPIE-medewerkers een scala aan vaardigheden en brede kennis in plaats van alleen diepgaande kennis. Die laatste brengt de opdrachtgever dus aan. Het is mijn rol om de partijen bij elkaar te brengen zodat een optimale match ontstaat om eindklanten te ontzorgen.”

Voor de kenners: SPIE is dus een systeemintegrator; een term bekend uit de IT-industrie maar toepasbaar op elke vorm van technische dienstverlening.

Van crisis naar crisis

“SPIE bestaat 122 jaar en heeft de nodige crisissen zien komen en gaan. Het is onze taak om van een crisis een normale situatie te maken. Data speelt daarin een belangrijke rol. Wij trekken graag conclusies uit de ervaringen die wij hebben opgedaan. Op basis van die ervaring kunnen we elke crisis aan. Neem de ‘recente’ energiecrisis: er wordt veel elektriciteit en water gebruikt in datacenters. Wij gaan graag het gesprek aan om energiereductie te realiseren. Bijvoorbeeld door de kennis van de gebruikte installaties te koppelen. De innovaties gingen de afgelopen jaren zo snel dat de ondernemer het inzicht kwijt raakt. Er valt nog veel winst te behalen. SPIE draagt graag bij aan het verschaffen van inzicht en het aangeven van mogelijkheden om toepassingen te vinden die vraagstukken oplossen.”

Dit kunnen we en doen we samen! Samen met u!

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: