Kennisplatform voor noord holland

Strategische samenwerking WNR en Segon versnelt duurzame renovaties

Geplaatst op 10 mei 2021
Nieuwe samenwerking verbindt de populaire venues van Tiqets met het affiliate-partnernetwerk van Ticketbar

Stichting WNR (WoonlastenNeutraal Renoveren) en Segon hebben medio april officieel hun samenwerking bekrachtigd. Tezamen ontwikkelden zij voor VvE’s de baanbrekende bouwmethodiek die energieprestaties tot 30 jaar garandeert, gekoppeld aan langjarige financiering met lage rente. WNR garandeert de prestaties van de renovaties, Segon geeft de randvoorwaarden voor financiering vorm. Met de ondertekening onderstrepen zij maximaal in te zetten op gezamenlijke projecten. Het eerste project onder deze afspraken zijn de 6 flats aan de Pettelaarseweg in ‘s Hertogenbosch.

De samenwerking is voortgekomen uit de renovatie bij de VvE Ellen in Assen. Dit is de eerste VvE in Nederland waar in 2018 een woonlastenneutrale verbouwing is uitgevoerd, op basis van een vergaande verduurzaming en aardgasvrije aanpak. De bewoners betalen gemiddeld per maand ongeveer hetzelfde als vóór de verbouwing. Voor de renovatie van hun woningen hebben experts van WNR en Segon in samenwerking met het bankwezen, de gemeente en provincie een zeer innovatieve financieringsconstructie ontwikkeld: het Asser Servicekostenmodel (ASM).

Beproefde bouwmethodiek

Het ASM-concept vormt de financiële basis van de WNR-bouwmethodiek: financiering van de VVE, en niet van de individuele bewoners, gekoppeld aan lange termijn prestatiegaranties en met een doordacht bouwconcept gebaseerd op het passiefhuis principe. Dit minimaliseert het onderhoud en de energetische prestaties leiden tot 90% warmtereductie per woning. Zo krijgt zowel de financier als de appartementshouder nog meer zekerheid dat de woonlasten beheersbaar blijven.

Belangrijk is bovendien dat de VvE als rechtspersoon wordt gefinancierd en niet de individuele eigenaar, bewoner of belegger. Dit levert aanzienlijke voordelen op bij de organisatie, de communicatie, de financiering en de juridische afwerking. Door de integrale aanpak gecombineerd met de lange termijn garanties neemt de zekerheid toe.

De visie en jarenlange ervaring van een verscheidenheid aan experts van WNR en Segon komt in deze aanpak tot uitdrukking. Het is de oplossing om te verduurzamen, voor lokale overheden, verenigingen van eigenaren, corporaties en private gebouweigenaren. Het geeft bewoners perspectief op een toekomstgerichte woning die geen last meer is maar een lust wordt. WNR verbindt hier een 30-jarige prestatiegarantie aan, indien men voldoet aan het WNR-keurmerk.

Renovatie 6 flats Pettelaarseweg

Met de recent bekrachtigde strategische samenwerking willen WNR en Segon duurzame renovaties versnellen. Het eerste project dat zij onder de gemaakte afspraken uitvoeren zijn de 6 flats aan de Pettelaarseweg in ‘s Hertogenbosch. De haalbaarheidsstudies voor de renovaties worden momenteel besproken. Er blijkt uit dat maatwerk noodzakelijk én gewenst is. Standaardiseren is belangrijk om de kosten te beperken, het maatwerk is noodzakelijk omdat niet iedere (achtergrond van een) pand identiek is en ook de wensen en behoeften van de bewoners niet. De klanttevredenheid staat centraal in de aanpak van beide partijen en daar biedt de WNR-methode tal van mogelijkheden voor.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: