Kennisplatform voor noord holland

Subsidie brengt aardwarmte in Den Helder dichterbij

Geplaatst op 19 april 2023
Subsidie brengt aardwarmte in Den Helder dichterbij

Met het toekennen van de subsidie duurzame energie (Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie) gaat HVC verder met de ontwikkeling van het gebruik van aardwarmte in Den Helder op de locatie Nijverheidsweg 7. Dit is een stap dichter bij een duurzame toekomst voor de verwarming van woningen van Woningstichting Den Helder en de bedrijven van het Ministerie van Defensie op de Nieuwe Haven en het bezit van Willemsoord B.V.

Samen met de gemeente Den Helder, het Ministerie van Defensie/Koninklijke Marine, Woningstichting Den Helder/Helder Vastgoed B.V. en Willemsoord B.V. wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een warmtenet met aardwarmte als duurzame warmtebron. Het toekennen van deze subsidie brengt de ontwikkeling van dit warmtenet in Den Helder dichterbij en ook de verduurzaming de Koninklijke Marine op de Nieuwe Haven, de meest intensieve energieverbruiker binnen Defensie.

Belangrijke stap 

Het verkrijgen van de subsidie is een belangrijke stap in het project. Toch moet er nog veel gebeuren voordat inwoners in Den Helder gebruik kunnen maken van aardwarmte. HVC gaat het project verder uitwerken en een aantal vergunningen aanvragen. Overleg en afstemming met omwonenden en andere betrokkenen is een belangrijk onderdeel van deze fase. Pas als alle stappen zijn doorlopen, neemt HVC een definitief besluit over het project. Als het project doorgaat, verwacht HVC in 2027 de eerste aardwarmte te kunnen produceren. In 2023 organiseert HVC al bewonersavonden om inwoners meer informatie te geven over het project.

Andere aardwarmteprojecten in Nederland 

HVC heeft op dit moment twee succesvolle aardwarmteprojecten in het Westland. Ook staat een aantal vervolgprojecten gepland. Marco van Soerland, directeur Warmte bij HVC: “De toekenning van de subsidie is een belangrijke stap in de goede richting. De voorbereiding voor de ontwikkeling van het warmtenet is daarnaast in volle gang. Met de ontwikkeling van een aardwarmtebron kunnen we een deel van de stad de komende tientallen jaren van warmte voorzien. We werken hiervoor samen met de woningcorporatie Den Helder/Helder Vastgoed B.V., Defensie, Willemsoord B.V. en de gemeente Den Helder.” 

Benutten warmte aarde

Diep in de ondergrond is warmte aanwezig. De aardbodem bevat namelijk natuurlijke waterhoudende lagen: hoe dieper, des te warmer het water in de aarde. In Nederland neemt de warmte met gemiddeld 30 graden per kilometer toe. De warmte van 2 à 3 kilometer diepte kunnen we gebruiken en benutten voor het verwarmen van huishoudens in De Schooten.

Over de subsidie

De Rijksoverheid wil de uitstoot van broeikasgassen in Nederland verminderen. In 2030 moet de uitstoot minimaal 55% lager zijn dan in 1990. De Rijksoverheid geeft subsidie aan projecten die zorgen voor de productie van duurzame energie of het verlagen van de CO2-uitstoot. De subsidie heet Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++). Met deze subsidie blijft de energietransitie in Nederland haalbaar en betaalbaar. Aardwarmte speelt een belangrijke rol om de warmtevoorziening in Nederland te verduurzamen. Het is de verwachting dat de bijdrage van aardwarmte in de totale warmteproductie in de komende jaren flink toeneemt. De Rijksoverheid stimuleert het gebruik van deze techniek dan ook actief.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: